× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Folkeuniversitetet Hedmark og Oppland favoritt ikon

Her ligger skolen

2211 Kongsvinger
2211 Kongsvinger
2211 Kongsvinger
2211 Kongsvinger
2318 Hamar
2318 Hamar
2407 Elverum
2407 Elverum
2407 Elverum
2500 Tynset
2609 Lillehammer
2609 Lillehammer
2670 Otta
2819 Gjøvik
2819 Gjøvik
2819 Gjøvik

Utdanninger

Tittel Studiested
Aktivitør
 • Hamar
Aktivitør
 • Gjøvik
Akvakultur
 • Hamar
Akvakultur
 • Gjøvik
Anleggsmaskinfører
 • Hamar
Anleggsmaskinfører
 • Gjøvik
Baker
 • Hamar
Baker
 • Gjøvik
Barne- og ungdomsarbeider
 • Hamar
Barne- og ungdomsarbeider
 • Gjøvik
Barne- og ungdomsarbeider intensivt
 • Hamar
Barne- og ungdomsarbeider intensivt
 • Gjøvik
Betongfagarbeider
 • Hamar
Betongfagarbeider
 • Gjøvik
Byggdrifter 2 sem.
 • Hamar
Byggdrifter 2 sem.
 • Gjøvik
Byggdrifter intensivt
 • Hamar
Byggdrifter intensivt
 • Gjøvik
Fagbrev - Byggdrifter H19
 • Kongsvinger
Fagbrev - Byggdrifter H19
 • Hamar
Fagbrev - Byggdrifter H19
 • Elverum
Fagbrev - Byggdrifter H19
 • Lillehammer
Fagbrev - Byggdrifter H19
 • Otta
Fagbrev - Byggdrifter H19
 • Gjøvik
Fagbrev - Logistikk
 • Kongsvinger
Fagbrev - Logistikk
 • Hamar
Fagbrev - Logistikk
 • Elverum
Fagbrev - Logistikk
 • Lillehammer
Fagbrev - Logistikk
 • Otta
Fagbrev - Logistikk
 • Gjøvik
Fagbrev - Rørlegger
 • Kongsvinger
Fagbrev - Rørlegger
 • Hamar
Fagbrev - Rørlegger
 • Elverum
Fagbrev - Rørlegger
 • Lillehammer
Fagbrev - Rørlegger
 • Otta
Fagbrev - Rørlegger
 • Gjøvik
Fagbrev - Sikkerhetsfaget (vekter)
 • Kongsvinger
Fagbrev - Sikkerhetsfaget (vekter)
 • Hamar
Fagbrev - Sikkerhetsfaget (vekter)
 • Elverum
Fagbrev - Sikkerhetsfaget (vekter)
 • Lillehammer
Fagbrev - Sikkerhetsfaget (vekter)
 • Otta
Fagbrev - Sikkerhetsfaget (vekter)
 • Gjøvik
Fagbrev - Yrkessjåfør
 • Kongsvinger
Fagbrev - Yrkessjåfør
 • Hamar
Fagbrev - Yrkessjåfør
 • Elverum
Fagbrev - Yrkessjåfør
 • Lillehammer
Fagbrev - Yrkessjåfør
 • Otta
Fagbrev - Yrkessjåfør
 • Gjøvik
Generell studiekompetanse 6-fagpakken - klasserom på nett
 • Hamar
Generell studiekompetanse 6-fagpakken - klasserom på nett
 • Gjøvik
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lågare nivå Hamar Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lågare nivå Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Innføring i regnskap Kongsvinger
Innføring i regnskap Hamar
Innføring i regnskap Elverum
Innføring i regnskap Lillehammer
Innføring i regnskap Otta
Innføring i regnskap Gjøvik
Fagbrev - Byggdrifter H19 Kongsvinger
Fagbrev - Byggdrifter H19 Hamar
Fagbrev - Byggdrifter H19 Elverum
Fagbrev - Byggdrifter H19 Lillehammer
Fagbrev - Byggdrifter H19 Otta
Fagbrev - Byggdrifter H19 Gjøvik
Fagbrev - Logistikk Kongsvinger
Fagbrev - Logistikk Hamar
Fagbrev - Logistikk Elverum
Fagbrev - Logistikk Lillehammer
Fagbrev - Logistikk Otta
Fagbrev - Logistikk Gjøvik
Fagbrev - Rørlegger Kongsvinger
Fagbrev - Rørlegger Hamar
Fagbrev - Rørlegger Elverum
Fagbrev - Rørlegger Lillehammer
Fagbrev - Rørlegger Otta
Fagbrev - Rørlegger Gjøvik
Fagbrev - Sikkerhetsfaget (vekter) Kongsvinger
Fagbrev - Sikkerhetsfaget (vekter) Hamar
Fagbrev - Sikkerhetsfaget (vekter) Elverum
Fagbrev - Sikkerhetsfaget (vekter) Lillehammer
Fagbrev - Sikkerhetsfaget (vekter) Otta
Fagbrev - Sikkerhetsfaget (vekter) Gjøvik
Fagbrev - Yrkessjåfør Kongsvinger
Fagbrev - Yrkessjåfør Hamar
Fagbrev - Yrkessjåfør Elverum
Fagbrev - Yrkessjåfør Lillehammer
Fagbrev - Yrkessjåfør Otta
Fagbrev - Yrkessjåfør Gjøvik
Mesterutdanningen - Bedriftsledelse Høst 2019 vår 2020 Hamar
Mesterutdanningen Faglig Ledelse 2019 - 2020 Hamar
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Hamar
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Gjøvik
Aktivitør Hamar
Aktivitør Gjøvik
Byggdrifter 2 sem. Hamar
Byggdrifter 2 sem. Gjøvik
Betongfagarbeider Hamar
Betongfagarbeider Gjøvik
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Hamar
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Gjøvik
Byggdrifter intensivt Hamar
Byggdrifter intensivt Gjøvik
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Aktivitør Anna utdanning Hamar
Aktivitør Anna utdanning Gjøvik
Akvakultur Anna utdanning Hamar
Akvakultur Anna utdanning Gjøvik
Anleggsmaskinfører Anna utdanning Hamar
Anleggsmaskinfører Anna utdanning Gjøvik
Baker Anna utdanning Gjøvik
Baker Anna utdanning Hamar
Barne- og ungdomsarbeider Anna utdanning Hamar
Barne- og ungdomsarbeider Anna utdanning Gjøvik
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Anna utdanning Hamar
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Anna utdanning Gjøvik
Betongfagarbeider Anna utdanning Hamar
Betongfagarbeider Anna utdanning Gjøvik
Byggdrifter 2 sem. Anna utdanning Gjøvik
Byggdrifter 2 sem. Anna utdanning Hamar
Byggdrifter intensivt Anna utdanning Gjøvik
Byggdrifter intensivt Anna utdanning Hamar
Fagbrev - Byggdrifter H19 Anna utdanning Elverum
Fagbrev - Byggdrifter H19 Anna utdanning Gjøvik
Fagbrev - Byggdrifter H19 Anna utdanning Kongsvinger
Fagbrev - Byggdrifter H19 Anna utdanning Lillehammer
Fagbrev - Byggdrifter H19 Anna utdanning Hamar
Fagbrev - Byggdrifter H19 Anna utdanning Otta
Fagbrev - Logistikk Anna utdanning Elverum
Fagbrev - Logistikk Anna utdanning Gjøvik
Fagbrev - Logistikk Anna utdanning Kongsvinger
Fagbrev - Logistikk Anna utdanning Lillehammer
Fagbrev - Logistikk Anna utdanning Hamar
Fagbrev - Logistikk Anna utdanning Otta
Fagbrev - Rørlegger Anna utdanning Elverum
Fagbrev - Rørlegger Anna utdanning Gjøvik
Fagbrev - Rørlegger Anna utdanning Kongsvinger
Fagbrev - Rørlegger Anna utdanning Lillehammer
Fagbrev - Rørlegger Anna utdanning Hamar
Fagbrev - Rørlegger Anna utdanning Otta
Fagbrev - Sikkerhetsfaget (vekter) Anna utdanning Elverum
Fagbrev - Sikkerhetsfaget (vekter) Anna utdanning Gjøvik
Fagbrev - Sikkerhetsfaget (vekter) Anna utdanning Kongsvinger
Fagbrev - Sikkerhetsfaget (vekter) Anna utdanning Lillehammer
Fagbrev - Sikkerhetsfaget (vekter) Anna utdanning Hamar
Fagbrev - Sikkerhetsfaget (vekter) Anna utdanning Otta
Fagbrev - Yrkessjåfør Anna utdanning Otta
Fagbrev - Yrkessjåfør Anna utdanning Elverum
Fagbrev - Yrkessjåfør Anna utdanning Gjøvik
Fagbrev - Yrkessjåfør Anna utdanning Kongsvinger
Fagbrev - Yrkessjåfør Anna utdanning Lillehammer
Fagbrev - Yrkessjåfør Anna utdanning Hamar
Generell studiekompetanse 6-fagpakken - klasserom på nett Anna utdanning Hamar
Generell studiekompetanse 6-fagpakken - klasserom på nett Anna utdanning Gjøvik
Generell studiekompetanse Engelsk - klasserom på nett Anna utdanning Hamar
Generell studiekompetanse Engelsk - klasserom på nett Anna utdanning Gjøvik
Generell studiekompetanse Historie - klasserom på nett Anna utdanning Gjøvik
Generell studiekompetanse Historie - klasserom på nett Anna utdanning Hamar
Generell studiekompetanse Matematikk 1P+2P - klasserom på nett Anna utdanning Hamar
Generell studiekompetanse Matematikk 1P+2P - klasserom på nett Anna utdanning Gjøvik
Generell studiekompetanse Matematikk 2PY, påbygging - klasserom på nett Anna utdanning Hamar
Generell studiekompetanse Matematikk 2PY, påbygging - klasserom på nett Anna utdanning Gjøvik
Generell studiekompetanse Naturfag - klasserom på nett Anna utdanning Gjøvik
Generell studiekompetanse Naturfag - klasserom på nett Anna utdanning Hamar
Generell studiekompetanse Norsk - klasserom på nett Anna utdanning Gjøvik
Generell studiekompetanse Norsk - klasserom på nett Anna utdanning Hamar
Generell studiekompetanse Påbygging - klasserom på nett Anna utdanning Gjøvik
Generell studiekompetanse Påbygging - klasserom på nett Anna utdanning Hamar
Generell studiekompetanse Samfunnsfag - klasserom på nett Anna utdanning Hamar
Generell studiekompetanse Samfunnsfag - klasserom på nett Anna utdanning Gjøvik
Gjenvinningsoperatør Anna utdanning Gjøvik
Helsefagarbeider Anna utdanning Hamar
Helsefagarbeider Anna utdanning Gjøvik
Helsefagarbeider intensivt Anna utdanning Hamar
Helsefagarbeider intensivt Anna utdanning Gjøvik
IKT-servicemedarbeider Anna utdanning Hamar
IKT-servicemedarbeider Anna utdanning Gjøvik
Industriell matproduksjon Anna utdanning Gjøvik
Industriell matproduksjon Anna utdanning Hamar
Innføring i regnskap Anna utdanning Elverum
Innføring i regnskap Anna utdanning Gjøvik
Innføring i regnskap Anna utdanning Kongsvinger
Innføring i regnskap Anna utdanning Lillehammer
Innføring i regnskap Anna utdanning Hamar
Innføring i regnskap Anna utdanning Otta
Kokk Anna utdanning Hamar
Kokk Anna utdanning Gjøvik
Kokk intensivt Anna utdanning Gjøvik
Kokk intensivt Anna utdanning Hamar
Kontor- og administrasjonsmedarbeider Anna utdanning Hamar
Kontor- og administrasjonsmedarbeider Anna utdanning Gjøvik
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lågare nivå Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontor- og administrasjonsmedarbeider intensivt Lågare nivå Hamar Lokalt opptak Lokalt opptak
Logistikkoperatør 2 sem Anna utdanning Hamar
Logistikkoperatør 2 sem Anna utdanning Gjøvik
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Anna utdanning Hamar
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Anna utdanning Gjøvik
Mesterutdanningen - Bedriftsledelse Høst 2019 vår 2020 Anna utdanning Hamar
Mesterutdanningen Faglig Ledelse 2019 - 2020 Anna utdanning Hamar
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Anna utdanning Hamar
Produksjonsteknikk - klasserom på nett Anna utdanning Gjøvik

Annen utdanning

Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Innføring i regnskap Kongsvinger
Innføring i regnskap Hamar
Innføring i regnskap Elverum
Innføring i regnskap Lillehammer
Innføring i regnskap Otta
Innføring i regnskap Gjøvik
Fagbrev - Byggdrifter H19 Kongsvinger
Fagbrev - Byggdrifter H19 Hamar
Fagbrev - Byggdrifter H19 Elverum
Fagbrev - Byggdrifter H19 Lillehammer
Fagbrev - Byggdrifter H19 Otta
Fagbrev - Byggdrifter H19 Gjøvik
Fagbrev - Logistikk Kongsvinger
Fagbrev - Logistikk Hamar
Fagbrev - Logistikk Elverum
Fagbrev - Logistikk Lillehammer
Fagbrev - Logistikk Otta
Fagbrev - Logistikk Gjøvik
Fagbrev - Rørlegger Kongsvinger
Fagbrev - Rørlegger Hamar
Fagbrev - Rørlegger Elverum
Fagbrev - Rørlegger Lillehammer
Fagbrev - Rørlegger Otta
Fagbrev - Rørlegger Gjøvik
Fagbrev - Sikkerhetsfaget (vekter) Kongsvinger
Fagbrev - Sikkerhetsfaget (vekter) Hamar
Fagbrev - Sikkerhetsfaget (vekter) Elverum
Fagbrev - Sikkerhetsfaget (vekter) Lillehammer
Fagbrev - Sikkerhetsfaget (vekter) Otta
Fagbrev - Sikkerhetsfaget (vekter) Gjøvik
Fagbrev - Yrkessjåfør Kongsvinger
Fagbrev - Yrkessjåfør Hamar
Fagbrev - Yrkessjåfør Elverum
Fagbrev - Yrkessjåfør Lillehammer
Fagbrev - Yrkessjåfør Otta
Fagbrev - Yrkessjåfør Gjøvik
Mesterutdanningen - Bedriftsledelse Høst 2019 vår 2020 Hamar
Mesterutdanningen Faglig Ledelse 2019 - 2020 Hamar
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Hamar
Barne- og ungdomsarbeider intensivt Gjøvik
Aktivitør Hamar
Aktivitør Gjøvik
Byggdrifter 2 sem. Hamar
Byggdrifter 2 sem. Gjøvik
Betongfagarbeider Hamar
Betongfagarbeider Gjøvik
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Hamar
Logistikkoperatør/yrkessjåfør Gjøvik
Byggdrifter intensivt Hamar
Byggdrifter intensivt Gjøvik

Listen viser kun studier ved dette studiestedet. Se alle utdanninger ved Folkeuniversitetet.