× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse favoritt ikon

Fagskole
Offentleg
2 studier
Fagskoleutdanningen er en yrkesrettet videreutdanning for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører.

Opplæringen foregår i nær samhandling med praksis, og den gir en spisskompetanse som er direkte anvendbar i arbeidslivet. Utdanningen bygger på bestått videregående opplæring innen helse- og sosialfag eller tilsvarende realkompetanse. Studiet er nettbasert med en ukesamling i starten av hvert semester. Utover det møter studentene studieleder og medstudenter til veiledning og samarbeid i læringsgrupper på nett. 

Fagskolen aldring og helse er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og tilbyr formelle videreutdanninger som gir 60 studiepoeng.

Her ligger skolen