× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Høgskolen i Østfold favoritt ikon

Høgskole
Offentleg
7 000 studenter
132 studier
Høgskolen i Østfold tilbyr utdanning for over 7000 studenter i Fredrikstad og Halden. Totalt tilbys over 50 årsstudier, bachelor- og masterstudier. I tillegg en rekke kurs, etter- og videreutdanninger.

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.

Her ligger skolen

B.R.A. veien 4
1757 Halden
Kobberslagerstredet 5
1671 Fredrikstad

Møt fremtiden med oss

,

En dag som bachelorstudent

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk 1: 11.-13. trinn (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 33.1
 • 44.6
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 38.1
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 28.3
 • 41.1
Bachelorstudium i barnevern Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 41.3
 • 47.1
Bachelorstudium i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • BIOI
 • 44.9
 • 50.3
Bachelorstudium i digitale medier og design Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 38.2
Bachelorstudium i informasjonssystemer Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.8
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor, 3 år Halden
 • MATRS
 • 34.0
 • 41.2
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data Bachelor, 3 år Halden
 • HING
 • 39.5
 • 37.3
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 38.5
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i regnskap Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
Bachelorstudium i scenografi Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i skuespill Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 42.4
 • 50.3
Bachelorstudium i sykepleie, heltid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • NO3MA3
 • 40.0
 • 45.5
Bachelorstudium i vernepleie, heltid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 38.4
 • 46.9
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 30.8
 • 37.1
Bedriftsøkonomi, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Big Data and Analytics (15 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi – etiske refleksjoner (10 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi – organisering (10 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Byutvikling og folkehelse (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden, Fredrikstad, Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitale medier og design (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (300 studiepoeng) Master, 5 år Halden
 • LÆRMA4
 • Alle
 • Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (300 studiepoeng) Master, 5 år Halden
 • LÆRMA4
 • Alle
 • Alle
IKT for lærere (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonssystemer (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonsteknologi, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 41.6
Informatikk- design og utvikling av IT-systemer (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Konsekvenspedagogikk 1 - Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving og idrett, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 38.8
 • 45.3
Kunst og håndverk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærende organisasjon, lærende systemer (15 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science (120 ECTS) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science, part-time (120 ECTS) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Green Energy Technology (120 ECTS) Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Green Energy Technology (120 ECTS) Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Performance (120 ECTS) Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Scenography (120 ECTS) Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom, heltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i norsk i skolen, deltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i norsk i skolen, heltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 1.-7.trinn. Geometri, måling, statistikk og sannsynlighet (15 stp) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 1.-7.trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk, årsstudium Årsstudium Halden
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
MOOC: Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Naturfag 1 (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag og matematikk i barnehagen, videreutdanning (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag, årsstudium Årsstudium Halden
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Norsk 1 (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1: 1.-7.trinn. Språk og litteratur (15 stp) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 43.3
Norsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjonspsykologi (15 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Overvekt hos førskolebarn. Tidlig intervensjon rettet mot foreldre og barn (15 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk metode og yrkesdidaktikk (15 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Personaladministrasjon/personalledelse (15 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsrettet veiledning (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs Forkurs Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Regning som grunnleggende ferdighet 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Regning som grunnleggende ferdighet 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Regnskap og revisjon (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Trukket
 • Trukket
Samfunn, språk og kultur (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 35.3
 • 53.0
Spansk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 46.5
Spansk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Tysk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.1
Tysk, påbyggingsstudium Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Vold i nære relasjoner, videreutdanning (30 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkesfaglig kompetanse i bredde og dybde (15 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk 1: 11.-13. trinn (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bedriftsøkonomi, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Big Data and Analytics (15 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi – etiske refleksjoner (10 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi – organisering (10 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Byutvikling og folkehelse (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden, Fredrikstad, Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT for lærere (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonsteknologi, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 41.6
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Konsekvenspedagogikk 1 - Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving og idrett, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 38.8
 • 45.3
Kunst og håndverk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærende organisasjon, lærende systemer (15 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 1.-7.trinn. Geometri, måling, statistikk og sannsynlighet (15 stp) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 1.-7.trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk, årsstudium Årsstudium Halden
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
MOOC: Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Naturfag 1 (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag og matematikk i barnehagen, videreutdanning (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag, årsstudium Årsstudium Halden
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Norsk 1 (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1: 1.-7.trinn. Språk og litteratur (15 stp) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 43.3
Norsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjonspsykologi (15 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Overvekt hos førskolebarn. Tidlig intervensjon rettet mot foreldre og barn (15 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk metode og yrkesdidaktikk (15 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Personaladministrasjon/personalledelse (15 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid Årsstudium Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsrettet veiledning (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs Forkurs Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Regning som grunnleggende ferdighet 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Regning som grunnleggende ferdighet 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Trukket
 • Trukket
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 35.3
 • 53.0
Spansk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 46.5
Spansk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Tysk, årsstudium Årsstudium Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.1
Tysk, påbyggingsstudium Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Vold i nære relasjoner, videreutdanning (30 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkesfaglig kompetanse i bredde og dybde (15 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 33.1
 • 44.6
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 38.1
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 28.3
 • 41.1
Bachelorstudium i barnevern Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 41.3
 • 47.1
Bachelorstudium i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • BIOI
 • 44.9
 • 50.3
Bachelorstudium i digitale medier og design Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 38.2
Bachelorstudium i informasjonssystemer Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.8
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor, 3 år Halden
 • MATRS
 • 34.0
 • 41.2
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data Bachelor, 3 år Halden
 • HING
 • 39.5
 • 37.3
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, TRESS Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, Y-veien Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 38.5
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i regnskap Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
Bachelorstudium i scenografi Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i skuespill Bachelor, 3 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 42.4
 • 50.3
Bachelorstudium i sykepleie, heltid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • NO3MA3
 • 40.0
 • 45.5
Bachelorstudium i vernepleie, heltid Bachelor, 3 år Fredrikstad
 • Generell studiekompetanse
 • 38.4
 • 46.9
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år Halden
 • Generell studiekompetanse
 • 30.8
 • 37.1
Digitale medier og design (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonssystemer (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk- design og utvikling av IT-systemer (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Regnskap og revisjon (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunn, språk og kultur (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (300 studiepoeng) Master, 5 år Halden
 • LÆRMA4
 • Alle
 • Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (300 studiepoeng) Master, 5 år Halden
 • LÆRMA4
 • Alle
 • Alle
Master in Applied Computer Science (120 ECTS) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science, part-time (120 ECTS) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Green Energy Technology (120 ECTS) Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Green Energy Technology (120 ECTS) Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Performance (120 ECTS) Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Scenography (120 ECTS) Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom, heltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i norsk i skolen, deltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i norsk i skolen, heltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk 1: 11.-13. trinn (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi – etiske refleksjoner (10 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi – organisering (10 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Byutvikling og folkehelse (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden, Fredrikstad, Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Konsekvenspedagogikk 1 - Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1 (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 1.-7.trinn. Geometri, måling, statistikk og sannsynlighet (15 stp) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 1.-7.trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2 (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1 (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag og matematikk i barnehagen, videreutdanning (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1: 1.-7.trinn. Språk og litteratur (15 stp) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjonspsykologi (15 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Overvekt hos førskolebarn. Tidlig intervensjon rettet mot foreldre og barn (15 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk metode og yrkesdidaktikk (15 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Personaladministrasjon/personalledelse (15 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsrettet veiledning (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Regning som grunnleggende ferdighet 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Regning som grunnleggende ferdighet 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Spansk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Tysk, påbyggingsstudium Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (30 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak
Vold i nære relasjoner, videreutdanning (30 studiepoeng) Lågare nivå Fredrikstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkesfaglig kompetanse i bredde og dybde (15 studiepoeng) Lågare nivå Halden Lokalt opptak Lokalt opptak