Hvorfor valgte du dette yrket?

Jeg valgte å bli misjonær fordi jeg ville ha en jobb der jeg kan dele det som er viktigst for meg, trua på Jesus! Det er viktig for meg å få jobbe for noe som er større enn meg. 

Bilete
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg er Stedlig Representant, eller SR som vi sier, for Norsk Luthersk Misjonssamband sitt arbeid i Sør-Amerika, så jeg både bor og jobber i Peru. Som SR leder jeg organisasjonens arbeid her ute, og er leder for de andre misjonærene som jobber for samme organisasjon i Peru og Bolivia.

Dagen min starter alltid med andakt og bønn, sammen med de andre på kontoret som er både nordmenn og peruanere. Når det er gjort, er det alltid en del e-poster som skal svares på. Det er ting som skal rapporteres til organisasjonen i Norge, og det er ting som skal ordnes her. 

Veldig ofte går det en del tid på å administrere ting, og svare på spørsmål fra andre ansatte. Også er det en god del kontakt med de nasjonale kirkene i Bolivia og Peru.

Norsk Luthersk Misjonssamband har et teologisk seminar (undervisningsavdeling) i Arequipa, som ligger rett ved kontoret mitt. Før jeg ble SR jobbet jeg der som høgskolelektor i teologi, og har fremdeles en del ansvar på seminaret siden jeg er akademisk leder der. Mye av tiden min går derfor til fagplaner, undervisningsplaner, kontakt med lærerne som skal undervise, og en del tid går til å hjelpe studentene og å være sosial med dem. Noen ganger er jeg så heldig at jeg får være med studentene de skal på praksisturer rundt omkring i landet.

Dagene mine går i stor grad til å lede arbeidet på en god måte, og få ting til å gå rundt,

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg tok mastergrad i teologi og misjon ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH), og utdannet meg der til teolog. Dette gjorde jeg for å kunne jobbe som misjonær. Det er ikke sånn at alle som jobber som misjonærer er teologer.

For å bli misjonær kan man ha veldig mange forskjellige utdanninger. Det viktigste er at man er kristen og har et ønske om å dele trua si med andre mennesker i andre land og kulturer.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Hvis en ikke er kristen, ikke ønsker å dele trua si med andre, ikke har lyst til å bo i utlandet og ikke har lyst til å lære et nytt språk eller sette seg inn i en ny kultur, så er nok ikke dette veien å gå for deg.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Å få bo i et annet land og i en annen kultur. Og selvfølgelig å få tjene Jesus og andre mennesker rundt meg!

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Å bo i en annen kultur kan være svært spennende, men det kan være vanskelig å bo i en kultur man ikke har vokst opp i, siden det er mye man ikke forstår. For eksempel er peruanere glade i å komme for sent. Selv om jeg har bodd her i snart fire år, synes jeg det er slitsomt at folk alltid kommer 45 minutter for sent til avtaler.

Bilete
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Det er veldig greit hvis du er fleksibel og i stand til å takle endringer. Jeg vil anbefale jobben for alle kristne som kjenner på at det kunne vært spennende å leve og bo i et annet land i flere år. Det er et eventyr å få være misjonær!

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Siden jeg er teolog har jeg flere karrierevalg. Men generelt sett er det mulig å bli lærer på bibelskole, høgskolelektor, forkynner, jobbe med bistand, jobbe med misjon fra Norge, drive med barne- og ungdomsarbeid både i Norge og i utlandet, og å være med å starte nye kirker og lignende. Det er veldig mange muligheter.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det varierer etter hvilken organisasjon man reiser ut for. Dette er nok ikke det yrket en tjener mest penger i, men de fleste misjonærer tar nok først og fremst ikke jobben for lønna (red.anm.gjennomsnittslønnen for misjonærer er 490 440 kr).

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg vil påstå at de er svært gode. For å bli misjonær er det lurest å bli sendt ut av en misjonsorganisasjon. Da vil jeg anbefale Norsk Luthersk Misjonssamband som jeg jobber for. Det er en seriøs og god organisasjon med misjonærer i rundt 15 land. Hvert år sender de ut mange nye misjonærer rundt om i verden.