NLA Høgskolen er en privat, kristen høgskole med fire studiesteder i Bergen, Kristiansand og Oslo:
NLA Høgskolen Bergen tilbyr studier innen lærerutdanning (Breistein), interkulturell forståelse, kristendom og teologi, pedagogikk, idrett (Sandviken) og mer.
NLA Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand tilbyr studier innen journalistikk, kommunikasjon, livssyn og interkulturell kommunikasjon.
NLA Høgskolen Staffeldtsgate i Oslo tilbyr studier innen musikk, teologi, ledelse, økonomi og administrasjon.

NLA Høgskolen

Telefon: 55 54 07 00

Studiesteder:

  • NLA Høgskolen Bergen
  • NLA Høgskolen Staffeldtsgate
  • NLA Høgskolen Gimlekollen

Utdanningstilbud

Kategori

  • Universitet og høgskole

Nivå

- Vis alle -
Bachelor, 3 år
Lavere nivå
Master, 2 år
Master, 5 år
Profesjonsstudium
Årsenhet og kortere
Årsstudium

Studiested

- Vis alle -
NLA Høgskolen Bergen
NLA Høgskolen Gimlekollen
NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Dette lærestedet tilbyr 50 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i innovasjon og ledelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Innovasjon og ledelse, Kristiansand Generell studiekompetanse Nytt Nytt
Innovasjon og ledelse, Oslo Generell studiekompetanse 39.10 44.00
Bachelor i interkulturell forståelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen, NLA Høgskolen Gimlekollen
Interkulturell forståelse Generell studiekompetanse Alle Alle
Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, bachelor Generell studiekompetanse Alle Alle
Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, bachelor Generell studiekompetanse Alle Alle
Interkulturell forståelse, uten studietur Generell studiekompetanse Nytt Nytt
Bachelor i musikk, menighet og ledelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Staffeldtsgate Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i pedagogikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen Generell studiekompetanse 39.00 43.80
Bachelor i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen Generell studiekompetanse 31.30 44.80
Bachelor i praktisk teologi og ledelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen, NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Praktisk teologi og ledelse, Bergen, bachelor Generell studiekompetanse Alle Alle
Praktisk teologi og ledelse, Oslo, bachelor Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i utøvende rytmisk musikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Staffeldtsgate Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Økonomi og administrasjon, Kristiansand Generell studiekompetanse Nytt Nytt
Økonomi og administrasjon, Oslo Generell studiekompetanse 41.50 46.00
Bachelor og master i teologi Master, 5 år NLA Høgskolen Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorgrad i journalistikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Gimlekollen Generell studiekompetanse Alle Alle
Barnehagelærerutdanning Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Ex.fac. Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ex.phil Årsenhet og kortere NLA Høgskolen Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskolelærerutdanning Profesjonsstudium NLA Høgskolen Bergen, NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen LÆRMA4 Alle Alle