× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

AOF Norge favoritt ikon

AOF Norge er et stort, landsdekkende studieforbund med fokus på voksenopplæring og etterutdanning. AOF Norge er hovedkontoret for avdelinger som dekker hele landet fra nord til sør. Se alle avdelinger og alle studietilbud på AOFs nettsider.

Se studietilbud på de andre avdelingene:

AOF Vestland

AOF Østfold

Her ligger skolen

Youngsgt. 11
0181 OSLO
Bøleveien 152
3717 Skien
Vest- Telemark vgs avd Seljord Brøløsvegen 2
3840 Seljord
Quality Hotell Grand Farris Storgata 38
3256 Larvik
Hammersborggate 16
0181 Oslo
Skippergata 41
9008 Tromsø
Veste Rosten 81
7075 TIller

Utdanninger

Tittel Studiested
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen
 • AOF Norge - Oslo
 • AOF Norge - Drammen
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen
 • AOF Norge - Larvik
 • AOF Norge - Oslo
 • AOF Norge - Tromsø
 • AOF Norge - Drammen
Barn med særskilte behov (barnehage)
 • AOF Norge - Skien
 • AOF Norge - Seljord
 • AOF Norge - Oslo
 • AOF Norge - Trondheim
Barn med særskilte behov (Skole, SFO)
 • AOF Norge - Skien
 • AOF Norge - Seljord
 • AOF Norge - Kragerø
Demensomsorg
 • AOF Norge - Seljord
 • AOF Norge - Larvik
Helse, miljø og sikkerhet
 • AOF Norge - Skien
 • AOF Norge - Tromsø
 • AOF Norge - Trondheim
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming
 • AOF Norge - Larvik
 • AOF Norge - Kragerø
Tittel Fagretning Studiested
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen
 • AOF Norge - Oslo
 • AOF Norge - Drammen
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen
 • AOF Norge - Larvik
 • AOF Norge - Oslo
 • AOF Norge - Tromsø
 • AOF Norge - Drammen
Barn med særskilte behov (barnehage) Oppvekst og miljø
 • AOF Norge - Skien
 • AOF Norge - Seljord
 • AOF Norge - Oslo
 • AOF Norge - Trondheim
Barn med særskilte behov (Skole, SFO) Helse-, sosialfag, oppvekst og velvære
 • AOF Norge - Skien
 • AOF Norge - Seljord
 • AOF Norge - Kragerø
Demensomsorg
 • AOF Norge - Seljord
 • AOF Norge - Larvik
Helse, miljø og sikkerhet Andre fagskolestudier
 • AOF Norge - Skien
 • AOF Norge - Tromsø
 • AOF Norge - Trondheim
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming Helse-, sosial- og omsorgsfag
 • AOF Norge - Larvik
 • AOF Norge - Kragerø
Tittel Studienivå Studiested Kravkode
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen Fagskole AOF Norge - Oslo, AOF Norge - Drammen
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Fagskole AOF Norge - Larvik, AOF Norge - Oslo, AOF Norge - Tromsø, AOF Norge - Drammen
Barn med særskilte behov (barnehage) Fagskole AOF Norge - Skien, AOF Norge - Seljord, AOF Norge - Oslo, AOF Norge - Trondheim
Barn med særskilte behov (Skole, SFO) Fagskole AOF Norge - Skien, AOF Norge - Seljord, AOF Norge - Kragerø
Demensomsorg Fagskole AOF Norge - Seljord, AOF Norge - Larvik
Helse, miljø og sikkerhet Fagskole AOF Norge - Skien, AOF Norge - Tromsø, AOF Norge - Trondheim
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming Fagskole AOF Norge - Larvik, AOF Norge - Kragerø