× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Norges brannskole favoritt ikon

Offentleg
1 linjer

Norges brannskole er underlagt Justis- og politidepartementet. Det faglige- og administrative ansvar for brannskolen er lagt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Norges brannskole er den nasjonale utdanningsinstitusjonen innen brann, redning og oljevern.

Her ligger skolen

Erling Johannessensvei 1
9441 Fjelldal Tjeldsund

Utdanninger

Tittel Studiested
Brannkonstabelutdanning
  • Norges brannskole Tjeldsund
Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Brannkonstabelutdanning Norges brannskole Tjeldsund

Annen utdanning

Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Brannkonstabelutdanning Norges brannskole Tjeldsund