Nøkkelinformasjon

Du får for operativ drift, laste- og lossearbeid og vedlikehold på skip og flytende installasjoner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er matros.

Læreplan

Læreplan i matrosfag

Vg3 matrosfaget handler om arbeid om bord på fartøy og flyttbare innretninger som matros. Opplæringen skal gi lærlingene kompetanse innenfor helse, miljø og sikkerhet, vedlikehold, vakthold, og lasting/lossing, og den skal tilrettelegge for faglig og teknologisk utvikling. Faget skal bidra til at ulike maritime næringer får dekket sitt behov for matroser, slik at samfunnet kan ha en sikker og effektiv skipstransport. Vg3 matrosfaget ivaretar kvalifiseringskrav angitt i STCW-konvensjonen (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) for personell på støttenivå.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

NORLED AS Vis avtale
STEINAR OLAISEN AS Vis avtale
Det finnes 2 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 2 passer dine kriterier.