×

Warning message

Vi har ikkje registrert noko utdanningstilbod på lærestaden. Det kan bety at utdanningstilbodet finnst på ei anna avdeling, at lærestaden er lagt ned eller samanslått med ein annan.
× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Metis Education favoritt ikon

Privat
Vidaregåande
0 programområder
Metis Education (ME) tilbyr en rekke tjenester innen utdanning og kompetanseheving. Kjernevirksomheten vår er videregående skoledrift. Vi eier og driver skoler i Bergen, Sandes og Oslo.

Metis Education har to videregående skoler i Bergen for deg med ungdomsrett:

Vi driver også Metis Privatistskole med studiestedene Bergen, Sandnes og Oslo - samt nettstudier. Her kan du få undervisning for å ta opp fag som privatist.

Utdanningstilbud ved Metis Education