× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kunsthøgskolen i Oslo favoritt ikon

Vitskapeleg høgskole
Offentleg
500 studenter
22 studier
22 99 55 00

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) er ein vitskapleg høgskole med rundt 550 studentar og 22 studuim. 

KHiO er ein sterkt spesialisert institusjon som tilbyr utdanningar på bachelor- og masternivå innanfor fagfelta biletkunst, kunst og handverk, design, dans, teater og opera. KHiO har også eit eige ph.d.-program i kunstnarisk utviklingsarbeid.

KHiO skal utdanne kunstnarar og designarar og drive kunstarisk utviklingsarbeid og forsking på høgt internasjonalt nivå. Målet er å vere leiande innanfor utdanning av skapande og utøvande kunstnarar og designarar. 

KHiO held til ved Akerselva på Grünerløkka i Oslo i eit ombygd industrilokale etter Christiania Seilduksfabrikk. Her disponerer vi 43 000 kvadratmeter brutto, som i tillegg til undervisningsrom inneheld fleire scener, prøverom, gallerirom, og verkstader med spesialutstyr tilpassa dei ulike spesialutdanningane innan scenekunst, visuell kunst og design.

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i opera Årsstudium Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i billedkunst Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i grafisk design og illustrasjon Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i jazzdans Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i klassisk ballett Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i klesdesign og kostymedesign Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i medium- og materialbasert kunst Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i regi Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i samtidsdans Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i skodespelarfag Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i billedkunst Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i dans Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i design Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i koreografi Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i kunst og offentlige rom Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i medium- og materialbasert kunst Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i opera Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i teater Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i teater - CDPR Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i dans Årsstudium Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i teater Årsstudium Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i opera Årsstudium Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i dans Årsstudium Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i teater Årsstudium Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i billedkunst Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i grafisk design og illustrasjon Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i jazzdans Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i klassisk ballett Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i klesdesign og kostymedesign Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i medium- og materialbasert kunst Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i regi Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i samtidsdans Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i skodespelarfag Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Master i billedkunst Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i dans Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i design Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i koreografi Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i kunst og offentlige rom Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i medium- og materialbasert kunst Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i opera Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i teater Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i teater - CDPR Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak