× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Høgskulen på Vestlandet favoritt ikon

Høgskole
Offentleg
16 000 studenter
251 studier
55 58 58 00
Med 16 000 studentar er Høgskulen på Vestlandet (HVL) ein av landets største statlege høgskular.

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar. 

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

 • helse- og sosialfag
 • lærar- og musikkutdanning
 • idrett, friluftsliv og folkehelse
 • ingeniør- og maritime fag
 • natur- og samfunnsfag
 • økonomi og leiing 

Her ligger skolen

Vievegen 2
6800 Førde
Røyrgata 6
6856 Sogndal
Inndalsveien 28
5020 Bergen
Klingenbergvegen 8
5414 Stord
Bjørnsonsgate 45
5528 Haugesund
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskulen på Vestlandet

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Engelsk 1, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1.-7. trinn Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7 - KFK, Regionalt tilbod Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7 Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1-7 Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Energiteknologi Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Elkraftteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Elektronikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Eittårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Eiendomsmegling, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 33.3
 • 34.1
E-pedagogikk Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Data Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • 44.3
Community Music Bachelor, 3 år Stord
 • MUHVL
 • Trukket
 • Trukket
Coaching som leiingsverktøy Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygg Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bioingeniør Bachelor, 3 år Bergen
 • BIOI
 • 46.8
 • 52.5
Beredskapsleiing Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnevern, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • 38.4
 • 43.9
Barnehagelærarutdanning, deltid, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal, Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Barnehagebarns sosiale og emosjonelle utvikling Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i økonomi og administrasjon, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i økonomi og administrasjon, Haugesund Bachelor, 3 år Haugesund
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i økonomi og administrasjon, Bergen Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 45.8
 • 49.1
Bachelor i økonomi og administrasjon - deltid Bachelor, 3 år Haugesund
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 37.5
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 43.3
 • 51.2
Bachelor i teiknspråk og tolking Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 49.0
Bachelor i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 46.7
 • 53.0
Bachelor i sjukepleie, Stord Bachelor, 3 år Stord
 • NO3MA3
 • 38.4
 • 44.2
Bachelor i sjukepleie, Haugesund Bachelor, 3 år Haugesund
 • NO3MA3
 • 39.3
 • 45.2
Bachelor i nautikk Y-veg Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i nautikk Bachelor, 3 år Haugesund
 • MARTE
 • 36.8
 • 43.3
Bachelor i natur og opplevingsbasert reiseliv, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i Maritime Management Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Bergen
 • LÆRER
 • 44.6
 • 49.6
Bachelor i ingeniørfag, maskin for fagteknikarar Bachelor, 3 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor, 3 år Haugesund
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, HMS Bachelor, 3 år Haugesund
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, Elektro Y-veg Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, elektro for fagteknikarar Bachelor, 3 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, Brannsikkerheit Bachelor, 3 år Haugesund
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i Fysioterapi Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 49.9
 • 55.4
Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet Bachelor, 3 år Bergen
 • Generell studiekompetanse
 • 38.5
 • 46.6
Bachelor i drama og anvendt teater Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak
Bachelor - barnehagelærarutdanning, arbeidsplassbasert Bachelor, 3 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor - barnehagelærarutdanning Bachelor, 3 år Sogndal, Bergen, Stord
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i musikk Bachelor, 3 år Stord
Faglærer i musikk, StordLÆMUSSAlleAlle
Faglærer i musikk, Bergen LÆMUSS
Avansert klinisk sjukepleie Lågare nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Automatiseringsteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Åtferdsvanskar Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk Lågare nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Allmenn maskinteknikk - Florø Bachelor, 3 år Bergen
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Allmenn maskinteknikk Bachelor, 3 år Bergen
 • HING
 • Alle
 • Alle
Akuttsjukepleie for kommunehelsetenesta Lågare nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking, vidareutdanning Lågare nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Å undervise vaksne innvandrarar i norsk Lågare nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak