Hvorfor valgte du dette yrket?

– I en by som Sandefjord er rikdom skeivt fordelt. Noen har alt og andre har så hjerteskjærende mye mindre. Urettferdighet trigger meg og jeg har alltid vært engasjert i lokalsamfunnet. Det et er bakgrunnen for at jeg engasjerte meg i lokalpolitikken.

Bilete
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Sandefjord. Det er ikke en fulltidsjobb, men et engasjement ved siden av jobben som teamleder i Retail.

Jeg er vararepresentant for sosial og omsorgskomiteen. Vi har månedlige møter og utover det er det møter i selve partiet. For å få saker fram i lyset, påvirke både opinionen og politikere, har vi grupper på Facebook. Andre måter jeg bruker for å påvirke er leserinnlegg og kronikker i lokalavisen, samt direkte kontakt med lokalpolitikere.

Ingen sak er lik. Det sikre et at jo mer jeg kan om saken – jo større gjennomslagskraft har partiet. Velgerne sitter på stor kompetanse. Politikernes kunnskap om hvordan samfunnet henger sammen er avgjørende for å få gjennomslag for en sak.

Jeg har satt meg nøye inn i mange ulike sider av samfunnet. Det betyr at jeg må lese meg opp og få oversikten over de sakene jeg jobber med. Argumenter må være gode og faktabasert. Mine fanesaker er blant annet allemannsretten langs kysten og å fronte vern av strandlinje og grøntarealer. Det er mange private aktører som ønsker seg en strandlinje. Oppvekstvilkår for barn og unge er også noe jeg står på barrikadene for. Levekårsstatistikken i Sandefjord er dessverre ikke god nok, og barn og ungdom er ofte skadelidende. Det er mye rikdom, men feil disponert.

Å møte utfordringene vi vet kommer og å utvikle kommunen langsiktig, er viktig for meg. Det morsomme med politikk er at i kampen om en sak, blir du som person bedre rustet til å håndtere større oppgaver.

Litt avhengig av min egen jobb og hva partiet ønsker så vil jeg gjerne jobbe mer med saker med planutvalget med utbygging. Får jeg muligheten vil jeg mer enn gjerne jobbe på et mer nasjonalt plan.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg har en teknisk bakgrunn fra fagskoler og utdannet meg deretter til ingeniør på Maritime Høyskole.

Jeg har ingen politisk utdanning, men all kompetanse og erfaring gjør meg til en bedre politiker. Jeg vet hva jeg snakker om og har kontakt med grasrota.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Er du ikke engasjert i det som skjer rundt deg, passer det ikke å være politiker. Alle kan klage sin nød, men for å ha klagerett bør du gjøre en jobb for å påvirke samfunnet.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det jeg liker best er møte med folk. Jeg får innsikt i hva som er viktig for den enkelte og lærer stadig noe nytt om meg selv. Friske diskusjoner og meningsutvekslinger gjør godt og jeg vet at å bli utlært er en umulighet. Det er spennende!

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg liker minst at det ofte er lite toleranse i samfunnet. Aksept og raushet for andres meninger er jo demokratiet i et nøtteskall. At ikke alle tenker likt bør være en berikelse framfor et problem. En god politisk diskusjon er ikke det samme som en krangel.

Bilete
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– For å være en politiker må du ha et engasjement. Du bør være god på å lytte. Vi har to ører og en munn og det må stå i forhold. Du jobber for og med mennesker, og det er viktig å være god til å kommunisere. Du må ha et åpent sinn og akseptere forskjellene. For å få et gjennomslag må du kunne saken din.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du kan ha en politisk karriere på mange nivåer, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. På mitt nivå i lokalpolitikken har de aller fleste en full jobb ved siden av.
Du kan være lokalpolitiker både lokalt og sentralt. Fylkesstyret bestemmer politikken på regionalt plan.

De ulike partiene har mange fast ansatte i sentrale verv. På nasjonalt plan er Stortinget arbeidsplass for mange politikere. Internasjonalt er det muligheter i for eksempel EU, EFTA eller interessegrupper.

Etter et politisk verv har du en generell god kompetanse på samfunnet, som igjen kan åpne for mange nye muligheter. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

Som lokalpolitiker får jeg kun et honorar per oppmøte. Det er ikke noe jeg kan leve av. Ordfører og varaordfører er de eneste stillingene som er lønnet i lokalpolitikken. Godtgjørelsen varier veldig. De tjener bedre i store byer. På Stortinget ligger lønnen rundt en million i året.

Du blir først og fremst rik på opplevelser. Det er flott å ha engasjement på CV ’n og kan gi deg fordeler når du søker jobb.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er gode muligheter for å bli folkevalgt i et lokalsamfunn. Vi har selv en 18 – åring i bystyret. Mulighetene kommer fort når du melder interesse.

Etter et politisk verv har du en generell god kompetanse på samfunnet, som igjen kan åpne for mange nye muligheter. 
Alle kan klage sin nød, men for å ha klagerett bør du gjøre en jobb for å påvirke samfunnet.