Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

 • helse- og sosialfag
 • lærar- og musikkutdanning
 • idrett, friluftsliv og folkehelse
 • ingeniør- og maritime fag
 • natur- og samfunnsfag
 • økonomi og leiing

Høgskulen på Vestlandet

Telefon: 55 58 58 00

Studiesteder:

 • Førde
 • Sogndal
 • Bergen
 • Stord
 • Haugesund
Remote video URL

Utdanningstilbud

Kategori

 • Universitet og høgskole

Nivå

- Vis alle -
Bachelor, 3 år
Erfaringsbasert master
Forkurs
Forskerutdanning/PhD
Høyere nivå
Lavere nivå
Master, 2 år
Master, 5 år
Årsstudium

Studiested

- Vis alle -
Bergen
Førde
Haugesund
Sogndal
Stord
Dette lærestedet tilbyr 190 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Sort descending Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking, vidareutdanning
Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Allmenn maskinteknikk Bachelor, 3 år Bergen HING Alle Alle
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i musikk Bachelor, 3 år Bergen, Stord
Faglærer i musikk, Bergen LÆMUSS Alle 46.10
Faglærer i musikk, Stord LÆMUSS Alle Alle
Bachelor - barnehagelærarutdanning Bachelor, 3 år Sogndal, Bergen, Stord
Barnehagelærer, Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Barnehagelærer, Sogndal Generell studiekompetanse 30.80 34.80
Barnehagelærer, Stord Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i barnevern Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse 38.40 43.90
Bachelor i drama og anvend teater Bachelor, 3 år Bergen DRAHVL Alle Alle
Bachelor i ergoterapi Bachelor, 3 år Bergen Generell studiekompetanse 41.00 48.00
Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet Bachelor, 3 år Bergen Generell studiekompetanse 38.50 46.60
Bachelor i fysioterapi Bachelor, 3 år Bergen Generell studiekompetanse 49.90 55.40
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk Bachelor, 3 år Bergen HING Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk Bachelor, 3 år Førde HING Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk Bachelor, 3 år Haugesund HING Nytt Nytt
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk y-veg Bachelor, 3 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk y-veg Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, Brannsikkerheit Bachelor, 3 år Haugesund HING Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, cyberfysisk nettverksteknologi Bachelor, 3 år Bergen HING Trukket Trukket
Bachelor i ingeniørfag, elkraftteknikk Bachelor, 3 år Bergen HING Alle Alle