Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid vært veldig glad i å tegne og jobbe kreativt. På videregående skole gikk jeg studiespesialisering med formgiving. Jeg visste allerede da at jeg måtte jobbe med noe kreativt. 

Jeg hadde også lyst å bli kunstner, men da må en være villig til å ofre veldig mye. Kunstnerlivet er mer en livsstil og ikke bare en vanlig jobb. Jeg har veldig mange hobbyer, og det å ha stabil inntekt og mulighet til å skille privatliv og jobb, gjorde at jeg valgte å bli illustratør. Et annet stort pluss er at jeg som illustratør får mulighet å jobbe sammen med andre kreative mennesker, som kolleger og kunder.

Bilete
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Det varierer. Selskapet har hovedkontor i Vinstra, og avdelingskontoret her på Lillehammer. Noen dager er jeg på Vinstra, men jeg jobber mest her på Lillehammer. Når jeg er her på kontoret, så starter jeg arbeidsdagen med å svare på mailer før jeg går over til å se på hvilke oppgaver og prosjekter jeg har pågående. Da sjekker jeg hvilke frister jeg skal holde, og hva jeg må ha gjort i løpet av dagen.

Når jeg har illustrasjonsprosjekter, så tegner jeg noen timer før lunsj. Jeg tegner først på papir, før jeg skanner inn skissene og fortsetter arbeidet digitalt i programmet Adobe Illustrator eller Photoshop. Etter lunsj så jobber jeg med andre oppgaver.

Et par ganger i løpet av en arbeidsuke har jeg møter med nye og eksisterende kunder. Det kan jeg for eksempel vise fram arbeidet jeg har gjort og får tilbakemelding på det jeg skal jobbe videre med. Andre ganger kan det være kartleggingsmøter med nye kunder, for å finne ut hva de trenger hjelp til. Jeg bruker vanligvis et par uker på et illustrasjonsprosjekt, men av og til har vi også større prosjekter hvor vi jobber med samme kunde i nesten et halvt år. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Det viktigste er at du må være glad i å tegne. Du må også være flink til å tenke visuelt, med det mener jeg å kunne se for seg hvordan tegningen/illustrasjonen skal se ut. Noen ganger er det en tekst eller en følelse som skal tegnes, og da er det viktig å ha god fantasi og se for seg hva kunden vil ha.

Du må også være flink til å selge deg inn, det vil si å ta kontakt med folk for å få kunder og oppdrag. De fleste illustratører jobber som frilansere og da er det en stor fordel å være flink til å selge deg inn. Hvis man jobber i et byrå, slik som jeg gjør, så er det ofte andre som jobber med å få tak i kunder.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– I den her jobben sitter du mye stille, så det passer ikke for rastløse mennesker. Jeg tegner litt for hånd, men det er også mye arbeid med datamaskin. Du må også være god til å jobbe under press, da det til tider er mange prosjekter samtidig med korte tidsfrister.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det beste er at jeg kan tegne på jobb. Jeg liker også veldig godt at det er mange forskjellige kunder med forskjellige typer oppdrag. Det gjør at jeg får varierte dager. En dag får jeg et oppdrag hvor kundens målgruppe er barnefamilier, og andre oppdrag kan være for forretningsfolk. Ingen kunde er lik og ingen oppdrag er like, og det er noe som gjør jobben min variert og spennende. I tillegg så liker jeg godt at jeg får utfordret meg selv hver dag.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg er en person som liker å være ute i friluft, så det å ha en jobb hvor jeg sitter mye inne er ikke det jeg liker mest. Jeg løser det med å være mye ute i fritiden. I perioder kan det være mange prosjekter samtidig som gjør at det blir hektisk å levere innen tidsfristene, så jobben kan også være litt stressende til tider. 

Bilete
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Jeg vil si at denne jobben passer for dem som er kreative og glade i å tegne.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er å jobbe som frilanser eller i et byrå. Jeg jobber i et byrå og jobber ikke bare med illustrasjoner (tegninger), men også som grafisk designer og med nettsider. De fleste som jobber i byråer, har som meg, andre oppgaver i tillegg til å være illustratører. Som frilanser har du større muligheter for å jobbe kun som illustratør. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Jeg anslår at årslønnen er rundt 400 – 500 000 kroner.

Hvordan ser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg tror ikke det er så lett å få jobb som ren illustratør, men hvis du er litt «potet» og kan litt andre ting innenfor fagfeltet visuell kommunikasjon og reklame, så tror jeg sjansene er større for å få jobb.

Det beste er at jeg kan tegne på jobb. Jeg liker også veldig godt at det er mange forskjellige kunder med forskjellige typer oppdrag.
Du kan trene deg opp til å bli en kreativ person.