× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Medlearn favoritt ikon

Fagskole
Privat
9 studier

 

For å kunne rendyrke fagområdene helse og oppvekst, har vi valgt å skille ut disse områdene fra NKI i en egen skole. Denne skolen har fått navnet MedLearn. Dette vil skape et enda sterkere og mer fokusert fagmiljø. Utdanningene og kursene MedLearn tilbyr, passer for deg som ønsker å bygge på tidligere utdanning, eller å formalisere den kompetansen du allerede har.

Ved hjelp av teknologi og nyskapende læringsmetoder tilbyr vi fleksibilitet og støtte som skaper gode forutsetninger for at studentene våre skal lykkes med studiene sine.

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode
Arbeid med livsmestring og helse i barnehagen Fagskole Medlearn Nettstudier
Barnehagens digitale praksiser Fagskole Medlearn Nettstudier
Demensomsorg og alderspsykiatri Fagskole Medlearn Nettstudier
Helse, aldring og aktiv omsorg Fagskole Medlearn Nettstudier
Hverdagsrehabilitering Fagskole Medlearn Nettstudier
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole Medlearn Nettstudier
Migrasjonshelse Fagskole Medlearn Nettstudier
Psykisk helsearbeid Fagskole Medlearn Nettstudier
Velferdsteknologi Fagskole Medlearn Nettstudier
Tittel Fagretning Studiested
Arbeid med livsmestring og helse i barnehagen Oppvekst og miljø
  • Medlearn Nettstudier
Barnehagens digitale praksiser Oppvekst og miljø
  • Medlearn Nettstudier
Demensomsorg og alderspsykiatri Helse-, sosialfag, oppvekst og velvære
  • Medlearn Nettstudier
Helse, aldring og aktiv omsorg Helse-, sosial- og omsorgsfag
  • Medlearn Nettstudier
Hverdagsrehabilitering Helse-, sosialfag, oppvekst og velvære
  • Medlearn Nettstudier
Kreftomsorg og lindrende pleie
  • Medlearn Nettstudier
Migrasjonshelse Helse-, sosialfag, oppvekst og velvære
  • Medlearn Nettstudier
Psykisk helsearbeid Helse-, sosialfag, oppvekst og velvære
  • Medlearn Nettstudier
Velferdsteknologi Helse-, sosialfag, oppvekst og velvære
  • Medlearn Nettstudier
Tittel Studienivå Studiested Kravkode
Helse, aldring og aktiv omsorg Fagskole Medlearn Nettstudier
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole Medlearn Nettstudier