× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fagskolen for bokbransjen favoritt ikon

Fagskole
Privat
1 studier
Fagskolen for bokbransjen tilbyr en yrkesrettet utdanning til ansatte i bokhandel, forlag og andre bokrelaterte virksomheter.

Skolen tar også imot kvalifiserte søkere utenfra bransjen som ønsker seg inn i bransjen. Vi har et tett samarbeid med bokhandelskjedene i bransjen.

Fagskolen ble etablert i 1915, og er en stiftelse eid av Den norske Bokhandlerforening.

Det er to ansatte ved skolen, administrasjonsleder og rektor. Skolen baser seg på en stab av faste forelesere, samt en rekke gjesteforelesere fra bransjen. Den har et tett samarbeid med de ulike aktørene i bokbransjen, bla via bedriftsbesøk.

Skolen drives som deltidsstudie med tre samlinger over et år, samt innlevering av litteraturbrev i gjennom hele skoleåret.

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode
Fagskolen for bokbransjen Fagskole Fagskolen for bokbransjen Oslo
Tittel Fagretning Studiested
Fagskolen for bokbransjen Media og kommunikasjon
  • Fagskolen for bokbransjen Oslo