Nøkkelinformasjon

Du lærer å framstille konstruksjoner av limtre som inngår i de fleste typer bygg, bruer, master og innredninger bl.a..

Læreplan

Læreplan i limtreproduksjonsfag

Bruk av limtre som materiale i konstruksjoner og bygninger har tradisjoner tilbake til mellomkrigstiden og henger sammen med utviklingen av syntetiske limtyper. Faget skal bidra til å dekke samfunnets behov for kompetanse innen produksjon av limtre.

Opplæringen skal bidra til framstilling av konstruksjoner og komponenter av limtre som i dag inngår i de fleste typer bygg, bruer, høyspentmaster, innredninger, møbler, trapper og vinduer. Opplæringen skal legge vekt på å utvikle miljøvennlige produkter. Videre skal opplæringen bidra til å fremme gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kollegaer og andre samarbeidspartnere.

Opplæringen skal legge vekt på helse, miljø og sikkerhet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev . Yrkestittel er limtrearbeider.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

JATAK KAUPANGER AS Vis avtale
Det finnes 1 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 1 passer dine kriterier.