Nøkkelinformasjon

Du lærer om brønnferdigstilling, sandkontroll og komplettering av åpne hull, og får praktiske ferdigheter i bore-, ferdigstillingsutstyr og verktøysystemer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er brønnoperatør, komplettering.

Læreplan

Læreplan i brønnfaget, komplettering

Vg3 brønnfaget, komplettering handler om å installere produksjons- og injeksjonsutstyr i ferdigborede brønner og å vedlikeholde utstyr i brønner under produksjon og injeksjon. Faget gir lærlingene helhetlig forståelse av kompletteringsoperasjoner og kompetanse innen bruk og installering av nedihullsverktøy, barrierer og testing av overflate- og nedihullsutstyr. Faget skal bidra til å utvikle fagarbeidere som kan tilfredsstille samfunnets krav til trygg utvinning og vern av det ytre miljøet gjennom å installere og vedlikeholde sikkerhetsbarrierer i brønner. Videre skal faget bidra til å dekke arbeidslivets behov for fagarbeidere med kompetanse til å videreutvikle seg i takt med teknologiens utvikling.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler