× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Høgskulen på Vestlandet favoritt ikon

Høgskole
Offentleg
16 000 studenter
151 studier
55 58 58 00
Med 16 000 studentar er Høgskulen på Vestlandet (HVL) ein av landets største statlege høgskular.

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar. 

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

 • helse- og sosialfag
 • lærar- og musikkutdanning
 • idrett, friluftsliv og folkehelse
 • ingeniør- og maritime fag
 • natur- og samfunnsfag
 • økonomi og leiing 

Her ligger skolen

Vievegen 2
6800 Førde
Røyrgata 6
6856 Sogndal
Inndalsveien 28
5020 Bergen
Klingenbergvegen 8
5414 Stord
Bjørnsonsgate 45
5528 Haugesund
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskulen på Vestlandet

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Redningsdykkarkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkesdykking Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk årseining Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Praktisk pedagogisk utdanning for allmenne fag Årsstudium Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Idrett/Kroppsøving årseining Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk årsstudium Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Samfunnsfag årseining Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Historie, årsstudium Årsstudium Sogndal
Historie, Haugesund, årsstudiumLokalt opptak
Historie, årsstudium, nettbasert
Historie, årsstudium Alle
Idrett, 1. år bachelor (Idrett årsstudium) Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag Årsstudium Sogndal, Bergen, Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Logistikk Årsstudium Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ungdomssosiologi, årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Praktisk pedagogisk utdanning for allmenne fag Årsstudium Sogndal, Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk, årseining Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Jus, årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 33.3
 • 41.5
Personleg Trenar, årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 37.9
 • 41.5
Bachelor i sjukepleie (desentralisert) Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemi Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Reiselivsleiing, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Geologi og geofare, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
Bachelor i sjukepleie Bachelor, 3 år Førde, Bergen, Stord, Haugesund
Sykepleie, Bergen, høstNO3MA348.050.8
Sykepleie, Førde, høstNO3MA338.242.9
Sykepleie, Stord, høstNO3MA338.444.2
Sykepleie, Førde, vårNO3MA335.441.1
Sykepleie, Haugesund, høst NO3MA339.345.2
Økonomi og jus, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 32.5
 • 29.0
Marinteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Elektronikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Sogndal, Bergen
Sosialt arbeid, BergenGenerell studiekompetanse46.753.0
Sosialt arbeid, Sogndal Generell studiekompetanse39.645.2
Havteknologi Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bygg Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i fysioterapi Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 49.9
 • 55.4
Bachelor i barnevern Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 38.4
 • 43.9
Bachelor i natur og opplevingsbasert reiseliv, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i musikk Bachelor, 3 år Bergen, Stord
Faglærer i musikk, StordLÆMUSSAlleAlle
Faglærer i musikk, Bergen LÆMUSSAlle46.1
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk y-veg Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i nautikk Bachelor, 3 år Haugesund
 • MARTE
 • 36.8
 • 43.3
Bachelor i ingeniørfag, HMS Bachelor, 3 år Haugesund
 • HING
 • Alle
 • Alle
Informasjonsteknologi, Førde Bachelor, 3 år Førde
 • MATRS
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor - barnehagelærarutdanning Bachelor, 3 år Sogndal, Bergen, Stord
Barnehagelærer, BergenGenerell studiekompetanseAlleAlle
Barnehagelærer, StordGenerell studiekompetanseAlleAlle
Barnehagelærer, Sogndal Generell studiekompetanse30.834.8
Bachelor i ingeniørfag, cyberfysisk nettverksteknologi Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Trukket
 • Trukket
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk Bachelor, 3 år Haugesund
 • HING
Historie, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
Historie, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Historie, bachelor, nettbasert Generell studiekompetanse
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Sogndal, Bergen
Vernepleie, BergenGenerell studiekompetanse43.351.2
Vernepleie, Sogndal Generell studiekompetanse37.945.3
Bioingeniør Bachelor, 3 år Bergen
 • BIOI
 • 46.8
 • 52.5
Landskapsplanlegging med landskapsarkitekturfag, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 39.4
 • 45.5
Energiteknologi Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i økonomi og administrasjon, Haugesund Bachelor, 3 år Haugesund
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Eigedomsmekling, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 33.3
 • 34.1
Allmenn maskinteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i økonomi og administrasjon, Bergen Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 45.8
 • 49.1
Bachelor i økonomi og administrasjon, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Barnehagelærarutdanning, arbeidsplassbasert Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Bergen
 • LÆRER
 • 44.6
 • 49.6
Barnehagelærarutdanning, deltid Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 39.4
Bachelor i Maritime Management Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i økonomi og administrasjon - deltid Bachelor, 3 år Haugesund
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 37.5
Bachelor i ingeniørfag, elkraftteknikk Bachelor, 3 år Førde
 • HING
 • Trukket
 • Trukket
Bachelor i nautikk Y-veg Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor, 3 år Haugesund
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk y-veg Bachelor, 3 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, Brannsikkerheit Bachelor, 3 år Haugesund
 • HING
 • Alle
 • Alle
Fornybar energi, bachelor, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.0
Bygg, Førde Bachelor, 3 år Førde
 • HING
 • Alle
 • Alle
Landmåling og eigedomsdesign Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 40.7
 • 46.0
Sosiologi - ungdomssosiologi, bachelorstudium Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 30.8
 • 37.2
Bachelor i sjukepleie, deltid Bachelor, 3 år Førde
 • NO3MA3
 • Alle
 • 44.7
Informasjonsteknologi Bachelor, 3 år Bergen
 • MATRS
 • 39.3
 • 48.7
Bachelor i drama og anvend teater Bachelor, 3 år Bergen
 • DRAHVL
Idrett og kroppsøving, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 34.6
 • 34.1
Produksjonsteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, elkraftteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i vernepleie, deltid Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 32.5
 • 47.7
Bachelor i teiknspråk og tolking Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 49.0
Idrett, fysisk aktivitet og helse, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Data Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • 44.3
Bachelor i radiografi Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 42.3
 • 48.6
Bachelor i ergoterapi Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 41.0
 • 48.0
Bygg, Y-veg, Førde Bachelor, 3 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk Bachelor, 3 år Førde
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 38.5
 • 46.6
Friluftsliv, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 38.8
 • 44.6
Masterstudium i organisasjon og leiing Erfaringsbasert master Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Eittårig realfagskurs (deltid) Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Eittårig realfagskurs Forkurs Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs (over eitt semester) Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Eittårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d.-studiet Studium av danning og didaktiske praksisar Forskarutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d.-studium i helse, funksjon og deltaking Forskarutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
PhD Programme of Study in Computer Science: Software Engineering, Sensor Networks and Engineering Computing Forskarutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d.-program i nautiske operasjonar: Fellesgrad Forskarutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning i eldre, helse og samfunn Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
From Mountain to Fjord - Geology and Ecology of Western Norway Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi i helse og omsorg Lågare nivå Bergen, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 2, 1.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking, vidareutdanning Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Fjords and Glaciers Lågare nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Vurdering av barnets beste Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Åtferdsvanskar Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, 5.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk i barnehagen Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Outdoor Education and Nordic Friluftsliv Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5 - 10 trinn Lågare nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Familieterapi og nettverksarbeid Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i rehabilitering Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Lågare nivå Førde, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning i pleie og behandling av ikkje-helande sår Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysisk og motorisk utvikling i barnehagen Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i energi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Diabetessjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Anestesisjukepleie Master, 2 år Førde, Bergen, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Barnesjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samhandling og folkehelse Master, 2 år Førde, Sogndal, Bergen, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i spesialpedagogikk, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i dramapedagogikk og anvendt teater Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Brannsikkerheit Master, 2 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Climate Change Management, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i innovasjon og leiing, samfunnsfagleg retning Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Operasjonssjukepleie Master, 2 år Førde, Bergen, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Helsesjukepleier Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium IKT i læring Master, 2 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Healthy Ageing and Rehabilitation Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barne- og ungdomslitteratur Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i maritime operasjonar Master, 2 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i læring og undervisning, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsarbeid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervassteknologi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i havteknologi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Kardiologisk sjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i psykisk helse- og rusarbeid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i jordmorfag Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Intensivsjukepleie Master, 2 år Førde, Bergen, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i idrettsvitskap, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i fysisk aktivitet og kosthald i eit skolemiljø Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnehagekunnskap, deltid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium Kreative fag og læreprosessar Master, 2 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i areal og eigedom Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk fysioterapi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Brannsikkerheit - deltid Master, 2 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i innovasjon og entreprenørskap Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn Master, 5 år Sogndal, Bergen, Stord
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk, SogndalLÆRMA4AlleAlle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk, BergenLÆRMA444.248.5
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk, StordLÆRMA4
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norskLÆRMA443.045.3
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag, BergenLÆRMA446.450.3
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag, StordLÆRMA4AlleAlle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk, BergenLÆRMA4AlleAlle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, naturfagLÆRMA4
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helseLÆRMA441.046.8
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikkLÆRMA4AlleAlle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, KRLELÆRMA441.344.9
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kroppsøving, StordLÆRMA4
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kroppsøving, SogndalLÆRMA4
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk LÆRMA447.952.5
Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn Master, 5 år Sogndal, Bergen, Stord
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikkLÆRMA4AlleAlle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag, BergenLÆRMA439.241.0
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLELÆRMA438.841.7
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag, StordLÆRMA4AlleAlle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag, SogndalLÆRMA4
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving, BergenLÆRMA440.442.4
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk, BergenLÆRMA441.041.7
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk, BergenLÆRMA439.540.6
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving, StordLÆRMA4
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving, SogndalLÆRMA4
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag, BergenLÆRMA444.145.0
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helseLÆRMA4AlleAlle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk, SogndalLÆRMA4AlleAlle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk, Stord LÆRMA4
Lindrande behandling, pleie og omsorg 2 Høgare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk radiografi Høgare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiingspedagogikk Høgare nivå Førde, Bergen, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Rusproblematikk og rusarbeid Høgare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid, tverrfagleg vidareutdanning Høgare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i jordmorfag - påbygg Høgare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Kunst og handverk, årseining Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Jus, årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 33.3
 • 41.5
Praktisk pedagogisk utdanning for allmenne fag Årsstudium Sogndal, Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, årsstudium Årsstudium Sogndal
Historie, Haugesund, årsstudiumLokalt opptak
Historie, årsstudium, nettbasert
Historie, årsstudium Alle
Musikk årseining Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Samfunnsfag årseining Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Idrett, 1. år bachelor (Idrett årsstudium) Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Praktisk pedagogisk utdanning for allmenne fag Årsstudium Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Idrett/Kroppsøving årseining Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Ungdomssosiologi, årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Logistikk Årsstudium Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag Årsstudium Sogndal, Bergen, Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Personleg Trenar, årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 37.9
 • 41.5
Engelsk årsstudium Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Eittårig realfagskurs (deltid) Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Eittårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs (over eitt semester) Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Eittårig realfagskurs Forkurs Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Vurdering av barnets beste Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, 5.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk i barnehagen Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Outdoor Education and Nordic Friluftsliv Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi i helse og omsorg Lågare nivå Bergen, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Åtferdsvanskar Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Lågare nivå Førde, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysisk og motorisk utvikling i barnehagen Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning i eldre, helse og samfunn Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
From Mountain to Fjord - Geology and Ecology of Western Norway Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning i pleie og behandling av ikkje-helande sår Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i rehabilitering Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 2, 1.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking, vidareutdanning Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Fjords and Glaciers Lågare nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Familieterapi og nettverksarbeid Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5 - 10 trinn Lågare nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Sogndal, Bergen
Vernepleie, SogndalGenerell studiekompetanse37.945.3
Vernepleie, Bergen Generell studiekompetanse43.351.2
Økonomi og jus, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 32.5
 • 29.0
Bachelor i økonomi og administrasjon, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i sjukepleie Bachelor, 3 år Førde, Bergen, Stord, Haugesund
Sykepleie, Haugesund, høstNO3MA339.345.2
Sykepleie, Bergen, høstNO3MA348.050.8
Sykepleie, Førde, høstNO3MA338.242.9
Sykepleie, Stord, høstNO3MA338.444.2
Sykepleie, Førde, vår NO3MA335.441.1
Bachelor i natur og opplevingsbasert reiseliv, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i vernepleie, deltid Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 32.5
 • 47.7
Bachelor i ingeniørfag, Brannsikkerheit Bachelor, 3 år Haugesund
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i radiografi Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 42.3
 • 48.6
Bachelor i ergoterapi Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 41.0
 • 48.0
Landmåling og eigedomsdesign Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 40.7
 • 46.0
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i musikk Bachelor, 3 år Bergen, Stord
Faglærer i musikk, StordLÆMUSSAlleAlle
Faglærer i musikk, Bergen LÆMUSSAlle46.1
Bygg, Y-veg, Førde Bachelor, 3 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemi Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Fornybar energi, bachelor, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.0
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk Bachelor, 3 år Førde
 • HING
 • Alle
 • Alle
Marinteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Historie, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
Historie, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Historie, bachelor, nettbasert Generell studiekompetanse
Elektronikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Idrett og kroppsøving, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 34.6
 • 34.1
Bachelor i Maritime Management Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Eigedomsmekling, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 33.3
 • 34.1
Bachelor - barnehagelærarutdanning Bachelor, 3 år Sogndal, Bergen, Stord
Barnehagelærer, SogndalGenerell studiekompetanse30.834.8
Barnehagelærer, BergenGenerell studiekompetanseAlleAlle
Barnehagelærer, Stord Generell studiekompetanseAlleAlle
Bachelor i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Bergen
 • LÆRER
 • 44.6
 • 49.6
Bachelor i sjukepleie (desentralisert) Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i drama og anvend teater Bachelor, 3 år Bergen
 • DRAHVL
Bachelor i økonomi og administrasjon, Haugesund Bachelor, 3 år Haugesund
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Idrett, fysisk aktivitet og helse, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i nautikk Y-veg Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Sogndal, Bergen
Sosialt arbeid, BergenGenerell studiekompetanse46.753.0
Sosialt arbeid, Sogndal Generell studiekompetanse39.645.2
Bachelor i nautikk Bachelor, 3 år Haugesund
 • MARTE
 • 36.8
 • 43.3
Bachelor i fysioterapi Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 49.9
 • 55.4
Bachelor i barnevern Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 38.4
 • 43.9
Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 38.5
 • 46.6
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk y-veg Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Energiteknologi Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Sosiologi - ungdomssosiologi, bachelorstudium Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 30.8
 • 37.2
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Allmenn maskinteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i teiknspråk og tolking Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 49.0
Geologi og geofare, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
Data Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • 44.3
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk Bachelor, 3 år Haugesund
 • HING
Bachelor i økonomi og administrasjon - deltid Bachelor, 3 år Haugesund
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 37.5
Bioingeniør Bachelor, 3 år Bergen
 • BIOI
 • 46.8
 • 52.5
Bachelor i økonomi og administrasjon, Bergen Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 45.8
 • 49.1
Barnehagelærarutdanning, arbeidsplassbasert Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, HMS Bachelor, 3 år Haugesund
 • HING
 • Alle
 • Alle
Barnehagelærarutdanning, deltid Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 39.4
Bachelor i ingeniørfag, cyberfysisk nettverksteknologi Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Trukket
 • Trukket
Bachelor i ingeniørfag, elkraftteknikk Bachelor, 3 år Førde
 • HING
 • Trukket
 • Trukket
Informasjonsteknologi Bachelor, 3 år Bergen
 • MATRS
 • 39.3
 • 48.7
Informasjonsteknologi, Førde Bachelor, 3 år Førde
 • MATRS
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk y-veg Bachelor, 3 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Produksjonsteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Friluftsliv, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 38.8
 • 44.6
Bygg, Førde Bachelor, 3 år Førde
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, elkraftteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Reiselivsleiing, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Havteknologi Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Landskapsplanlegging med landskapsarkitekturfag, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 39.4
 • 45.5
Bygg Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i sjukepleie, deltid Bachelor, 3 år Førde
 • NO3MA3
 • Alle
 • 44.7
Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor, 3 år Haugesund
 • HING
 • Alle
 • Alle
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Masterstudium i organisasjon og leiing Erfaringsbasert master Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Brannsikkerheit Master, 2 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i psykisk helse- og rusarbeid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barne- og ungdomslitteratur Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i maritime operasjonar Master, 2 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnehagekunnskap, deltid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Diabetessjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i innovasjon og entreprenørskap Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Anestesisjukepleie Master, 2 år Førde, Bergen, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Barnesjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i energi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Climate Change Management, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i fysisk aktivitet og kosthald i eit skolemiljø Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervassteknologi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i idrettsvitskap, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium IKT i læring Master, 2 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i dramapedagogikk og anvendt teater Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i havteknologi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samhandling og folkehelse Master, 2 år Førde, Sogndal, Bergen, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i innovasjon og leiing, samfunnsfagleg retning Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Operasjonssjukepleie Master, 2 år Førde, Bergen, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Helsesjukepleier Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i jordmorfag Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i spesialpedagogikk, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium Kreative fag og læreprosessar Master, 2 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i areal og eigedom Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk fysioterapi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsarbeid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Healthy Ageing and Rehabilitation Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Kardiologisk sjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Intensivsjukepleie Master, 2 år Førde, Bergen, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Brannsikkerheit - deltid Master, 2 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i læring og undervisning, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn Master, 5 år Sogndal, Bergen, Stord
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag, StordLÆRMA4AlleAlle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag, SogndalLÆRMA4
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving, BergenLÆRMA440.442.4
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk, BergenLÆRMA441.041.7
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk, BergenLÆRMA439.540.6
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving, StordLÆRMA4
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving, SogndalLÆRMA4
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag, BergenLÆRMA444.145.0
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helseLÆRMA4AlleAlle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk, SogndalLÆRMA4AlleAlle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk, StordLÆRMA4
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikkLÆRMA4AlleAlle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag, BergenLÆRMA439.241.0
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE LÆRMA438.841.7
Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn Master, 5 år Sogndal, Bergen, Stord
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norskLÆRMA443.045.3
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag, BergenLÆRMA446.450.3
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag, StordLÆRMA4AlleAlle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk, BergenLÆRMA4AlleAlle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, naturfagLÆRMA4
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helseLÆRMA441.046.8
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikkLÆRMA4AlleAlle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, KRLELÆRMA441.344.9
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kroppsøving, StordLÆRMA4
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kroppsøving, SogndalLÆRMA4
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikkLÆRMA447.952.5
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk, SogndalLÆRMA4AlleAlle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk, BergenLÆRMA444.248.5
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk, Stord LÆRMA4
Rusproblematikk og rusarbeid Høgare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i jordmorfag - påbygg Høgare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid, tverrfagleg vidareutdanning Høgare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk radiografi Høgare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiingspedagogikk Høgare nivå Førde, Bergen, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Lindrande behandling, pleie og omsorg 2 Høgare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
PhD Programme of Study in Computer Science: Software Engineering, Sensor Networks and Engineering Computing Forskarutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d.-studium i helse, funksjon og deltaking Forskarutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d.-studiet Studium av danning og didaktiske praksisar Forskarutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d.-program i nautiske operasjonar: Fellesgrad Forskarutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Masterstudium i organisasjon og leiing Erfaringsbasert master Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning i eldre, helse og samfunn Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking, vidareutdanning Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Vurdering av barnets beste Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i rehabilitering Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 2, 1.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Familieterapi og nettverksarbeid Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi i helse og omsorg Lågare nivå Bergen, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5 - 10 trinn Lågare nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Lågare nivå Førde, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, 5.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk i barnehagen Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning i pleie og behandling av ikkje-helande sår Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Åtferdsvanskar Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysisk og motorisk utvikling i barnehagen Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Lindrande behandling, pleie og omsorg 2 Høgare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Rusproblematikk og rusarbeid Høgare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiingspedagogikk Høgare nivå Førde, Bergen, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk radiografi Høgare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid, tverrfagleg vidareutdanning Høgare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i jordmorfag - påbygg Høgare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak