× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Forskjeller på fagskoler og høgskoler/universitet favoritt ikon

Noen av forskjellene mellom fagskole og høgskole eller universitet er at fagskoleutdanningene oftest er kortere og mer yrkesrettede.

Noen forskjeller mellom fagskole og høgskole/universitet

Fagskoleutdanninger er:

 • høyere yrkesfaglig utdanning, hvor opptakskravet vanligvis er fagbrev, svennebrev eller tilsvarende realkompetanse (noen få studier kan du også søke med generell studiekompetanse). For å søke høgskole- eller universitetsstudier må du derimot ha generell studiekompetanse
   
 • korte, fra et halvt til to år på fulltid er det vanlige, mens en bachelorutdanning ved en høgskole eller et universitet tar tre år. En master, som bygger på bachelor, tar to år
   
 • bygd opp med et annet gradssystem. Fagskoleutdanning av ett til halvannet års varighet (60-90 studiepoeng) gir graden «fagskolegrad» og fagskoleutdanning av to års varighet eller mer (minimum 120 studiepoeng) gir graden «høyere fagskolegrad». Høgskole og universitet har gradene bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad, i tillegg til profesjonsstudier som grunnskolelærerutdanning, medisin, psykologi og teologi.
   
 • vanligvis mer direkte yrkesrettet enn en bachelor ved høgskole eller universitet, og det er meningen at du skal kunne gå rett ut i jobb etter en fagskoleutdanning 
   
 • enda mer desentralisert lagt opp enn høgskoler og universitet, med et stort antall nett- og samlingsbaserte utdanninger. De fylkeskommunale fagskolene har til sammen et bredt geografisk tilbud. Disse fagskolene er: Fagskolene på Østlandet, Fagskolen i AgderFagskolen Vestland, Fagskolen i Møre og Romsdal, Fagskolene i Nordland og Trøndelag, Fagskolene i Troms og Finnmark. Fagskoletilbud over hele landet har også blant andre Folkeuniversitetet og Studieforbundet AOF Norge

Se oversikt over alle godkjente fagskoletilbud hos Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT 

Påbygg til bachelor 

Fagskoleutdanninger er i utgangspunktet avsluttende løp. Men det finnes noen muligheter til påbygg. Ved Høgskulen på Vestlandet kan du ta påbygg til bachelor som maskiningeniør og elektronikkingeniør. Ved Fagskolene på Østlandet kan du ta bachelor i byggeplassledelse.   

Det finnes også private skoler som tilbyr både fagskole- og høgskoleutdanning flere steder i landet, slik som NKIHøyskolen Kristiania og Noroff school of technology and digital media.

Flere fagskoler samarbeider med utenlandske læresteder, en ordning som gjør at du kan ta bachelor i utlandet etter endt fagskoleutdanning i Norge. Les mer om dette på nettsidene til de enkelte fagskolene.