× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Norsk jernbaneskole favoritt ikon

Offentleg
2 linjer
Norsk jernbaneskole tilbyr flere grunnutdanninger, fagkurs for lærlinger, og etter- og videreutdanninger for hele jernbanesektoren.

Norsk jernbaneskole ligger i Jernkroken på Grorud og er hele sektorens kompetansesenter.

Norsk jernbaneskole samarbeider tett med jernbanesektoren, og kurstilbudet utvikles i henhold til sektorens behov. Norsk jernbaneskoles ambisjon er å være selve navet innen kompetanseutvikling i jernbanefag i Norge.

Utdanninger

Tittel Studiested
Togekspeditørutdanning
  • Norsk jernbaneskole Oslo
Toglederutdanning
  • Norsk jernbaneskole Oslo
Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Togekspeditørutdanning Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv Norsk jernbaneskole Oslo
Toglederutdanning Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv Norsk jernbaneskole Oslo

Annen utdanning

Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Togekspeditørutdanning Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv Norsk jernbaneskole Oslo
Toglederutdanning Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv Norsk jernbaneskole Oslo