× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Høgskulen i Volda favoritt ikon

Høgskole
Offentleg
4 000 studenter
151 studier
Med om lag 4000 studentar og 300 tilsette er Høgskulen i Volda (HVO) den største utdanningsinstitusjonen mellom Bergen og Trondheim. Med dugande fagfolk og aktive studentar framstår Høgskulen i Volda som eit fagleg og kulturelt kraftsentrum i regionen. Høgskulen er kanskje spesielt kjent for medieutdanningane og det gode og aktive studentmiljøet med student­VEKA, Animasjonsfilm-festivalen og Dokumentarfilm-festivalen som dei store høgdepunkta.

Høgskulen tilbyr ei rekkje bachelorgrader, årsstudium og vidareutdanningar. I tillegg har høgskulen fleire mastergrader: Kulturmøte, Sosial- og helsefag; Meistring og myndiggjering, Nynorsk skriftkultur, Samfunnsplanlegging og leiing, Dokumentar og Journalistikk og Undervisning og læring.

Høgskulen i Volda byggjer FoU-aktiviteten på ei brei humanistisk og samfunnsfagleg felles plattform. Den regionale og nasjonale forskingsprofilen vært utvikla vidare på dette grunnlaget. Høgskulen er medeigar i Møreforsking AS, og har inngått ein eigen samarbeidsavtale om korleis operativt forskings- og prosjektsamarbeid skal gjennomførast.

Som den største kompetanseleverandøren i regionen tilbyr Høgskulen i Volda ei rekkje deltidsstudium med ulike organiseringar. Bedrifter, kommunar, barnehagar, skular o.a. kan gjennom Kontor for etter- og vidareutdanning, bestille kurs og utdanningsløp spesielt tilpassa oppdragsgjevaren. 

Her ligger skolen

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Al-Andalus - politisk hegemoni og kulturell pluralisme i iberisk mellomalder 711-1501 Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Animasjon Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • ANIM
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Bachelor i religion og livssyn Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Barnehagelærarutdanning Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 27.8
 • 37.1
Barnehagelærarutdanning, deltid Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 41.2
Brennpunkt Midtausten Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Design, kunst og handverk Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Design, kunst og handverk Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Design, kunst og handverk Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Digitale verktøy i matematikkundervisninga Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Documentary Photography Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for 1.–7. årssteg Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 (5-10), vidareutdanning for lærarar Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 for 5.–10. årssteg Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 4 x 15 stp. Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 4 x 15 stp. Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk, årsstudium, deltid Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk, årsstudium, heiltid Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk, fordjupingsstudium Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap i kreative næringar Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Examen facultatum Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Examen philosophicum Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Film, populærkultur og livstolking Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Forvaltningsarbeid Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Friluftsliv Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 48.9
 • 56.6
Friluftsliv og naturguide Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 36.2
 • 43.1
Fysisk planlegging og GIS (geografiske informasjonssystemet) Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskulelærarutdanning for 1. - 7. trinn Master, 5 år Høgskulen i Volda
 • LÆRMA4
 • Alle
 • Alle
Grunnskulelærarutdanning for 5. - 10. trinn Master, 5 år Høgskulen i Volda
 • LÆRMA4
 • Alle
 • Alle
Helse- og sosialfag – meistring og myndiggjering Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse- og sosialfag – meistring og myndiggjering Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsefag for sosialarbeidarar Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Helserett i kommunen Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Historie Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Historie Lågare nivå Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
Historie fordjupning, opne emne Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, 4 x 15 stp nettstudium Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, opne emner Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett og kroppsøving Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 31.7
 • 34.6
Idrett og kroppsøving Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 40.3
 • 41.5
Journalistikk, spesialisering avis/nett Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 39.6
 • 41.2
Journalistikk, spesialisering tv/radio Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 46.9
 • 49.6
Koding i skulen Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunal økonomi Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturmøte Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturmøte Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk 1, 1.-10. årstrinn Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse i helse- og sosialtjenestene Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Leiing av digital skuleutvikling Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Leiing og åtferd Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Leiing og personalutvikling Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Lese- og skrivekunne Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsdesign og klasseromsleiing i teknologirike læringsmiljø Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsleiing for yrkesfaglærarar Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Manusutvikling og stemmeskodespel Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Media Practices Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Mat, kosthald og helse Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Mat, kultur og konservering Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 1.–7. årssteg Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 1.–7. årssteg Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 5.–10. årssteg Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 5.–10. årssteg Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 for 5.–10. årssteg Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 for 5.–10. årssteg Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Mediedesign Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 32.1
 • 35.9
Medieproduksjon Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 40.9
 • 44.8
Medieproduksjon og samansette tekstar i læring Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Meistring og myndiggjering, strukturperspektivet Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Migrasjon, kjønn og religion / Migration, gender and religion Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Mikrohistorie Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljøterapi i demensomsorga Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Musikk Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Musikk, opne emne Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk, opne fordjupingsemne Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1 for 1.–7. årstrinn - videreutdanning for lærere Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1 for 5. - 10. årstrinn - videreutdanning for lærere Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 2 for 5.–10. årstrinn - videreutdanning for lærere Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag og matematikk i barnehagen Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk (nordisk) 4x15 stp Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk (nordisk) 4x15 stp Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk (nordisk) årsstudium, samlingsbasert Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Norsk (nordisk) årsstudium, samlingsbasert Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Norsk (nordisk) fordjupingsstudium Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 1.–7. årstrinn Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 8.–13. årssteg Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2: Lese- og skriveopplæring Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk, fordjupingsstudium Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norwegian language and civilization for international students (NIS) Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Nynorsk i opplæringa Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Nynorsk skriftkultur Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Nynorsk skriftkultur Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg leiing og kommunikasjon Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg rett 1 Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg rett 2 Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Opne emne i teater Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Personleg trenar Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d.- studium i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving - vilkår og utvikling Forskarutdanning/PhD Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Planlegging og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Politikk, folkehelse og livsløp - Overordna perspektiv Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Politikk, folkehelse og livsløp - Samhandling Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
PR, kommunikasjon og media Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 35.9
 • 32.1
Praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning - yrkesfag Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsfagleg digital kompetanse for yrkesfaglærarar Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsfagleg digital kompetanse og læringsnettverk Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering, 1. - 7. årssteg Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering, 5. - 10. årssteg Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosessleiing og prosjektdesign Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosessleiing og prosjektdesign Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Reading Norway. Norwegian literature in translation Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Regional planlegging og utvikling Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion in Norway - past and present Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion in Norway – from homogeneity to multiculturalism Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk 30 stp. Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk opne emne Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk, årsstudium Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Religion, livssyn og etikk, fordjupingsstudium Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk, fordjupningsstudium, nettstudium Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiarutdanning for praksislærarar i barnehagen Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Risk Communication and Issue Management Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Rus som kulturelt og sosialt fenomen Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsvitskap Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Sekularitet og skule i møte med religiøst pluralitet Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 1 Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 2 Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid, barnevernspedagog Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 36.2
 • 43.2
Sosialt arbeid, sosionom Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 37.7
 • 45.2
Spesialpedagogikk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 1, 1. - 10. årssteg Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Språk og litteratur Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Språkvitskap, masteremne Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Strukturelle vilkår for profesjonsutøving - Ph.d.-emne Forskarutdanning/PhD Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Teater og drama Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Teater og drama Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Tiltak mot rusproblem Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Tindevegleder Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Undersøkande journalistikk Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervisning og læring, spesialisering i spesialpedagogikk eller matematikk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervisning og læring, spesialisering i spesialpedagogikk, matematikk eller norsk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Utvikling og læring i barnehage og skule Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning i digital kompetanse i læring (DKLK), nettstøtta - 5 stp Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Vitenskapsteori og etikk (ph.d.-emne) Forskarutdanning/PhD Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Brennpunkt Midtausten Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Design, kunst og handverk Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Design, kunst og handverk Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Digitale verktøy i matematikkundervisninga Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for 1.–7. årssteg Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 (5-10), vidareutdanning for lærarar Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 for 5.–10. årssteg Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 4 x 15 stp. Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 4 x 15 stp. Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk, årsstudium, deltid Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk, årsstudium, heiltid Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk, fordjupingsstudium Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap i kreative næringar Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Examen facultatum Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Examen philosophicum Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Film, populærkultur og livstolking Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Forvaltningsarbeid Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Friluftsliv Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 48.9
 • 56.6
Fysisk planlegging og GIS (geografiske informasjonssystemet) Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsefag for sosialarbeidarar Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Helserett i kommunen Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie Lågare nivå Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
Historie Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Historie fordjupning, opne emne Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, 4 x 15 stp nettstudium Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, opne emner Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett og kroppsøving Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 40.3
 • 41.5
Koding i skulen Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunal økonomi Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk 1, 1.-10. årstrinn Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Leiing av digital skuleutvikling Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Leiing og personalutvikling Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Lese- og skrivekunne Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsdesign og klasseromsleiing i teknologirike læringsmiljø Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsleiing for yrkesfaglærarar Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Manusutvikling og stemmeskodespel Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Mat, kosthald og helse Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Mat, kultur og konservering Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 1.–7. årssteg Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 1.–7. årssteg Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 5.–10. årssteg Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 for 5.–10. årssteg Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 for 5.–10. årssteg Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 for 5.–10. årssteg Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Medieproduksjon og samansette tekstar i læring Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Migrasjon, kjønn og religion / Migration, gender and religion Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Mikrohistorie Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljøterapi i demensomsorga Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Musikk, opne emne Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk, opne fordjupingsemne Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1 for 1.–7. årstrinn - videreutdanning for lærere Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1 for 5. - 10. årstrinn - videreutdanning for lærere Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 2 for 5.–10. årstrinn - videreutdanning for lærere Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag og matematikk i barnehagen Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk (nordisk) 4x15 stp Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk (nordisk) 4x15 stp Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk (nordisk) årsstudium, samlingsbasert Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Norsk (nordisk) årsstudium, samlingsbasert Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Norsk (nordisk) fordjupingsstudium Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 1.–7. årstrinn Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 8.–13. årssteg Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2: Lese- og skriveopplæring Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk, fordjupingsstudium Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norwegian language and civilization for international students (NIS) Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Nynorsk i opplæringa Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg leiing og kommunikasjon Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg rett 1 Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg rett 2 Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Opne emne i teater Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Personleg trenar Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Politikk, folkehelse og livsløp - Overordna perspektiv Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Politikk, folkehelse og livsløp - Samhandling Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning - yrkesfag Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsfagleg digital kompetanse for yrkesfaglærarar Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsfagleg digital kompetanse og læringsnettverk Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering, 1. - 7. årssteg Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Programmering, 5. - 10. årssteg Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosessleiing og prosjektdesign Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosessleiing og prosjektdesign Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Reading Norway. Norwegian literature in translation Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion in Norway - past and present Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion in Norway – from homogeneity to multiculturalism Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk 30 stp. Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk opne emne Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk, årsstudium Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Religion, livssyn og etikk, fordjupingsstudium Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk, fordjupningsstudium, nettstudium Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsvitskap Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Sekularitet og skule i møte med religiøst pluralitet Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 1 Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 2 Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 1, 1. - 10. årssteg Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Teater og drama Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Tiltak mot rusproblem Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Undersøkande journalistikk Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning i digital kompetanse i læring (DKLK), nettstøtta - 5 stp Lågare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Animasjon Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • ANIM
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Bachelor i religion og livssyn Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Barnehagelærarutdanning Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 27.8
 • 37.1
Barnehagelærarutdanning, deltid Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 41.2
Design, kunst og handverk Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Friluftsliv og naturguide Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 36.2
 • 43.1
Historie Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Idrett og kroppsøving Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 31.7
 • 34.6
Journalistikk, spesialisering avis/nett Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 39.6
 • 41.2
Journalistikk, spesialisering tv/radio Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 46.9
 • 49.6
Mediedesign Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 32.1
 • 35.9
Medieproduksjon Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 40.9
 • 44.8
Musikk Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Planlegging og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
PR, kommunikasjon og media Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 35.9
 • 32.1
Sosialt arbeid, barnevernspedagog Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 36.2
 • 43.2
Sosialt arbeid, sosionom Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • 37.7
 • 45.2
Språk og litteratur Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Teater og drama Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Tindevegleder Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Al-Andalus - politisk hegemoni og kulturell pluralisme i iberisk mellomalder 711-1501 Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Documentary Photography Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskulelærarutdanning for 1. - 7. trinn Master, 5 år Høgskulen i Volda
 • LÆRMA4
 • Alle
 • Alle
Grunnskulelærarutdanning for 5. - 10. trinn Master, 5 år Høgskulen i Volda
 • LÆRMA4
 • Alle
 • Alle
Helse- og sosialfag – meistring og myndiggjering Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse- og sosialfag – meistring og myndiggjering Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturmøte Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturmøte Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse i helse- og sosialtjenestene Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Leiing og åtferd Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Media Practices Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Meistring og myndiggjering, strukturperspektivet Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Nynorsk skriftkultur Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Nynorsk skriftkultur Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Regional planlegging og utvikling Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiarutdanning for praksislærarar i barnehagen Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Risk Communication and Issue Management Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Rus som kulturelt og sosialt fenomen Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Språkvitskap, masteremne Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervisning og læring, spesialisering i spesialpedagogikk eller matematikk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervisning og læring, spesialisering i spesialpedagogikk, matematikk eller norsk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Utvikling og læring i barnehage og skule Høgare nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Ph.d.- studium i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving - vilkår og utvikling Forskarutdanning/PhD Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Strukturelle vilkår for profesjonsutøving - Ph.d.-emne Forskarutdanning/PhD Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Vitenskapsteori og etikk (ph.d.-emne) Forskarutdanning/PhD Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak