De fleste universitet og høgskoler krever at du har generell studiekompetanse når du søker opptak til studier. Hos Samordna opptak har dette opptakskravet kravkoden GENS. Noen høyere yrkesfaglige utdanninger (fagskoler) lar deg også søke opptak med GENS.

Noen studier har spesielle opptakskrav. Dette het før spesiell studiekompetanse. Det kan for eksempel bety at du må ha tatt bestemte realfag på videregående for å komme inn på studiet. Eller det kan være du må ha arbeidserfaring i det faget du skal studere, eller at du må bestå en opptaksprøve

Tips: I Karakterkalkulatoren kan du regne ut poengene dine, og se hvilke studier du kan komme inn på med dine fag og karakterer.

De fleste får generell studiekompetanse ved å fullføre treårig videregående opplæring. Det kan du enten gjøre ved å velge studieforberedende, yrkesfag- og studiekompetanse samtidig (også kalt TAF/YSK) eller yrkesfag med påbygg. Det er mange måter å gjøre det på, og det viktigste er at du velger et utdanningsprogram du vil trives med. Da blir det enklere å fullføre og få gode resultater. Les mer om hvordan du søker på videregående opplæring

Studieforberedende på videregående

Du kan få generell studiekompetanse dersom du fullfører og består et studieforberedende utdanningsprogram. Det tar normalt tre år, og har hovedvekt på teoretisk kunnskap. Du kan velge blant seks linjer:

Les mer om videregående opplæring

Forkurs

Du kan kvalifisere deg til ingeniør- og maritime utdanninger med et 1-årig forkurs. Da søker du direkte til høgskolen eller universitetet som tilbyr kurset. Dette kan for eksempel gjelde deg som har gått musikk, dans og drama, og ønsker å bli ingeniør. 

Du kan få opptak på tre mulige måter:

 • Generell studiekompetanse
 • Fagbrev eller fullført og bestått Vg1 og Vg2 yrkesfag
 • Grunnskole og minst fem års praksis

Mange studiesteder har disse kravene, men husk å sjekke hvilke kvalifiseringsgrunnlag ditt studium krever. 

Har du fullført et forkurs og skal søke et ingeniørstudium, søker du gjennom Samordna opptak. 

Se hvilke forkurs som finnes
Tresemesterordning

Dersom du har generell studiekompetanse, men mangler fag til ingeniørutdanning, kan du søke på en tresemesterordning. Du kan også søke opptak til tresemesterordning hvis du har godkjent 2-årig fagskole i tekniske fag etter 2003.

Du søker direkte til universitetet eller høgskolen som tilbyr ordningen.

Les mer om tresemesterordningen og alternative opptak hos samordnaopptak.no

Realfagskurs

Har du generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 og R2 og fysikk 1, kan du ta et realfagskurs. Dette dekker krav til disse fagene ved opptak til høyere utdanning, for eksempel ingeniørutdanninger. 

Du søker direkte til universitetet eller høgskolen som tilbyr realfagskurs.

Se hvilke realfagskurs som finnes

Yrkesfag på videregående 

Dersom du har yrkeskompetanse, kan du være kvalifisert til høyere utdanning på universitet, høgskole og fagskole. 

Dersom du går, eller har gått yrkesfag og ønsker å ta et studium som krever generell studiekompetanse og/eller spesielle opptakskrav, kan du ta:

 • påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2
 • påbygging til generell studiekompetanse etter fag- og svennebrev (Vg4)
 • Y-veien
 • forkurs
 • realfagskurs
Påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2

Du har rett til påbygging etter Vg2 innenfor ungdomsretten. Den varer til og med året du fyller 24. Noen fylker lar deg også gå påbygg etter fag- og svennebrev, men dette varierer. Påbygg etter Vg4 har mange færre timer enn påbygg etter Vg2. 

Les mer om rett til påbygging til generell studiekompetanse hos vilbli.no

Påbygging til generell studiekompetanse etter fag- og svennebrev (Vg4)

Du har rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse etter at du har fått yrkeskompetanse (med eller uten fag-/svennebrev), når du:

 1. Har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring innen utgangen av det året du fyller 24 år.
 2. har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller senere.

Les mer om rett til påbygging til generell studiekompetanse hos vilbli.no

Y-veien

Y-veien passer for deg som har relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse, men mangler generell studiekompetanse.

Du søker direkte til universitetet eller høgskolen. 

Her ser du hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr y-veistudier:

Og her ser du vår oversikt over y-veistudier:

Les mer om y-veien

 

Forkurs

Du kan kvalifisere deg til ingeniør- og maritime utdanninger med et 1-årig forkurs. Da søker du direkte til høgskolen eller universitetet som tilbyr kurset.  

Dette kan for eksempel gjelde deg som mangler matematikk og fysikk som kreves for opptak til ingeniørstudiet.

Har du fullført et forkurs og skal søke et ingeniørstudium, søker du gjennom Samordna opptak. 

Les mer om alternative opptak hos samordnaopptak.no 

Realfagskurs

Har du generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 og R2 og fysikk 1, kan du ta et realfagskurs. Dette dekker krav til disse fagene ved opptak til høyere utdanning, for eksempel ingeniørutdanninger. 

Du søker direkte til universitetet eller høgskolen som tilbyr realfagskurs.

Se hvilke realfagskurs som finnes

Få studiekompetanse som voksen

23/5-regelen

Du kan få godskrevet generell studiekompetanse hvis du oppfyller disse tre kravene:

 1. fylt 23 år
 2. fem års praksis og/eller utdanning, og
 3. fullført og bestått de seks studiekompetansefagene:
  • matematikk
  • naturfag
  • norsk
  • engelsk
  • samfunnsfag
  • historie

Fagene tilsvarer ett år på videregående skole, men du kan også ta fagene som privatist

Søknadsfristen 15. april, og du søker gjennom Samordna opptak. Det finnes noen unntak som har søknadsfrist 1. mars. Her kan du se unntakene.

Les mer om 23/5-regelen 

Vurdering av din realkompetanse

Dersom du fyller 25 år eller mer i året du søker opptak, kan du søke opptak på grunnlag av din realkompetanse. Realkompetanse får du gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid eller utdanning. 

Dette kan for eksempel gjelde deg som har jobbet lenge i barnehage, og ønsker å ta barnehagelærerutdanning. Du må ha relevant kompetanse til et studium som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene.

Det er opp til hvert enkelt universitet og høgskole å godkjenne søknader om realkompetanse. Realkompetansen din blir da vurdert opp mot opptakskravene til den utdanningen du ønsker å starte på. Hvert enkelt lærested har egne regler for hva som kvalifiserer som realkompetanse til deres studier. Du må også kunne dekke eventuelle spesielle opptakskrav på det enkelte studieprogrammet, f.eks. realfagskrav.

Du søker gjennom Samordna opptak, og du må søke senest 1. mars. 

Les mer om søking med realkompetanse hos samordnaopptak.no

Kilder: Utdanning.no, vilbli.no, samordnaopptak.no, regjeringen.no

Sist oppdatert: 22. mars 2022