Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid ønsket å jobbe med noe innen helse, og hadde noen sommerjobber i helsevesenet. Jeg kjente at sykepleier ikke var noe for meg, det ble veldig tett på pasienter og kunne være sårt og vanskelig. Jeg har en stemor som var sekretær ved et røntgeninstitutt, og fikk se hva radiografene der jobbet med. Det var mer teknisk og med maskiner og det virket spennende å kunne se inn i kroppen. Jeg fant ut at det kunne være noe for meg. Da jeg studerte var det  en del andre på studiet som ikke helt visste hva de gikk til, og jeg merket at det var en fordel at jeg kjente til yrket fra før og visste hva det innebar. Det er gjerne et yrke det ikke er lett å vite så mye om, så jeg var heldig som ble klar over det via familie. 

Bilete
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber ved et privat røntgeninstitutt, og har gjort det helt siden jeg var nyutdannet. Her er arbeidsdagen variert og jeg jobber ikke ved samme lab hver dag. Jeg rullerer og jobber med CT, MR, røntgen og mammografi. Jeg har videreutdannet meg innen MR, så jeg jobber mest med det. Det er forskjellige pasienter, gjerne 15–20 stykker i løpet av en arbeidsdag. Vi bruker rundt 15 min per undersøkelse, mens noen tar lengre tid.

I dag er jeg på røntgen og det er satt opp 40 undersøkelser. Det er helt normalt. Mange pasienter har gjerne flere undersøkelser på et besøk, både MR og røntgen. 

De som kommer til oss er friske pasienter som kommer med henvisning fra lege, det er ikke sengeliggende personer. Akutte og alvorlige ting behandles på sykehus. Vi har mange pasienter som har hatt vondt lenge. Vi gjør ulike undersøkelser på muskel og skjelett, knær og rygg. Det er også endel revmatiske ting, der vi undersøker hender og føtter. Vi tar også bilder av hode og ryggmarg, og gjør nevrologiske undersøkelser. 

Min jobb er å ta bildene og jeg kan ikke si noe til pasienten om hva de viser. Jeg har jobbet med dette lenge, og ser ofte hvilken diagnose bildene viser, men vi skal aldri uttale oss om bildene. De tolkes av radiologer.

Jeg har en litt spesiell stilling og er stedfortreder for leder i tillegg til at jeg har fagansvar for MR her ved instituttet. 

Derfor har jeg noen kontordager der jeg jobber med prosedyrer, oppdaterer protokoller på MR-maskinen, og går gjennom henvisninger til pasienter som skal settes opp til time. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg har en bachelor i radiografi. Det er flere universitet og høyskoler som tilbyr denne utdanningen. Det er flere videreutdanningsmuligheter og jeg har valgt å videreutdanne meg innen MR. 

Som radiograf møter du mange folk i løpet av en dag, ofte i bare fem minutter. Jeg er blitt vant til å få pasienter til å stole på meg umiddelbart, og det tror jeg er viktig i dette yrket. Du må gjøre pasientene trygge på situasjonen. Spesielt ved MR møter vi en del nervøse pasienter, og skal få dem til stole på oss og gjøre dem trygge i løpet av kort tid. Dette er også viktig for å få gode bilder. 

I tillegg må du like teknologien bak, vi jobber jo mye med maskiner. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det er en jobb som krever at du er fysisk i form. Det er ikke tunge løft, men du skal ta deg av og hjelpe pasienter i rullestol eller de som trenger ekstra støtte. Man må hjelpe til opp og ned av benken, for eksempel. Det er mange bilder som skal tas i løpet av en dag, og vi springer mye ut og inn for å stille opp pasienten, ta bilde, sjekke kvalitet og gjerne ta flere bilder.

Hva liker du best med yrket ditt? 

– Jeg liker at jeg får treffe masse nye folk i løpet av en dag. Det er morsomt å se at når du er blid og fornøyd, smitter det over på pasientene og dagen blir bare bedre og bedre. Pasientene som kommer hit er gjerne takknemlige for å få hjelp, og jeg får mange positive tilbakemeldinger fra dem.

Det er hele tiden noe nytt å lære. I starten syntes jeg at MR var veldig vanskelig, og likte det egentlig ikke så godt. Men så har jeg videreutdannet meg og synes det er et utrolig spennende og utfordrende felt. Jeg liker veldig godt den tekniske biten av yrket.

Vi har et godt miljø. Siden vi ikke er så mange radiografer er det et lite samfunn, og det er mange dyktige fagfolk. 

Hva liker du minst med yrket ditt?     

– Det er tidspresset. Vi skal helst gjøre mest mulig på korteste mulig tid. Sånn er det jo gjerne overalt, men noen ganger kan tidspresset være tøft å håndtere. Spesielt siden vi jobber med pasienter, og ønsker å ha tid nok til dem.

Bilete
Lisens
1

 Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Jeg tror det kan passe for dem som tenker litt på sykepleieryrket. Du jobber med pasienter og må være en omsorgsperson. Det er mye teknisk å forholde seg til, så du bør ha interesse for teknologi. 

Og så må du være glad i folk, du møter mange ulike mennesker i løpet av en dag.     

 Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det finnes videreutdanninger i flere retninger. En videreutdanning kan åpne dører slik at du får mer ansvar. Det er også mulig å jobbe med stråleterapi for kreftpasienter. Det er et helt annet aspekt av yrket, der du skal planlegge doser av stråling og presisjon.

Du kan jobbe ved sykehus og i det private, og de fleste jobber finnes nok i nærheten av byer. Enkelte radiografer jobber for leverandører av maskiner og legemiddel.

 Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Vi ligger nok ikke så langt unna det radiografer ved sykehus tjener. Vi tjener gjerne litt mer i det private, uten å måtte gå nattevakter og jobbe så mange helgeskift.
Her jobber vi kvelder og helger, og har tre ulike skift som går fra klokken 7.30 på morgenen til klokken 21.30 på kvelden, med litt overlapping. Vi jobber noen helger, og en del av de vaktene er basert på frivillighet, at det er de som ønsker å jobbe en søndag som gjør det. 

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er begrenset med jobber som radiograf, de er stort sett knyttet til sykehus og røntgeninstitutt. Du må være villig til å flytte på deg. Dette er ikke et yrke som folk slutter i, og det er lite førtidspensjonering og utskiftning. Jeg opplevde det som et litt vanskelig arbeidsmarked da jeg var ferdigutdannet, men fikk fast jobb etter tre måneder, så det er absolutt muligheter.

 

Pasientene som kommer hit er gjerne takknemlige for å få hjelp.
Jeg er blitt vant til å få pasienter til å stole på meg umiddelbart, og det tror jeg er viktig i dette yrket.
Jeg har en bachelor i radiografi. Det er flere universitet og høyskoler som tilbyr denne utdanningen.