× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Lovisenberg diakonale høgskole favoritt ikon

Høgskole
Privat
1 000 studenter
8 studier
22 35 82 00
Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) var den første i Norge til å tilby en egen sykepleierutdanning. Helt fra starten i 1868, har skolen vært en pådriver for kunnskapsbasert sykepleie, der omsorgen for vår neste har vært i sentrum. Slik er det også i dag. Kvalitet og nestekjærlighet er de to verdiene utdanningen og alle spesialiseringer ved skolen bygger på.

LDH er, med rundt 1000 studenter, en av Norges største sykepleierutdanninger. Vi utdanner autoriserte sykepleiere i tillegg til å ha et bredt tilbud innenfor masterstudier, etter- og videreutdanninger. Høgskolen eies av den ideelle Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. Fra 1. januar 2010 er LDH organisert som et ideelt aksjeselskap.

LDH har et allsidig og spennende miljø med varierte undervisningsmetoder. Skolens verdier bygger på et kristent livssyn. Det betyr ikke at du må ha samme livssyn, men du må arbeide i tråd med de verdiene høgskolen har som grunnlag for sin virksomhet.

  • Masterstudium i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie eller intensivsykepleie
  • Studenter leser sammen til eksamen
  • I kantina

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år Lovisenberg diakonale høgskole Oslo
  • NO3MA3
  • 46.0
  • 52.4
Klinisk veiledning Årseining og kortare Lovisenberg diakonale høgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie Master, 2 år Lovisenberg diakonale høgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie, påbygg 60 studiepoeng Master, 1-1,5 år Lovisenberg diakonale høgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i avansert klinisk sykepleie (allmennsykepleie eller intensivsykepleie) Master, 2 år Lovisenberg diakonale høgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie Høgare nivå Lovisenberg diakonale høgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Palliativ omsorg Høgare nivå Lovisenberg diakonale høgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk basiskompetanse Årseining og kortare Lovisenberg diakonale høgskole Oslo
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Klinisk veiledning Årseining og kortare Lovisenberg diakonale høgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk basiskompetanse Årseining og kortare Lovisenberg diakonale høgskole Oslo
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år Lovisenberg diakonale høgskole Oslo
  • NO3MA3
  • 46.0
  • 52.4
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie Master, 2 år Lovisenberg diakonale høgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie, påbygg 60 studiepoeng Master, 1-1,5 år Lovisenberg diakonale høgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i avansert klinisk sykepleie (allmennsykepleie eller intensivsykepleie) Master, 2 år Lovisenberg diakonale høgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie Høgare nivå Lovisenberg diakonale høgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Palliativ omsorg Høgare nivå Lovisenberg diakonale høgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Pedagogisk basiskompetanse Helse-, sosialfag, oppvekst og velvære Lovisenberg diakonale høgskole Oslo
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Klinisk veiledning Årseining og kortare Lovisenberg diakonale høgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie Høgare nivå Lovisenberg diakonale høgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Palliativ omsorg Høgare nivå Lovisenberg diakonale høgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak

Annen utdanning

Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Pedagogisk basiskompetanse Helse-, sosialfag, oppvekst og velvære Lovisenberg diakonale høgskole Oslo