× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Høgskulen på Vestlandet favoritt ikon

Høgskole
Offentleg
16 000 studenter
251 studier
55 58 58 00
Med 16 000 studentar er Høgskulen på Vestlandet (HVL) ein av landets største statlege høgskular.

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar. 

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

 • helse- og sosialfag
 • lærar- og musikkutdanning
 • idrett, friluftsliv og folkehelse
 • ingeniør- og maritime fag
 • natur- og samfunnsfag
 • økonomi og leiing 

Her ligger skolen

Vievegen 2
6800 Førde
Røyrgata 6
6856 Sogndal
Inndalsveien 28
5020 Bergen
Klingenbergvegen 8
5414 Stord
Bjørnsonsgate 45
5528 Haugesund
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskulen på Vestlandet

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Økonomi og jus, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 32.5
 • 29.0
Yrkesdykking Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vurdering av barnets beste Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vision for reading and learning Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i veiledning for praksislærere i barnehagen Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning for offshoresjukepleiarar Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Vernepleie, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
Vernepleie, SogndalGenerell studiekompetanse37.945.3
Vernepleie, Sogndal, deltid Generell studiekompetanse32.547.7
Veiledningspedagogikk (rettleiing) Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsval Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsleiing, 1-årig vidareutdanning Høgare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ungdomssosiologi, årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Undervassteknologi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig vidareutdanning i rusproblematikk Lågare nivå Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i rehabilitering Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Lågare nivå Førde, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helsearbeid Lågare nivå Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Total kvalitetsledelse Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilpassa opplæring og spesialpedagogikk for ungdom Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilpassa opplæring og spesialpedagogikk for barn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi i helse og omsorg Lågare nivå Førde, Bergen, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Synsnevrologi og synspedagogisk metodikk Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykepleie (desentralisert) Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategi- og verksemdsutvikling Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Språkvanskar hos barn og unge Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosiologi - ungdomssosiologi, bachelorstudium Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 30.8
 • 37.2
Sosialt arbeid, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 39.6
 • 45.2
Sosialpedagogisk veiledning i skolen Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Sjukepleie, bachelorstudium, Førde Bachelor, 3 år Førde
Sykepleie, Førde, høstNO3MA338.242.9
Sykepleie, Førde, vårNO3MA335.441.1
Sykepleie, Førde, deltid, høst NO3MA3Alle44.7
Sjukepleie, bachelorstudium, deltid, Førde Bachelor, 3 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Sjukepleie Bachelor, 3 år Bergen
 • NO3MA3
 • 48.0
 • 50.8
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Samfunnsfag årseining Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Samfunnsfag 3 Høgare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Rusproblematikk og rusarbeid Høgare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing og mentorutdanning, del 1 Lågare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing av nyutdanna lærarar i barnehage og skule Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Rektorutdanning - Utdanningsleiing Høgare nivå Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Rekning som grunnleggande ferdigheit Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Reiselivsleiing, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Regning som grunnleggende ferdighet, 1 -7 trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Redningsdykkerkurs Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs (over eitt semester) Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Radiografi Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 42.3
 • 48.6
Psykisk helsearbeid, tverrfagleg vidareutdanning Høgare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektleiing Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering for lærarar Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsretta praksislærarutdanning Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Produksjonsteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 Årsstudium Bergen, Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærarar Årsstudium Sogndal, Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk pedagogisk utdanning Årsstudium Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Pleie og behandling av ikkje-helande sår Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
PhD Programme of Study in Computer Science: Software Engineering, Sensor Networks and Engineering Computing Forskarutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d.-studiet Studium av danning og didaktiske praksisar Forskarutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d.-program i nautiske operasjoner: Fellesgrad Forskarutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Personlig Trener, årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 37.9
 • 41.5
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage og skule Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk teiknspråk 1, 1.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk Tegnspråk 2, 1-10 trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 3 Høgare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5.-10. trinn fjernundervisning Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5 - 10 trinn Lågare nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 5.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 1.-7. trinn, Hardanger/Voss kompetansesenter Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 , 5-10 - nettstudium Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 , 1-7 - nettstudium Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 2, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1, 5-10 Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1, 1-7 Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag (1-13) med vekt på klima, energi og miljø Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk årseining Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Matematikk 3 Høgare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 5.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 5.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1- 5.-10. trinn, nettstudium Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1- 1.-7. trinn nettstudium Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 5.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mat og helse 1 Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium Kreative fag og læreprosessar Master, 2 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium IKT i læring Master, 2 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og leiing Erfaringsbasert master Førde, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i havteknologi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i energi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Climate Change Management, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i undervisningsvitskap, deltid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i undervisningsvitskap Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i spesialpedagogikk, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samhandling innan helse- og sosialtenester, Førde Master, 2 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsfagdidaktikk Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsarbeid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i psykisk helse- og rusarbeid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i musikkpedagogikk Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i maritime operasjonar Master, 2 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i læring og undervisning, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Operasjonssjukepleie Master, 2 år Bergen, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Kardiologisk sjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Intensivsjukepleie Master, 2 år Førde, Bergen, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Helsesøster Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Diabetessjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Barnesjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Anestesisjukepleie Master, 2 år Førde, Bergen, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie Master, 2 år Førde, Bergen, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Klinisk helse- og omsorgsvitskap Master, 2 år Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk fysioterapi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i jordmorfag Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i innovasjon og leiing, samfunnsfagleg retning Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i idrettsvitenskap, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i fysisk aktivitet og kosthald i eit skolemiljø Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i dramapedagogikk og anvendt teater Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Brannsikkerheit - deltid Master, 2 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Brannsikkerheit Master, 2 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnehagekunnskap Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barne- og ungdomslitteratur Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i areal og eigedom Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Marknadsføring Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Marinteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Læringsmiljø og pedagogisk leiing i barnehage Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og pedagogisk leiing Lågare nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Læring i interaktive utstillinger Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærarspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) 5-10 Høgare nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærarspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) 1-7 Høgare nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Logistikk Årsstudium Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Lindrande behandling, pleie og omsorg 1 Høgare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Lindrande behandling, pleie og omsorg 2 Høgare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Landskapsplanlegging med landskapsarkitekturfag, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 39.4
 • 45.5
Landmåling og eigedomsdesign Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 40.7
 • 46.0
Kvalitativ metode i teori og praksis Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kvalifiseringsprogram for norsk autorisasjon som sjukepleiar Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk, årseining Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Kunst og handverk 1, 5-10 Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk 1, 1-7 Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk - leire Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving 3 Høgare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving 1, 5-10 Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving 1, 1-7 Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunikasjonssystem Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Trukket
 • Trukket
Kommunikasjonssystem Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunikasjon og språk blant dei yngste i barnehagen Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sjukepleie Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk radiografi Høgare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemi Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Karriererettleiing Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus, årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 33.3
 • 41.5
Interkulturell pedagogikk og fargespelmetodikk Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og endringsleiing Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i rettleiing Lågare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørfag bygg og anlegg, bachelorstudium, Y-vei Bachelor, 3 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørfag bygg og anlegg, bachelorstudium, Førde Bachelor, 3 år Førde
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag - elektro, energi, elkraft og miljø, bachelorstudium, Y-veg Bachelor, 3 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørfag - elektro, energi, elkraft og miljø, bachelorstudium, Førde Bachelor, 3 år Førde
 • HING
 • Trukket
 • Trukket
Ingeniørfag - elektro, automatiseringsteknikk, bachelorstudium, Y-veg Bachelor, 3 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørfag - elektro, automatiseringsteknikk, bachelorstudium, Førde Bachelor, 3 år Førde
 • HING
 • Alle
 • Alle
Informasjonsteknologi, Førde Bachelor, 3 år Førde
 • MATRS
 • Alle
 • Alle
Informasjonsteknologi Bachelor, 3 år Bergen
 • MATRS
 • 39.3
 • 48.7
Idrett/Kroppsøving årseining Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Idrett, fysisk aktivitet og helse, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Idrett, 1. år bachelor (Idrett årsstudium) Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Idrett og kroppsøving, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 34.6
 • 34.1
Human Resource Management (HRM) i den norske modellen Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
HMS-kultur og leiing: Verktøy i HMS-arbeidet Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
HMS-kultur og leiing: Beredskaps- og kriseleiing Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Historie, årsstudium Årsstudium Sogndal, Haugesund
Historie, Sogndal, årsstudiumGenerell studiekompetanseAlleAlle
Historie, Haugesund, årsstudium Generell studiekompetanse
Havteknologi - Kristiansund Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Trukket
 • Trukket
Havteknologi - Florø Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Trukket
 • Trukket
Havteknologi Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn Master, 5 år Sogndal, Bergen, Stord
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, StordLÆRMA4AlleAlle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Sogndal LÆRMA4AlleAlle
Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn Master, 5 år Sogndal, Bergen, Stord
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, StordLÆRMA4AlleAlle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Sogndal LÆRMA4AlleAlle
Gottman parterapimetode Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Geologi og geofare, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
Friluftsliv, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 38.8
 • 44.6
Fornybar energi, bachelor, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.0
Forkurs i matematikk for opptak til lærarutdanningane Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Familieterapi og nettverksarbeid Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ettårig realfagskurs (deltid) Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ettårig realfagskurs Forkurs Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Ergoterapi Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 41.0
 • 48.0
Entreprenørskap Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk årsstudium Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk 2, 5.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 5.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 5-10 Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Yrkesdykking Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vurdering av barnets beste Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vision for reading and learning Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i veiledning for praksislærere i barnehagen Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning for offshoresjukepleiarar Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledningspedagogikk (rettleiing) Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsval Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ungdomssosiologi, årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Tverrfaglig vidareutdanning i rusproblematikk Lågare nivå Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i rehabilitering Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Lågare nivå Førde, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helsearbeid Lågare nivå Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Total kvalitetsledelse Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilpassa opplæring og spesialpedagogikk for ungdom Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilpassa opplæring og spesialpedagogikk for barn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi i helse og omsorg Lågare nivå Førde, Bergen, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Synsnevrologi og synspedagogisk metodikk Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategi- og verksemdsutvikling Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Språkvanskar hos barn og unge Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialpedagogisk veiledning i skolen Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Samfunnsfag årseining Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Rettleiing og mentorutdanning, del 1 Lågare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing av nyutdanna lærarar i barnehage og skule Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Rekning som grunnleggande ferdigheit Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Regning som grunnleggende ferdighet, 1 -7 trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Redningsdykkerkurs Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs (over eitt semester) Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektleiing Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering for lærarar Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsretta praksislærarutdanning Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 Årsstudium Bergen, Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærarar Årsstudium Sogndal, Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk pedagogisk utdanning Årsstudium Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Pleie og behandling av ikkje-helande sår Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Personlig Trener, årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 37.9
 • 41.5
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage og skule Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk teiknspråk 1, 1.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk Tegnspråk 2, 1-10 trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5.-10. trinn fjernundervisning Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5 - 10 trinn Lågare nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 5.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 1.-7. trinn, Hardanger/Voss kompetansesenter Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 , 5-10 - nettstudium Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 , 1-7 - nettstudium Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 2, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1, 5-10 Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1, 1-7 Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag (1-13) med vekt på klima, energi og miljø Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk årseining Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Matematikk 2, 5.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 5.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1- 5.-10. trinn, nettstudium Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1- 1.-7. trinn nettstudium Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 5.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mat og helse 1 Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Marknadsføring Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og pedagogisk leiing i barnehage Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og pedagogisk leiing Lågare nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Læring i interaktive utstillinger Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Logistikk Årsstudium Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kvalitativ metode i teori og praksis Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk, årseining Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Kunst og handverk 1, 5-10 Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk 1, 1-7 Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk - leire Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving 1, 5-10 Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving 1, 1-7 Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunikasjon og språk blant dei yngste i barnehagen Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sjukepleie Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriererettleiing Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus, årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 33.3
 • 41.5
Interkulturell pedagogikk og fargespelmetodikk Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og endringsleiing Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i rettleiing Lågare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett/Kroppsøving årseining Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Idrett, 1. år bachelor (Idrett årsstudium) Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Human Resource Management (HRM) i den norske modellen Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
HMS-kultur og leiing: Verktøy i HMS-arbeidet Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
HMS-kultur og leiing: Beredskaps- og kriseleiing Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, årsstudium Årsstudium Sogndal, Haugesund
Historie, Sogndal, årsstudiumGenerell studiekompetanseAlleAlle
Historie, Haugesund, årsstudium Generell studiekompetanse
Gottman parterapimetode Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs i matematikk for opptak til lærarutdanningane Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Familieterapi og nettverksarbeid Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ettårig realfagskurs (deltid) Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ettårig realfagskurs Forkurs Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk årsstudium Årsstudium Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk årsstudium Årsstudium Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk 2, 5.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 5.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 5-10 Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7 - KFK, Regionalt tilbod Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7 Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7 Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Eittårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
E-pedagogikk Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Coaching som leiingsverktøy Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Beredskapsleiing Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagebarns sosiale og emosjonelle utvikling Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Avansert klinisk sjukepleie Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Åtferdsvanskar Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk Lågare nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Akuttsjukepleie for kommunehelsetenesta Lågare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking, vidareutdanning Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Å undervise vaksne innvandrarar i norsk Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Økonomi og jus, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 32.5
 • 29.0
Vernepleie, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
Vernepleie, SogndalGenerell studiekompetanse37.945.3
Vernepleie, Sogndal, deltid Generell studiekompetanse32.547.7
Sykepleie (desentralisert) Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosiologi - ungdomssosiologi, bachelorstudium Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 30.8
 • 37.2
Sosialt arbeid, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 39.6
 • 45.2
Sjukepleie, bachelorstudium, Førde Bachelor, 3 år Førde
Sykepleie, Førde, høstNO3MA338.242.9
Sykepleie, Førde, vårNO3MA335.441.1
Sykepleie, Førde, deltid, høst NO3MA3Alle44.7
Sjukepleie, bachelorstudium, deltid, Førde Bachelor, 3 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Sjukepleie Bachelor, 3 år Bergen
 • NO3MA3
 • 48.0
 • 50.8
Reiselivsleiing, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Radiografi Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 42.3
 • 48.6
Produksjonsteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Marinteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Landskapsplanlegging med landskapsarkitekturfag, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 39.4
 • 45.5
Landmåling og eigedomsdesign Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 40.7
 • 46.0
Kvalifiseringsprogram for norsk autorisasjon som sjukepleiar Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunikasjonssystem Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Trukket
 • Trukket
Kjemi Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag bygg og anlegg, bachelorstudium, Y-vei Bachelor, 3 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørfag bygg og anlegg, bachelorstudium, Førde Bachelor, 3 år Førde
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag - elektro, energi, elkraft og miljø, bachelorstudium, Y-veg Bachelor, 3 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørfag - elektro, energi, elkraft og miljø, bachelorstudium, Førde Bachelor, 3 år Førde
 • HING
 • Trukket
 • Trukket
Ingeniørfag - elektro, automatiseringsteknikk, bachelorstudium, Y-veg Bachelor, 3 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørfag - elektro, automatiseringsteknikk, bachelorstudium, Førde Bachelor, 3 år Førde
 • HING
 • Alle
 • Alle
Informasjonsteknologi, Førde Bachelor, 3 år Førde
 • MATRS
 • Alle
 • Alle
Informasjonsteknologi Bachelor, 3 år Bergen
 • MATRS
 • 39.3
 • 48.7
Idrett, fysisk aktivitet og helse, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Idrett og kroppsøving, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 34.6
 • 34.1
Historie, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Havteknologi - Kristiansund Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Trukket
 • Trukket
Havteknologi - Florø Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Trukket
 • Trukket
Havteknologi Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Geologi og geofare, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
Friluftsliv, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 38.8
 • 44.6
Fornybar energi, bachelor, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.0
Ergoterapi Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 41.0
 • 48.0
Energiteknologi Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Elkraftteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Elektronikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Eiendomsmegling, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 33.3
 • 34.1
Data Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • 44.3
Community Music Bachelor, 3 år Stord
 • MUHVL
 • Trukket
 • Trukket
Bygg Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bioingeniør Bachelor, 3 år Bergen
 • BIOI
 • 46.8
 • 52.5
Barnevern, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 38.4
 • 43.9
Barnehagelærarutdanning, deltid, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal, Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i økonomi og administrasjon, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i økonomi og administrasjon, Haugesund Bachelor, 3 år Haugesund
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i økonomi og administrasjon, Bergen Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 45.8
 • 49.1
Bachelor i økonomi og administrasjon - deltid Bachelor, 3 år Haugesund
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 37.5
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 43.3
 • 51.2
Bachelor i teiknspråk og tolking Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 49.0
Bachelor i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 46.7
 • 53.0
Bachelor i sjukepleie, Stord Bachelor, 3 år Stord
 • NO3MA3
 • 38.4
 • 44.2
Bachelor i sjukepleie, Haugesund Bachelor, 3 år Haugesund
 • NO3MA3
 • 39.3
 • 45.2
Bachelor i nautikk Y-veg Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i nautikk Bachelor, 3 år Haugesund
 • MARTE
 • 36.8
 • 43.3
Bachelor i natur og opplevingsbasert reiseliv, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i Maritime Management Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Bergen
 • LÆRER
 • 44.6
 • 49.6
Bachelor i ingeniørfag, maskin for fagteknikarar Bachelor, 3 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor, 3 år Haugesund
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, HMS Bachelor, 3 år Haugesund
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, Elektro Y-veg Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, elektro for fagteknikarar Bachelor, 3 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, Brannsikkerheit Bachelor, 3 år Haugesund
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i Fysioterapi Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 49.9
 • 55.4
Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 38.5
 • 46.6
Bachelor i drama og anvendt teater Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak
Bachelor - barnehagelærarutdanning, arbeidsplassbasert Bachelor, 3 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor - barnehagelærarutdanning Bachelor, 3 år Sogndal, Bergen, Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i musikk Bachelor, 3 år Stord
Faglærer i musikk, BergenLÆMUSS
Faglærer i musikk, Stord LÆMUSSAlleAlle
Automatiseringsteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Allmenn maskinteknikk - Florø Bachelor, 3 år Bergen
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Allmenn maskinteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Utdanningsleiing, 1-årig vidareutdanning Høgare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervassteknologi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag 3 Høgare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Rusproblematikk og rusarbeid Høgare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Rektorutdanning - Utdanningsleiing Høgare nivå Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid, tverrfagleg vidareutdanning Høgare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 3 Høgare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 3 Høgare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium Kreative fag og læreprosessar Master, 2 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium IKT i læring Master, 2 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og leiing Erfaringsbasert master Førde, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i havteknologi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i energi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Climate Change Management, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i undervisningsvitskap, deltid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i undervisningsvitskap Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i spesialpedagogikk, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samhandling innan helse- og sosialtenester, Førde Master, 2 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsfagdidaktikk Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsarbeid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i psykisk helse- og rusarbeid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i musikkpedagogikk Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i maritime operasjonar Master, 2 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i læring og undervisning, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Operasjonssjukepleie Master, 2 år Bergen, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Kardiologisk sjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Intensivsjukepleie Master, 2 år Førde, Bergen, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Helsesøster Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Diabetessjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Barnesjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Anestesisjukepleie Master, 2 år Førde, Bergen, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie Master, 2 år Førde, Bergen, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Klinisk helse- og omsorgsvitskap Master, 2 år Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk fysioterapi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i jordmorfag Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i innovasjon og leiing, samfunnsfagleg retning Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i idrettsvitenskap, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i fysisk aktivitet og kosthald i eit skolemiljø Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i dramapedagogikk og anvendt teater Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Brannsikkerheit - deltid Master, 2 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Brannsikkerheit Master, 2 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnehagekunnskap Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barne- og ungdomslitteratur Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i areal og eigedom Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærarspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) 5-10 Høgare nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærarspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) 1-7 Høgare nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Lindrande behandling, pleie og omsorg 1 Høgare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Lindrande behandling, pleie og omsorg 2 Høgare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving 3 Høgare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunikasjonssystem Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk radiografi Høgare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn Master, 5 år Sogndal, Bergen, Stord
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, SogndalLÆRMA4AlleAlle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Stord LÆRMA4AlleAlle
Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn Master, 5 år Sogndal, Bergen, Stord
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, SogndalLÆRMA4AlleAlle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Stord LÆRMA4AlleAlle
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
PhD Programme of Study in Computer Science: Software Engineering, Sensor Networks and Engineering Computing Forskarutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d.-studiet Studium av danning og didaktiske praksisar Forskarutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d.-program i nautiske operasjoner: Fellesgrad Forskarutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Vurdering av barnets beste Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vision for reading and learning Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i veiledning for praksislærere i barnehagen Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning for offshoresjukepleiarar Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledningspedagogikk (rettleiing) Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsval Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsleiing, 1-årig vidareutdanning Høgare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig vidareutdanning i rusproblematikk Lågare nivå Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i rehabilitering Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Lågare nivå Førde, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helsearbeid Lågare nivå Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Total kvalitetsledelse Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilpassa opplæring og spesialpedagogikk for ungdom Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilpassa opplæring og spesialpedagogikk for barn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi i helse og omsorg Lågare nivå Førde, Bergen, Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Synsnevrologi og synspedagogisk metodikk Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategi- og verksemdsutvikling Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Språkvanskar hos barn og unge Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialpedagogisk veiledning i skolen Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag 3 Høgare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Rusproblematikk og rusarbeid Høgare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing og mentorutdanning, del 1 Lågare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiing av nyutdanna lærarar i barnehage og skule Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Rektorutdanning - Utdanningsleiing Høgare nivå Stord, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Rekning som grunnleggande ferdigheit Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Regning som grunnleggende ferdighet, 1 -7 trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid, tverrfagleg vidareutdanning Høgare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektleiing Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering for lærarar Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsretta praksislærarutdanning Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Pleie og behandling av ikkje-helande sår Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage og skule Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk teiknspråk 1, 1.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk Tegnspråk 2, 1-10 trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 3 Høgare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5.-10. trinn fjernundervisning Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5 - 10 trinn Lågare nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 5.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 1.-7. trinn, Hardanger/Voss kompetansesenter Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 , 5-10 - nettstudium Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 , 1-7 - nettstudium Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 2, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1, 5-10 Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1, 1-7 Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag (1-13) med vekt på klima, energi og miljø Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 3 Høgare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 5.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 5.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1- 5.-10. trinn, nettstudium Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1- 1.-7. trinn nettstudium Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 5.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mat og helse 1 Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og leiing Erfaringsbasert master Førde, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Marknadsføring Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og pedagogisk leiing i barnehage Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og pedagogisk leiing Lågare nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Læring i interaktive utstillinger Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærarspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) 5-10 Høgare nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærarspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) 1-7 Høgare nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Lindrande behandling, pleie og omsorg 1 Høgare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Lindrande behandling, pleie og omsorg 2 Høgare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Kvalitativ metode i teori og praksis Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk 1, 5-10 Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk 1, 1-7 Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk - leire Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving 3 Høgare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving 1, 5-10 Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving 1, 1-7 Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunikasjon og språk blant dei yngste i barnehagen Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sjukepleie Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk radiografi Høgare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriererettleiing Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Interkulturell pedagogikk og fargespelmetodikk Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og endringsleiing Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i rettleiing Lågare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Human Resource Management (HRM) i den norske modellen Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
HMS-kultur og leiing: Verktøy i HMS-arbeidet Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
HMS-kultur og leiing: Beredskaps- og kriseleiing Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Gottman parterapimetode Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Familieterapi og nettverksarbeid Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, 5.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 5.-10. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 5-10 Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7 - KFK, Regionalt tilbod Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7 Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7 Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
E-pedagogikk Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Coaching som leiingsverktøy Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Beredskapsleiing Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagebarns sosiale og emosjonelle utvikling Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Avansert klinisk sjukepleie Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Åtferdsvanskar Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk Lågare nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Akuttsjukepleie for kommunehelsetenesta Lågare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking, vidareutdanning Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Å undervise vaksne innvandrarar i norsk Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak