Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

 • helse- og sosialfag
 • lærar- og musikkutdanning
 • idrett, friluftsliv og folkehelse
 • ingeniør- og maritime fag
 • natur- og samfunnsfag
 • økonomi og leiing

Høgskulen på Vestlandet

Telefon: 55 58 58 00

Studiesteder:

 • Førde
 • Sogndal
 • Bergen
 • Stord
 • Haugesund
Remote video URL

Utdanningstilbud

Kategori

 • Universitet og høgskole

Nivå

- Vis alle -
Bachelor, 3 år
Erfaringsbasert master
Forkurs
Forskerutdanning/PhD
Høyere nivå
Lavere nivå
Master, 2 år
Master, 5 år
Årsstudium

Studiested

- Vis alle -
Bergen
Førde
Haugesund
Sogndal
Stord

Etter- og videreutdanning

- Vis alle -
Dette lærestedet tilbyr 190 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i ingeniørfag, elkraftteknikk Bachelor, 3 år Førde HING Trukket Trukket
Bachelor i ingeniørfag, HMS Bachelor, 3 år Haugesund HING Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor, 3 år Haugesund HING Alle Alle
Bachelor i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Bergen LÆRER 44.60 49.60
Bachelor i Maritime Management Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i natur og opplevingsbasert reiseliv, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i nautikk Bachelor, 3 år Haugesund MARTE 36.80 43.30
Bachelor i nautikk Y-veg Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i radiografi Bachelor, 3 år Bergen Generell studiekompetanse 42.30 48.60
Bachelor i sjukepleie Bachelor, 3 år Førde, Bergen, Stord, Haugesund
Sykepleie, Bergen, høst NO3MA3 48.00 50.80
Sykepleie, Førde, høst NO3MA3 38.20 42.90
Sykepleie, Førde, vår NO3MA3 35.40 41.10
Sykepleie, Haugesund, høst NO3MA3 39.30 45.20
Sykepleie, Stord, høst NO3MA3 38.40 44.20
Bachelor i sjukepleie (desentralisert) Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i sjukepleie, deltid Bachelor, 3 år Førde NO3MA3 Alle 44.70
Bachelor i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Sogndal, Bergen
Sosialt arbeid, Bergen Generell studiekompetanse 46.70 53.00
Sosialt arbeid, Sogndal Generell studiekompetanse 39.60 45.20
Bachelor i teiknspråk og tolking Bachelor, 3 år Bergen Generell studiekompetanse Alle 49.00
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Sogndal, Bergen
Vernepleie, Bergen Generell studiekompetanse 43.30 51.20
Vernepleie, Sogndal Generell studiekompetanse 37.90 45.30
Bachelor i vernepleie, deltid Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse 32.50 47.70
Bachelor i økonomi og administrasjon - deltid Bachelor, 3 år Haugesund Generell studiekompetanse Alle 37.50
Bachelor i økonomi og administrasjon, Bergen Bachelor, 3 år Bergen Generell studiekompetanse 45.80 49.10
Bachelor i økonomi og administrasjon, Haugesund Bachelor, 3 år Haugesund Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i økonomi og administrasjon, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse Alle Alle
Barnehagelærarutdanning, arbeidsplassbasert Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagelærarutdanning, deltid Bachelor, 3 år Bergen Generell studiekompetanse Alle 39.40
Bioingeniør Bachelor, 3 år Bergen BIOI 46.80 52.50
Bygg Bachelor, 3 år Bergen HING Alle Alle
Bygg, Førde Bachelor, 3 år Førde HING Alle Alle
Bygg, Y-veg, Førde Bachelor, 3 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Data Bachelor, 3 år Bergen HING Alle 44.30
Eigedomsmekling, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse 33.30 34.10
Eittårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Eittårig realfagskurs Forkurs Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Eittårig realfagskurs (deltid) Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronikk Bachelor, 3 år Bergen HING Alle Alle
Energiteknologi Bachelor, 3 år Bergen HING Alle Alle
Engelsk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk årsstudium Årsstudium Sogndal Generell studiekompetanse Alle Alle
Engelsk årsstudium Årsstudium Stord Generell studiekompetanse Alle Alle
Familieterapi og nettverksarbeid Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Fjords and Glaciers Lavere nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Fornybar energi, bachelor, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse Alle 40.00
Friluftsliv, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse 38.80 44.60
From Mountain to Fjord - Geology and Ecology of Western Norway Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysisk og motorisk utvikling i barnehagen Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Geologi og geofare, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal REALFA Alle Alle
Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn Master, 5 år Sogndal, Bergen, Stord
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk, Bergen LÆRMA4 41.00 41.70
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk, Sogndal LÆRMA4 Nytt Nytt
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE LÆRMA4 38.80 41.70
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving, Bergen LÆRMA4 40.40 42.40
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving, Sogndal LÆRMA4 Nytt Nytt
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving, Stord LÆRMA4 Nytt Nytt
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk, Bergen LÆRMA4 39.50 40.60
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk, Stord LÆRMA4 Nytt Nytt
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag, Bergen LÆRMA4 39.20 41.00
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag, Sogndal LÆRMA4 Nytt Nytt
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag, Bergen LÆRMA4 44.10 45.00
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag, Stord LÆRMA4 Nytt Nytt
Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn Master, 5 år Sogndal, Bergen, Stord
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk, Bergen LÆRMA4 44.20 48.50
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk, Sogndal LÆRMA4 Nytt Nytt
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, KRLE LÆRMA4 41.30 44.90
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kroppsøving, Sogndal LÆRMA4 Nytt Nytt
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kroppsøving, Stord LÆRMA4 Nytt Nytt
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk, Bergen LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk, Stord LÆRMA4 Nytt Nytt
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse LÆRMA4 41.00 46.80
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk LÆRMA4 47.90 52.50
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, naturfag LÆRMA4 Nytt Nytt
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk LÆRMA4 43.00 45.30
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag, Bergen LÆRMA4 46.40 50.30
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag, Stord LÆRMA4 Nytt Nytt
Havteknologi Bachelor, 3 år Bergen HING Alle Alle
Healthy Ageing and Rehabilitation Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
Historie, bachelor Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie, bachelor, nettbasert Generell studiekompetanse Nytt Nytt
Historie, årsstudium Årsstudium Sogndal
Historie, Haugesund, årsstudium Generell studiekompetanse Nytt Nytt
Historie, årsstudium Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie, årsstudium, nettbasert Generell studiekompetanse Nytt Nytt
Idrett og kroppsøving, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse 34.60 34.10
Idrett, 1. år bachelor (Idrett årsstudium) Årsstudium Sogndal Generell studiekompetanse Alle Alle
Idrett, fysisk aktivitet og helse, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse Alle Alle
Idrett/Kroppsøving årseining Årsstudium Stord Generell studiekompetanse Alle Alle
Informasjonsteknologi Bachelor, 3 år Bergen MATRS 39.30 48.70
Informasjonsteknologi, Førde Bachelor, 3 år Førde MATRS Alle Alle
Jus, årsstudium Årsstudium Sogndal Generell studiekompetanse 33.30 41.50
Kjemi Bachelor, 3 år Bergen HING Alle Alle
Klinisk radiografi Høyere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunikasjon og forhandlingsforståelse Lavere nivå Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk, årseining Årsstudium Stord Generell studiekompetanse Alle Alle
Landmåling og eigedomsdesign Bachelor, 3 år Bergen Generell studiekompetanse 40.70 46.00
Landskapsplanlegging med landskapsarkitekturfag, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse 39.40 45.50
Lindrande behandling, pleie og omsorg 2 Høyere nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Logistikk Årsstudium Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Marinteknikk Bachelor, 3 år Bergen HING Alle Alle
Master i areal og eigedom Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barne- og ungdomslitteratur Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnehagekunnskap, deltid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Brannsikkerheit Master, 2 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Brannsikkerheit - deltid Master, 2 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i dramapedagogikk og anvendt teater Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i fysisk aktivitet og kosthald i eit skolemiljø Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i idrettsvitskap, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i innovasjon og leiing, samfunnsfagleg retning Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i jordmorfag Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i jordmorfag - påbygg Høyere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk fysioterapi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Anestesisjukepleie Master, 2 år Førde, Bergen, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Barnesjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Diabetessjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Helsesjukepleier Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Intensivsjukepleie Master, 2 år Førde, Bergen, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Kardiologisk sjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Operasjonssjukepleie Master, 2 år Førde, Bergen, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i læring og undervisning, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i maritime operasjonar Master, 2 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i psykisk helse- og rusarbeid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsarbeid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samhandling og folkehelse Master, 2 år Førde, Sogndal, Bergen, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i spesialpedagogikk, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Climate Change Management, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i energi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i havteknologi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i innovasjon og entreprenørskap Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og leiing Erfaringsbasert master Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium IKT i læring Master, 2 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium Kreative fag og læreprosessar Master, 2 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk årseining Årsstudium Stord Generell studiekompetanse Alle Alle
Norsk 2, 5 - 10 trinn Lavere nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Outdoor Education and Nordic Friluftsliv Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Personleg Trenar, årsstudium Årsstudium Sogndal Generell studiekompetanse 37.90 41.50
Ph.d.-program i nautiske operasjonar: Fellesgrad Forskerutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d.-studiet Studium av danning og didaktiske praksisar Forskerutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d.-studium i helse, funksjon og deltaking Forskerutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
PhD Programme of Study in Computer Science: Software Engineering, Sensor Networks and Engineering Computing Forskerutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk pedagogisk utdanning for allmenne fag Årsstudium Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk pedagogisk utdanning for allmenne fag Årsstudium Sogndal, Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag Årsstudium Sogndal, Bergen, Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Produksjonsteknikk Bachelor, 3 år Bergen HING Alle Alle
Psykisk helsearbeid, tverrfagleg vidareutdanning Høyere nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs (over eitt semester) Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Redningsdykkarkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Reiselivsleiing, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse Alle Alle
Rettleiingspedagogikk Høyere nivå Førde, Bergen, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Rusproblematikk og rusarbeid Høyere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag årseining Årsstudium Stord Generell studiekompetanse Alle Alle
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Sogndal Generell studiekompetanse Alle Alle
Sosiologi - ungdomssosiologi, bachelorstudium Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse 30.80 37.20
Spesialpedagogikk 2, 1.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk i barnehagen Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi i helse og omsorg Lavere nivå Bergen, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Lavere nivå Førde, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i rehabilitering Lavere nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervassteknologi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ungdomssosiologi, årsstudium Årsstudium Sogndal Generell studiekompetanse Alle Alle
Vidareutdanning i eldre, helse og samfunn Lavere nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning i pleie og behandling av ikkje-helande sår Lavere nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Vurdering av barnets beste Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkesdykking Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og jus, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse 32.50 29.00
Åtferdsvanskar Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak