Den tegnspråkelige folkehøyskolen ÅL FOLKEHØGSKOLE er for alle som vil lære eller kan tegnspråk.

ÅL FOLKEHØYSKOLE er en skole med høy kompetanse på undervisning i norsk tegnspråk og andre fag.
Vi har tilbud til personer med normal hørsel, personer med nedsatt hørsel og fremmedspråklige døve tegnspråkbrukere.

ÅL FOLKEHØYSKOLE er landets eneste folkehøgskole der all daglig kommunikasjon, i undervisning, sosiale aktiviteter og samvær, er på tegnspråk.

Skolen og nærområdet har gode muligheter for fysisk aktivitet. Skolen har gymsal, badstue, styrketreningsrom, teambyggingsbane, truger, sykler, ski og annet aktivitetsutstyr.
Skolens nærmiljø i Hallingdal har flotte turmuligheter både sommer og vinter. Avstanden til alpinanleggene på Geilo er 25 km og til Ål skisenter er det 10 km.

Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve

Telefon: 32 08 26 00
www.al.fhs.no