Hvorfor valgte du dette yrket?

– Da vi skulle flytte hit til Røros, var det en ledig stilling her ved Røros Tweed. Jeg har bakgrunn som bilmekaniker og teknisk fagskole, så jeg søkte og fikk jobben. 

Bilete
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg er veveriansvarlig, og har hovedansvar for at alle operasjoner i produksjonen går etter planen. All veving foregår med maskiner. Det meste er digitalisert, men vi har fortsatt en vevemaskin hvor mønster stilles inn via hullkort.
Om noen har et inntrykk av at veving i dag handler om å sitte ved veven og dra skyttelen frem og tilbake, så stemmer nok ikke det. Alt er maskinelt.

Her hos oss lager vi for det meste pledd, puter, sitteunderlag og duker. Innimellom også noe stoff til bunad, noe lerretsstoff og vadmel. Vi tar også imot bestillinger fra kunder som vil ha egne mønster på et produkt.
Størsteparten av produksjonen er eget design, med mønster utviklet av designere vi samarbeider med.

Min jobb er blant annet å bearbeidet mønsteret på PC, og overføre det fra idé til produksjon. Underveis må jeg vurdere kvalitet, trådtetthet, størrelse og lignende. Når det er gjort, må vevemaskinene bygges om for å tilpasse det vi lager. Da skal renning settes i riktig bredde, og veven tilpasses antall farger og mønster. Det er en tidkrevende jobb, derfor er det mest produksjonseffektivt at vi lager store partier om gangen. Ofte vever vi tusen meter om gangen.

Vi har mange ulike typer produksjoner gående parallelt her i veveriet, og mens dette går må vi holde oppsyn med at dette går som det skal.
Når stoffene er ferdig vevd på rull, gjør vi en kvalitetskontroll på alt stoffet, luker ut trådender og sjekker at alt er i henhold til standard. Om det ikke er det, kan det bli solgt som b-vare i vårt utsalg.

Når vi er ferdig med en produksjon av et mønster, overtar andre avdelinger på huset prosessen til ferdig produkt med deling, sying, vasking og toving.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Da jeg startet hadde jeg ingen kjennskap til tekstildelen ved yrket. I teorien kan man ta et fagbrev som vever ved å gå to år på tekstilfag på videregående og være lærling i to år. I praksis foregår det meste av utdanningen i bedrift, på grunn av mangel på skoler som tilbyr dette.
Jeg tok fagbrevet i 2007. Da hadde jeg jobbet her en tid, og fikk det godkjent som lærlingtid. Ideelt sett bør man ha maskinbakgrunn i denne jobben, for det blir en del skruing på vevene. I denne jobben handler det mer om skiftenøkkel enn nåler. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Man bør i hvert fall være praktisk anlagt.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker best at jeg har et veldig fleksibelt opplegg her på jobb. Jeg styrer arbeidsdagen selv, og legger den opp slik at det fungerer best mulig. Her i produksjonen er det stort sett jeg og én til som jobber. I tillegg liker jeg at det hele tiden er noe nytt, både egne nyheter og spesialprodukter til kunder. Da er det hele tiden tekniske og mentale utfordringer.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jobben er sesongstyrt, og i forbindelse med dette kan det bli mye å gjøre. Vi lanserer nyheter to ganger i året, og opp mot jul er det hektisk hos oss når det er mye salg av våre produkter som julegaver. Innimellom kan det bli litt vel travelt.

Bilete
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Både dette og andre veverier i Norge er forholdsvis små bedrifter. Da må man være fleksibel med tanke på oppgaver, og kunne håndtere flere oppgaver samtidig.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det fins bare en håndfull veverier i Norge, så det er sjelden det dukker opp ledige stillinger for vevere. Dette er ikke en vekstbransje i norsk industri. Det kan muligens være noe på spinneri, eller andre tekstilfag.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønnen er lavere enn i annen industri her i landet. En årslønn ligger på mellom 400 og 500 000 kroner. Med ansvar får man noe ekstra.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Med en så liten bransje er det begrensede muligheter.

I denne jobben handler det mer om skiftenøkkel enn nåler.
Om noen har et inntrykk av at veving i dag handler om å sitte ved veven og dra skyttelen frem og tilbake, så stemmer nok ikke det.