× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Høgskulen på Vestlandet favoritt ikon

Høgskole
Offentleg
16 000 studenter
251 studier
55 58 58 00
Med 16 000 studentar er Høgskulen på Vestlandet (HVL) ein av landets største statlege høgskular.

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar. 

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

 • helse- og sosialfag
 • lærar- og musikkutdanning
 • idrett, friluftsliv og folkehelse
 • ingeniør- og maritime fag
 • natur- og samfunnsfag
 • økonomi og leiing 

Her ligger skolen

Vievegen 2
6800 Førde
Røyrgata 6
6856 Sogndal
Inndalsveien 28
5020 Bergen
Klingenbergvegen 8
5414 Stord
Bjørnsonsgate 45
5528 Haugesund
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskulen på Vestlandet

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Ph.d.-studiet Studium av danning og didaktiske praksisar Forskarutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
PhD Programme of Study in Computer Science: Software Engineering, Sensor Networks and Engineering Computing Forskarutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Pleie og behandling av ikkje-helande sår Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk pedagogisk utdanning Årsstudium Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærarar Årsstudium Sogndal, Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 Årsstudium Bergen, Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Produksjonsteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Profesjonsretta praksislærarutdanning Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering for lærarar Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektleiing Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid, tverrfagleg vidareutdanning Høgare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Radiografi Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 42.3
 • 48.6
Realfagskurs (over eitt semester) Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Redningsdykkerkurs Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Regning som grunnleggende ferdighet, 1 -7 trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Reiselivsleiing, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Rekning som grunnleggande ferdigheit Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Rektorutdanning - Utdanningsleiing Høgare nivå Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing av nyutdanna lærarar i barnehage og skule Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing og mentorutdanning, del 1 Lågare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Rusproblematikk og rusarbeid Høgare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag 3 Høgare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag årseining Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Sjukepleie Bachelor, 3 år Bergen
 • NO3MA3
 • 48.0
 • 50.8
Sjukepleie, bachelorstudium, deltid, Førde Bachelor, 3 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Sjukepleie, bachelorstudium, Førde Bachelor, 3 år Førde
Sykepleie, Førde, deltid, høstNO3MA3Alle44.7
Sykepleie, Førde, høstNO3MA338.242.9
Sykepleie, Førde, vår NO3MA335.441.1
Sosialpedagogisk veiledning i skolen Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 39.6
 • 45.2
Sosiologi - ungdomssosiologi, bachelorstudium Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 30.8
 • 37.2
Spesialpedagogikk Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Språkvanskar hos barn og unge Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategi- og verksemdsutvikling Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykepleie (desentralisert) Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Synsnevrologi og synspedagogisk metodikk Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi i helse og omsorg Lågare nivå Førde, Bergen, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilpassa opplæring og spesialpedagogikk for barn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilpassa opplæring og spesialpedagogikk for ungdom Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Total kvalitetsledelse Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helsearbeid Lågare nivå Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Lågare nivå Førde, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i rehabilitering Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig vidareutdanning i rusproblematikk Lågare nivå Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervassteknologi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ungdomssosiologi, årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Utdanningsleiing, 1-årig vidareutdanning Høgare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsval Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledningspedagogikk (rettleiing) Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vernepleie, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
Vernepleie, SogndalGenerell studiekompetanse37.945.3
Vernepleie, Sogndal, deltid Generell studiekompetanse32.547.7
Vidareutdanning for offshoresjukepleiarar Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i veiledning for praksislærere i barnehagen Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vision for reading and learning Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vurdering av barnets beste Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkesdykking Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og jus, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 32.5
 • 29.0