× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

OsloMet – storbyuniversitetet favoritt ikon

Universitet
Offentleg
19 000 studenter
167 studier
OsloMet – storbyuniversitetet ligger i Oslo sentrum, men har også studiesteder i Sandvika og på Kjeller. OsloMet tilbyr mange forskjellige typer profesjonsrettede studier hvor teori og praksis er knyttet nært sammen. Våre studenter får relevant erfaring og nærhet til yrkesfeltet de studerer.

OsloMet er landets tredje største universitet, med ca. 19 000 studenter og 2100 ansatte.

Vi tilbyr bachelor-, masterstudier, doktorgradsstudier og i tillegg en rekke årsstudier og videreutdanninger.

Du kan velge innen følgende felt:

 • Ingeniørfag
 • Lærer- og førskolelærerutdanning
 • Internasjonale studier
 • Helse- og sosialfag
 • Sykepleie
 • Estetiske fag
 • Journalistikk
 • Bibliotek- og informasjonsfag
 • Økonomi og samfunnsfag

Vi har tre studiesteder

 • Studiested Pilestredet 
 • Studiested Kjeller
 • Studiested Sandvika 

OsloMet tilbyr over 50 studentorganisasjoner, treningssenter, klatrevegg, kantiner og kaféer. Det du ikke finner på studiestedene er du garantert å finne innen gangdistanse i Oslo sentrum.

Våre alumni (tidligere studenter) jobber i frontlinjene i den norske velferdsstaten og i en rekke industrier og sektorer i Norge og utlandet.
Våre forskere søker å forstå bedre de utfordingenene og mulighetene som som velferdsstaten står ovenfor i en tid med store teknologiske forandringer.

Velkommen!

Her ligger skolen

Pilestredet 46
0130
Kunnskapsveien 55
2007
Kunnskapssenteret i Sandvika, Otto Sverdrups plass 4
1337

OsloMet – storbyuniversitetet

Lisens: 
All rights reserved.

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Administrasjon og ledelse - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 42.6
 • 49.0
Anestesisykepleie - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie - videreutdanning Høgare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Anvendt data- og informasjonsteknologi (ACIT) Master og høgare Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Anvendt datateknologi - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 42.3
 • 54.1
Arkivakademiet - årsstudium Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkivvitenskap - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Arkivvitenskap - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 46.8
Atferdsvitenskap - master(tidligere læring i komplekse systemer) Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagekunnskap - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagelærer - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 34.4
 • 45.1
Barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (ABLU) - bachelor Bachelor, 4 år Studiested Pilestredet
 • ARBBHG
Barnesykepleie - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnesykepleie - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnevern (sosialfag) - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnevern - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
Barnevern, deltid
Barnevern 44.3
Bedriftspedagogikk Årsstudium Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Bibliotek- og informasjonsvitenskap - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 51.3
Bibliotek- og informasjonsvitenskap - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 42.0
Bibliotek- og informasjonsvitenskap - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioingeniør - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • BIOI
 • 48.9
 • 56.1
Biomedisin - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Coaching og relasjonsledelse Årsstudium Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Design og kommunikasjon i digitale medier - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 54.9
Design, kunst og håndverk (praktisk-pedagogisk utdanning) - videreutdanning Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital kompetanse for lærere - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital kunst, kultur og kommunikasjon Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Drama- og teaterkommunikasjon (praktisk-pedagogisk utdanning) - videreutdanning Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Drama- og teaterkommunikasjon - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 43.6
 • 50.4
Drama- og teaterkommunikasjon - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 42.3
Empowerment og helsefremmende arbeid - master Master, 2 år Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Energi og miljø i bygg - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for trinn 1-7 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk for trinn 5-10 - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ergoterapi - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 40.4
 • 47.9
Ergoterapi - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ergoterapi innenfor allmennhelse - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Estetiske fag - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Faglærer i design, kunst og håndverk - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • LÆRER
 • Alle
 • Alle
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • LÆRER
 • 42.9
 • 48.1
Familiebehandling (sosialfag) - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Farmasi - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • REALKJ
 • 49.0
 • 57.5
Filmkunst 1 Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell fagkompetanse 1 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell fagkompetanse 2 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturelt helsearbeid - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fotojournalistikk - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • FOTO
 • Alle
 • Alle
Freds- og konfliktstudier (studiested Nepal) Lågare nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysioterapi - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysioterapi for barn - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysioterapi for eldre personer - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysioterapi, studieretning fysioterapi - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 49.5
 • 55.7
Fysioterapi, studieretning mensendieck - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 47.3
 • 53.8
Globale miljøstudier - studiested Ghana Lågare nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskolelærer for trinn 1-7 - master Master, 5 år Studiested Pilestredet
 • LÆRMA4
 • 41.7
 • 45.2
Grunnskolelærer for trinn 5-10 (m/engelsk) - master Master, 5 år Studiested Pilestredet
 • LÆRMA4
 • 44.2
 • 47.8
Grunnskolelærer for trinn 5-10 (m/matematikk) - master Master, 5 år Studiested Pilestredet
 • LÆRMA4
 • 47.8
 • 51.8
Grunnskolelærer for trinn 5-10 (m/norsk) - master Master, 5 år Studiested Pilestredet
 • LÆRMA4
 • 42.9
 • 47.3
Halvårsstudium i figurteater 1 Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i muntlig fortelling 1 Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i muntlig fortelling 2 Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i regi Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsesykepleie - videreutdanning Årsstudium Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonsteknologi - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • MATRS
 • 42.2
 • 55.2
Ingeniørfag, bioteknologi og kjemi - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag, bygg - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag, data - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • HING
 • 44.0
 • 52.8
Ingeniørfag, elektronikk og informasjonsteknologi - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag, energi og miljø i bygg - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag, maskin - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ingeniørutdanning (tre-terminsordning) - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørutdanning - forkurs Forkurs Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie - videreutdanning Høgare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Jordmorfag - master Master, 2 år Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Journalistikk - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • NORSK4
 • 46.8
 • 51.0
Journalistikk - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kardiologisk sykepleie - videreutdanning Høgare nivå Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning Årsstudium Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk forskning og fagutvikling, sykepleie - master Master, 2 år Studiested Pilestredet, Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftsykepleie - videreutdanning Høgare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturledelse - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunnskap om ekstremisme og radikalisering - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og design, studieretning kunst og formidling - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
Kunst og design - studieretn. kunst og formidlingGenerell studiekompetanse38.645.2
Kunst og design - studieretn. mote og produksjon Generell studiekompetanse45.251.5
Kunst og design, studieretning mote og produksjon - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk 1 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing 1 - kompetanse for kvalitet Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærerutdanning, tospråklige lærere - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i bygg- og konstruksjonsteknikk - sivilingeniør Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Medier og kommunikasjon - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 45.3
 • 57.0
Medier og kommunikasjon - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 45.3
 • 53.6
Naturfag 1 for trinn 1-7 (kompetanse for kvalitet) - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag for trinn 5-10 - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 for ungdomstrinnet - kompetanse for kvalitet Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk med yrkesfaglig profil - videreutdanning Årsstudium Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk som andrespråk - videreutdanning Lågare nivå Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentlig administrasjon og styring - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie - videreutdanning Høgare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ortopediingeniør - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • ORTO
 • 44.2
 • 41.2
Paramedic, prehospitalt arbeid - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • PREHOS
 • 47.1
 • 55.0
Pedagogisk veiledning for praksislærere i barnehagelærerutdanning - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 1 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 2 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning i utdanning og yrke for lærere i barnehage og skole, modul 2 Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Personalledelse og arbeidsrett for ledere i helse- og sosialsektoren - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet, Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Produktdesign - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Kjeller
 • PROD
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Produktdesign - master Master, 2 år Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsrettet veiledning - videreutdanning Lågare nivå Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid - master Erfaringsbasert master Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet, Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk lidelse og utviklingshemning - videreutdanning Lågare nivå Studiested Sandvika Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykologi med vekt på atferdsanalyse - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Kjeller
 • Generell studiekompetanse
 • 46.9
 • 53.3
Radiografi - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 44.0
 • 52.1
Rehabilitering og habilitering - master Erfaringsbasert master Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk (RLE) 1 for trinn 1-7 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk (RLE) 1 for trinn 5-10 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk (RLE) for trinn 1-7 - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk (RLE) for trinn 5-10 - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsernæring - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Kjeller
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Samfunnsernæring - master Master, 2 år Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag for trinn 5-10 - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Seksuell helse og seksualitetsundervisning - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sexologi og funksjonshemming - videreutdanning Lågare nivå Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolefag for idrett, friluftsliv og helse - videreutdanning Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolerettet utdanningsvitenskap - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid (sosialfag) - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 46.1
 • 53.8
Spesialpedagogikk 1 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 2 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Stråleterapi - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Styring og ledelse - master Erfaringsbasert master Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Styring og ledelse, bibliotek - master Master, 1-1,5 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykepleie - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet, Studiested Kjeller
Sykepleie, KjellerNO3MA340.447.1
Sykepleie, SandvikaNORSK3Lokalt opptakLokalt opptak
Sykepleie, Oslo NO3MA342.347.6
Tannteknikk - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Tegnspråk - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 40.5
 • 54.1
Tegnspråk og tolking - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 36.6
 • 49.6
Tolking i offentlig sektor Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tolkning og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder (radiografi) - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Trafikklærer Høgskolekandidat, 2 år Studiested Kjeller
 • TRAF
 • 52.0
Trafikkopplæring i skolen - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsvalg - videreutdanning Årsstudium Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 46.4
 • 51.7
Utviklingsstudier - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 44.7
 • 48.3
Utviklingsstudier 1 - studiested Vietnam Lågare nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier 2 - studiested Ghana Lågare nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching - videreutdanning Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Vernepleie - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Kjeller, Studiested Sandvika
Vernepleie, Kjeller, deltidLokalt opptak
Vernepleie, Sandvika37.7
Vernepleie, Kjeller 38.5
Videreutdanning i billedterapi Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid, deltid, Kjeller Lågare nivå Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Voksnes læring og læringskultur - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkesfag (praktisk-pedagogisk utdanning) - videreutdanning Årsstudium Studiested Kjeller, Studiested Sandvika Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkesfaglærer i bygg- og anleggsteknikk - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Kjeller
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, KristiansandYLBYGA
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, KjellerYLBYGAAlle
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, Kjeller, nettbasert YLBYGAAlle
Yrkesfaglærer i design og håndverk / medieproduksjon - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Kjeller
 • YLDESH
 • Alle
Yrkesfaglærer i elektrofag - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Kjeller
Yrkesfaglærer i elektrofag, KristiansandYLEL
Yrkesfaglærer i elektrofag, KjellerYLELAlle
Yrkesfaglærer i elektrofag, Kjeller, nettbasert YLELAlle
Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Kjeller
 • YLHS
 • Oppgis ikke
Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Kjeller
 • YLREMA
 • Alle
Yrkesfaglærer i service og samferdsel - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Kjeller
Yrkesfaglærer i service og samferdsel, KristiansandYLSERV
Yrkesfaglærer i service og samferdsel YLSERVAlle
Yrkesfaglærer i service og samferdsel, Kjeller YLSERVAlle
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Kjeller
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, KristiansandYLTEKP
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, KjellerYLTEKPAlle
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, Kjeller, nettbasert YLTEKPAlle
Yrkespedagogikk - master Master, 2 år Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 45.4
 • 51.0
Økonomi og administrasjon - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og ledelse - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet
Økonomi og ledelse, deltidGenerell studiekompetanse42.261.3
Økonomi og ledelse Generell studiekompetanse50.359.7
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkivakademiet - årsstudium Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkivvitenskap - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Barnesykepleie - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bedriftspedagogikk Årsstudium Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Bibliotek- og informasjonsvitenskap - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 51.3
Coaching og relasjonsledelse Årsstudium Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Design og kommunikasjon i digitale medier - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 54.9
Design, kunst og håndverk (praktisk-pedagogisk utdanning) - videreutdanning Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital kompetanse for lærere - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital kunst, kultur og kommunikasjon Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Drama- og teaterkommunikasjon (praktisk-pedagogisk utdanning) - videreutdanning Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Drama- og teaterkommunikasjon - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 43.6
 • 50.4
Engelsk 1 for trinn 1-7 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk for trinn 5-10 - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ergoterapi innenfor allmennhelse - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Filmkunst 1 Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell fagkompetanse 1 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell fagkompetanse 2 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturelt helsearbeid - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Freds- og konfliktstudier (studiested Nepal) Lågare nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysioterapi for barn - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysioterapi for eldre personer - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Globale miljøstudier - studiested Ghana Lågare nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i figurteater 1 Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i muntlig fortelling 1 Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i muntlig fortelling 2 Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i regi Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsesykepleie - videreutdanning Årsstudium Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørutdanning - forkurs Forkurs Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning Årsstudium Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturledelse - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunnskap om ekstremisme og radikalisering - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk 1 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing 1 - kompetanse for kvalitet Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Medier og kommunikasjon - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 45.3
 • 57.0
Naturfag 1 for trinn 1-7 (kompetanse for kvalitet) - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag for trinn 5-10 - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 for ungdomstrinnet - kompetanse for kvalitet Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk med yrkesfaglig profil - videreutdanning Årsstudium Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk som andrespråk - videreutdanning Lågare nivå Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere i barnehagelærerutdanning - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 1 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 2 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning i utdanning og yrke for lærere i barnehage og skole, modul 2 Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Personalledelse og arbeidsrett for ledere i helse- og sosialsektoren - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet, Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsrettet veiledning - videreutdanning Lågare nivå Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet, Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk lidelse og utviklingshemning - videreutdanning Lågare nivå Studiested Sandvika Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk (RLE) 1 for trinn 1-7 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk (RLE) 1 for trinn 5-10 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk (RLE) for trinn 1-7 - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk (RLE) for trinn 5-10 - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag for trinn 5-10 - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Seksuell helse og seksualitetsundervisning - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sexologi og funksjonshemming - videreutdanning Lågare nivå Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolefag for idrett, friluftsliv og helse - videreutdanning Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 1 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 2 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Stråleterapi - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tegnspråk - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 40.5
 • 54.1
Tolking i offentlig sektor Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tolkning og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder (radiografi) - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Trafikkopplæring i skolen - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsvalg - videreutdanning Årsstudium Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 46.4
 • 51.7
Utviklingsstudier 1 - studiested Vietnam Lågare nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier 2 - studiested Ghana Lågare nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching - videreutdanning Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i billedterapi Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid, deltid, Kjeller Lågare nivå Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Voksnes læring og læringskultur - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkesfag (praktisk-pedagogisk utdanning) - videreutdanning Årsstudium Studiested Kjeller, Studiested Sandvika Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og ledelse - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet
Økonomi og ledelse, deltidGenerell studiekompetanse42.261.3
Økonomi og ledelse Generell studiekompetanse50.359.7
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Administrasjon og ledelse - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 42.6
 • 49.0
Anvendt datateknologi - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 42.3
 • 54.1
Arkivvitenskap - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 46.8
Barnehagelærer - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 34.4
 • 45.1
Barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (ABLU) - bachelor Bachelor, 4 år Studiested Pilestredet
 • ARBBHG
Barnevern - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
BarnevernGenerell studiekompetanse44.351.2
Barnevern, deltid BVDELokalt opptak
Bibliotek- og informasjonsvitenskap - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 42.0
Bioingeniør - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • BIOI
 • 48.9
 • 56.1
Drama- og teaterkommunikasjon - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 42.3
Ergoterapi - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 40.4
 • 47.9
Faglærer i design, kunst og håndverk - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • LÆRER
 • Alle
 • Alle
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • LÆRER
 • 42.9
 • 48.1
Farmasi - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • REALKJ
 • 49.0
 • 57.5
Fotojournalistikk - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • FOTO
 • Alle
 • Alle
Fysioterapi, studieretning fysioterapi - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 49.5
 • 55.7
Fysioterapi, studieretning mensendieck - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 47.3
 • 53.8
Informasjonsteknologi - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • MATRS
 • 42.2
 • 55.2
Ingeniørfag, bioteknologi og kjemi - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag, bygg - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag, data - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • HING
 • 44.0
 • 52.8
Ingeniørfag, elektronikk og informasjonsteknologi - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag, energi og miljø i bygg - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag, maskin - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ingeniørutdanning (tre-terminsordning) - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Journalistikk - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • NORSK4
 • 46.8
 • 51.0
Kunst og design, studieretning kunst og formidling - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
Kunst og design - studieretn. mote og produksjonGenerell studiekompetanse45.251.5
Kunst og design - studieretn. kunst og formidling Generell studiekompetanse38.645.2
Kunst og design, studieretning mote og produksjon - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærerutdanning, tospråklige lærere - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Medier og kommunikasjon - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 45.3
 • 53.6
Ortopediingeniør - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • ORTO
 • 44.2
 • 41.2
Paramedic, prehospitalt arbeid - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • PREHOS
 • 47.1
 • 55.0
Produktdesign - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Kjeller
 • PROD
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Psykologi med vekt på atferdsanalyse - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Kjeller
 • Generell studiekompetanse
 • 46.9
 • 53.3
Radiografi - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 44.0
 • 52.1
Samfunnsernæring - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Kjeller
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Sosialt arbeid - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 46.1
 • 53.8
Sykepleie - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet, Studiested Kjeller
Sykepleie, SandvikaLokalt opptak
Sykepleie, Oslo42.3
Sykepleie, Kjeller 40.4
Tannteknikk - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Tegnspråk og tolking - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 36.6
 • 49.6
Trafikklærer Høgskolekandidat, 2 år Studiested Kjeller
 • TRAF
 • 52.0
Utviklingsstudier - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 44.7
 • 48.3
Vernepleie - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Kjeller, Studiested Sandvika
Vernepleie, KjellerGenerell studiekompetanse38.548.7
Vernepleie, Kjeller, deltidGenerell studiekompetanseLokalt opptakLokalt opptak
Vernepleie, Sandvika Generell studiekompetanse37.752.0
Yrkesfaglærer i bygg- og anleggsteknikk - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Kjeller
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, KjellerYLBYGAAlle
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, Kjeller, nettbasertYLBYGAAlle
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, Kristiansand YLBYGA
Yrkesfaglærer i design og håndverk / medieproduksjon - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Kjeller
 • YLDESH
 • Alle
Yrkesfaglærer i elektrofag - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Kjeller
Yrkesfaglærer i elektrofag, Kjeller, nettbasertYLELAlle
Yrkesfaglærer i elektrofag, KristiansandYLEL
Yrkesfaglærer i elektrofag, Kjeller YLELAlle
Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Kjeller
 • YLHS
 • Oppgis ikke
Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Kjeller
 • YLREMA
 • Alle
Yrkesfaglærer i service og samferdsel - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Kjeller
Yrkesfaglærer i service og samferdsel YLSERVAlle
Yrkesfaglærer i service og samferdsel, KjellerYLSERVAlle
Yrkesfaglærer i service og samferdsel, Kristiansand YLSERV
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Kjeller
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, Kjeller, nettbasertYLTEKPAlle
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, KristiansandYLTEKP
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, Kjeller YLTEKPAlle
Økonomi og administrasjon - bachelor Bachelor, 3 år Studiested Pilestredet
 • Generell studiekompetanse
 • 45.4
 • 51.0
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Anestesisykepleie - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie - videreutdanning Høgare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Anvendt data- og informasjonsteknologi (ACIT) Master og høgare Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Atferdsvitenskap - master(tidligere læring i komplekse systemer) Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagekunnskap - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnesykepleie - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnevern (sosialfag) - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bibliotek- og informasjonsvitenskap - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biomedisin - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Empowerment og helsefremmende arbeid - master Master, 2 år Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Energi og miljø i bygg - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ergoterapi - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Estetiske fag - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Familiebehandling (sosialfag) - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysioterapi - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskolelærer for trinn 1-7 - master Master, 5 år Studiested Pilestredet
 • LÆRMA4
 • 41.7
 • 45.2
Grunnskolelærer for trinn 5-10 (m/engelsk) - master Master, 5 år Studiested Pilestredet
 • LÆRMA4
 • 44.2
 • 47.8
Grunnskolelærer for trinn 5-10 (m/matematikk) - master Master, 5 år Studiested Pilestredet
 • LÆRMA4
 • 47.8
 • 51.8
Grunnskolelærer for trinn 5-10 (m/norsk) - master Master, 5 år Studiested Pilestredet
 • LÆRMA4
 • 42.9
 • 47.3
Intensivsykepleie - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie - videreutdanning Høgare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Jordmorfag - master Master, 2 år Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Journalistikk - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kardiologisk sykepleie - videreutdanning Høgare nivå Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk forskning og fagutvikling, sykepleie - master Master, 2 år Studiested Pilestredet, Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftsykepleie - videreutdanning Høgare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i bygg- og konstruksjonsteknikk - sivilingeniør Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentlig administrasjon og styring - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie - videreutdanning Høgare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Produktdesign - master Master, 2 år Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid - master Erfaringsbasert master Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rehabilitering og habilitering - master Erfaringsbasert master Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsernæring - master Master, 2 år Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolerettet utdanningsvitenskap - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid (sosialfag) - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Styring og ledelse - master Erfaringsbasert master Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Styring og ledelse, bibliotek - master Master, 1-1,5 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkespedagogikk - master Master, 2 år Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon - master Master, 2 år Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Anestesisykepleie - videreutdanning Høgare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnesykepleie - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Design, kunst og håndverk (praktisk-pedagogisk utdanning) - videreutdanning Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital kompetanse for lærere - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Drama- og teaterkommunikasjon (praktisk-pedagogisk utdanning) - videreutdanning Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1 for trinn 1-7 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk for trinn 5-10 - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ergoterapi innenfor allmennhelse - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell fagkompetanse 1 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell fagkompetanse 2 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturelt helsearbeid - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Freds- og konfliktstudier (studiested Nepal) Lågare nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysioterapi for barn - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysioterapi for eldre personer - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Globale miljøstudier - studiested Ghana Lågare nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsesykepleie - videreutdanning Årsstudium Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie - videreutdanning Høgare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kardiologisk sykepleie - videreutdanning Høgare nivå Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftsykepleie - videreutdanning Høgare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturledelse - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunnskap om ekstremisme og radikalisering - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk 1 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lesing 1 - kompetanse for kvalitet Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 1 for trinn 1-7 (kompetanse for kvalitet) - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag for trinn 5-10 - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2 for ungdomstrinnet - kompetanse for kvalitet Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk med yrkesfaglig profil - videreutdanning Årsstudium Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk som andrespråk - videreutdanning Lågare nivå Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie - videreutdanning Høgare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere i barnehagelærerutdanning - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 1 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 2 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Personalledelse og arbeidsrett for ledere i helse- og sosialsektoren - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet, Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsrettet veiledning - videreutdanning Lågare nivå Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet, Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk lidelse og utviklingshemning - videreutdanning Lågare nivå Studiested Sandvika Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk (RLE) 1 for trinn 1-7 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk (RLE) 1 for trinn 5-10 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk (RLE) for trinn 1-7 - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, livssyn og etikk (RLE) for trinn 5-10 - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag for trinn 5-10 - årsstudium Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Seksuell helse og seksualitetsundervisning - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sexologi og funksjonshemming - videreutdanning Lågare nivå Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolefag for idrett, friluftsliv og helse - videreutdanning Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 1 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 2 - videreutdanning Lågare nivå Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Stråleterapi - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Styring og ledelse - master Erfaringsbasert master Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tolkning og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder (radiografi) - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Trafikkopplæring i skolen - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsvalg - videreutdanning Årsstudium Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier 1 - studiested Vietnam Lågare nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier 2 - studiested Ghana Lågare nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning og coaching - videreutdanning Årsstudium Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i billedterapi Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid, deltid, Kjeller Lågare nivå Studiested Kjeller Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Voksnes læring og læringskultur - videreutdanning Lågare nivå Studiested Pilestredet Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkesfag (praktisk-pedagogisk utdanning) - videreutdanning Årsstudium Studiested Kjeller, Studiested Sandvika Lokalt opptak Lokalt opptak