× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

AOF Vestlandet favoritt ikon

AOF Vestlandet tilbyr en rekke kurs og utdanninger på videregående og høyere nivå. Skolen er en av Norges største fagskoler innen helse og oppvekst. Fagskoleutdanningene tilbys i Rogaland, Vestland og Agder. I tillegg skreddersyr AOF Vestlandet opplæring for bedrifter.

Du finner AOF Vestlandet lokalisert med hovedkontor i Haugesund og avdelingskontor i Bergen.

Her ligger skolen

Haraldsgt. 190
5525 Haugesund
Indre Eide
4250 Kopervik
Litlehagen
5580 Ølen
Prof. Olav Hanssens veg 7a
4021 Stavanger
Arne Garborgsveg 30
4340 Bryne
Markens gate 13
4611 Kristiansand
Postboks 38
4349 Bryne
Østensbuveien 80
4848 Arendal
Stasjonsgata 26
4580 Lyngdal
Griegs gate 40
4200 Sauda
GNR 281 BNR 19 Litlehagen 2
5580 Ølen
Griegs gate 40
4200 Sauda
Vikahaugane
5411 Stord
Strandgaten 197
5004 Bergen
 • AOF Haugaland
 • En pc i et klasserom
 • Pauserom
 • Utsikten fra takterrassen

Utdanninger

Tittel Studiested
Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen
 • Haugesund
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Bryne
 • Arendal
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen
 • Haugesund
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Bryne
 • Arendal
Barn med særskilte behov
 • Haugesund
 • Karmøy
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Arendal
 • Lyngdal
 • Sauda
 • Bergen
Bedriftsintern opplæring med offentlig finansiering
 • Haugesund
Demensomsorg
 • Stavanger
 • Bryne
 • Sauda
 • Bergen
Effektiviserings- og forbedringsledelse
 • Haugesund
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Lyngdal
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester
 • Haugesund
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Lyngdal
 • Bergen
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester
 • Haugesund
 • Karmøy
 • Ølen
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Bryne
 • Arendal
 • Sauda
 • Etne
 • Bergen
Forkurs Matematikk R1 og Fysikk 1
 • Haugesund
Fysikk 1
 • Haugesund
Helse, miljø og sikkerhet
 • Haugesund
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Bergen
Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming
 • Bergen
Ingeniørpakken - realfag
 • Haugesund
Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Haugesund
 • Ølen
Kroniske sykdommer
 • Haugesund
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Bryne
 • Arendal
 • Lyngdal
 • Etne
 • Bergen
Matematikk 1P
 • Haugesund
Matematikk 1P+2P
 • Haugesund
Matematikk 2P
 • Haugesund
Matematikk 2PY påbygg
 • Haugesund
Matematikk R1
 • Haugesund
Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming
 • Bergen
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming
 • Haugesund
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Stord
 • Bergen
Norsk Vg1 - Vg2 - Vg3 - minoritetsspråklige
 • Haugesund
Norsk Vg1-Vg2-Vg3
 • Haugesund
Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser
 • Haugesund
Påbygg VG3 - for yrkesfag
 • Haugesund
Psykisk helsearbeid
 • Haugesund
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Bryne
 • Lyngdal
 • Etne
 • Bergen
Rehabilitering
 • Haugesund
 • Stavanger
 • Kristiansand
Studiekompetanse 23/5-regelen
 • Haugesund
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid
 • Haugesund
Tverrfaglig palliativ omsorg
 • Haugesund
 • Stavanger
Veiledning av lærlinger
 • Haugesund
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Bryne
 • Lyngdal
 • Bergen
Vg1 Engelsk
 • Haugesund
Vg1 Engelsk for minoritetsspråklige
 • Haugesund
Vg1 Naturfag inkludert lab.
 • Haugesund
Vg3 Byggdrifterfaget
 • Haugesund
Vg3 CNC-maskineringsfaget
 • Haugesund
Vg3 Historie påbygg
 • Haugesund
Vg3 Industrimekanikerfaget
 • Haugesund
Vg3 Naturfag inkludert lab. påbygg
 • Haugesund
Vg3 Norsk påbygg
 • Haugesund
Vg3 Produksjonsteknikkfaget
 • Haugesund
Vg3 Salgsfaget
 • Bergen
Vg3 Yrkessjafør
 • Haugesund
Tittel Fagretning Studiested
Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • Haugesund
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Bryne
 • Arendal
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • Haugesund
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Bryne
 • Arendal
Barn med særskilte behov Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • Haugesund
 • Karmøy
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Arendal
 • Lyngdal
 • Sauda
 • Bergen
Demensomsorg Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • Stavanger
 • Bryne
 • Sauda
 • Bergen
Effektiviserings- og forbedringsledelse Administrasjon, ledelse, økonomi og arbeidsliv
 • Haugesund
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Lyngdal
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • Haugesund
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Lyngdal
 • Bergen
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • Haugesund
 • Karmøy
 • Ølen
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Bryne
 • Arendal
 • Sauda
 • Etne
 • Bergen
Helse, miljø og sikkerhet Andre fagskolestudier
 • Haugesund
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Bergen
Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming Livsstil og velvære
 • Bergen
Kreftomsorg og lindrende pleie Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • Haugesund
 • Ølen
Kroniske sykdommer Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • Haugesund
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Bryne
 • Arendal
 • Lyngdal
 • Etne
 • Bergen
Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • Bergen
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming Oppvekst og miljø
 • Haugesund
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Stord
 • Bergen
Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser
 • Haugesund
Psykisk helsearbeid Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • Haugesund
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Bryne
 • Lyngdal
 • Etne
 • Bergen
Rehabilitering Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • Haugesund
 • Stavanger
 • Kristiansand
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • Haugesund
Tverrfaglig palliativ omsorg Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • Haugesund
 • Stavanger
Veiledning av lærlinger Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • Haugesund
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Bryne
 • Lyngdal
 • Bergen
Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Påbygg VG3 - for yrkesfag Haugesund
Vg1 Engelsk Haugesund
Vg3 Historie påbygg Haugesund
Matematikk 1P Haugesund
Matematikk 1P+2P Haugesund
Matematikk 2PY påbygg Haugesund
Vg1 Naturfag inkludert lab. Haugesund
Vg3 Naturfag inkludert lab. påbygg Haugesund
Norsk Vg1-Vg2-Vg3 Haugesund
Vg3 Norsk påbygg Haugesund
Norsk Vg1 - Vg2 - Vg3 - minoritetsspråklige Haugesund
Vg3 Byggdrifterfaget Haugesund
Vg1 Engelsk for minoritetsspråklige Haugesund
Matematikk 2P Haugesund
Studiekompetanse 23/5-regelen Haugesund
Ingeniørpakken - realfag Teknikk og teknologi Haugesund
Forkurs Matematikk R1 og Fysikk 1 Teknikk og teknologi Haugesund
Fysikk 1 Teknikk og teknologi Haugesund
Matematikk R1 Haugesund
Vg3 CNC-maskineringsfaget Haugesund
Vg3 Produksjonsteknikkfaget Haugesund
Vg3 Industrimekanikerfaget Haugesund
Vg3 Salgsfaget Bergen
Vg3 Yrkessjafør Haugesund
Bedriftsintern opplæring med offentlig finansiering Haugesund
Tittel Studienivå Studiested Kravkode
Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen Fagskole Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Bryne, Arendal
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Fagskole Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Bryne, Arendal
Barn med særskilte behov Fagskole Haugesund, Karmøy, Stavanger, Kristiansand, Arendal, Lyngdal , Sauda, Bergen
Demensomsorg Fagskole Stavanger, Bryne, Sauda, Bergen
Effektiviserings- og forbedringsledelse Fagskole Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Lyngdal
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester Fagskole Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Lyngdal , Bergen
Ernæring i pleie- og omsorgstjenester Fagskole Haugesund, Karmøy, Ølen, Stavanger, Kristiansand, Bryne, Arendal, Sauda, Etne, Bergen
Helse, miljø og sikkerhet Fagskole Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Bergen
Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming Fagskole Bergen
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole Haugesund, Ølen
Kroniske sykdommer Fagskole Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Bryne, Arendal, Lyngdal , Etne, Bergen
Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming Fagskole Bergen
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming Fagskole Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Stord, Bergen
Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Fagskole Haugesund
Psykisk helsearbeid Fagskole Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Bryne, Lyngdal , Etne, Bergen
Rehabilitering Fagskole Haugesund, Stavanger, Kristiansand
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Fagskole Haugesund
Tverrfaglig palliativ omsorg Fagskole Haugesund, Stavanger
Veiledning av lærlinger Fagskole Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Bryne, Lyngdal , Bergen

Annen utdanning

Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Påbygg VG3 - for yrkesfag Haugesund
Vg1 Engelsk Haugesund
Vg3 Historie påbygg Haugesund
Matematikk 1P Haugesund
Matematikk 1P+2P Haugesund
Matematikk 2PY påbygg Haugesund
Vg1 Naturfag inkludert lab. Haugesund
Vg3 Naturfag inkludert lab. påbygg Haugesund
Norsk Vg1-Vg2-Vg3 Haugesund
Vg3 Norsk påbygg Haugesund
Norsk Vg1 - Vg2 - Vg3 - minoritetsspråklige Haugesund
Vg3 Byggdrifterfaget Haugesund
Vg1 Engelsk for minoritetsspråklige Haugesund
Matematikk 2P Haugesund
Studiekompetanse 23/5-regelen Haugesund
Ingeniørpakken - realfag Teknikk og teknologi Haugesund
Forkurs Matematikk R1 og Fysikk 1 Teknikk og teknologi Haugesund
Fysikk 1 Teknikk og teknologi Haugesund
Matematikk R1 Haugesund
Vg3 CNC-maskineringsfaget Haugesund
Vg3 Produksjonsteknikkfaget Haugesund
Vg3 Industrimekanikerfaget Haugesund
Vg3 Salgsfaget Bergen
Vg3 Yrkessjafør Haugesund
Bedriftsintern opplæring med offentlig finansiering Haugesund

Listen viser kun studier ved dette studiestedet. Se alle utdanninger ved AOF Norge.