Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg var litt skolelei da jeg gikk i tiende klasse, men jeg har alltid likt å holde på med praktisk arbeid. Det ble da til at jeg begynte på bygg- og anleggsteknikk på videregående, og tenkte at jeg kunne bli tømrer. Da vi skulle ha utplassering på skolen viste det seg at det var vanskelig å få plass hos et tømrerfirma. Jegg fikk i stedet utplassering i et murerfirma som en slektning av meg eier. Jeg syntes jobben var veldig givende og fant ut jeg ville utdanne meg til murer. Som murer gjør man en jobb som er veldig synlig, og som varer i mange, mange år.

Bilete
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Arbeidsoppgavene vil variere etter hvilken bedrift man jobber i. Der jeg jobber har vi nok aller flest oppdrag på nybygg, men også andre oppdrag. Akkurat nå har vi et oppdrag som går over flere måneder. Flere vegger skal skfites ut og etterisoleres og da jobber vi med noen blokker i teglstein. 

I løpet av de fem årene jeg har jobbet her, har vi alltid hatt oppdrag innenfor Trondheimsregionen. Typiske arbeidsoppgaver er teglsteinsmuring, muring av Leca, pussing av fasader, flislegging, støp og avretting av gulv. Det er også endel arbeid knyttet til våtrom, som bad, basseng og vaskerom.
Det er en ganske tung jobb, selv om vi har bra med hjelpemidler som heiser, kraner og transporttraller for frakt av stein. For eksempel må vi trekke tegltrallen selv når vi er oppe i stillas. Det er tungt, så her er det gratis trim på jobben. Vi er underlagt strenge HMS -krav, med blant annet verneutstyr.

På byggeplassene samarbeider vi ofte med andre yrkesgrupper, som stillasbyggere, snekkere, taktekkere og rørleggere. Defor må man være god til å samarbeide med andre. Spesielt på større prosjekter kan det hende at vi må vente på hverandre for å få jobben gjort. Da kan det bli hektiske perioder, med lange dager. Stort sett har vi arbeidsdager fra klokken sju til tre.

Jeg vil ikke si at jobben er sesongstyrt. I dag fins løsninger, en slags frostvæske, som hindrer at mørtel fryser, så vi kan jobbe ute stort sett hele året. Den nedre grensen er femten minusgrader. Om det er kaldere enn det, gjør vi arbeid innendørs. Jeg synes det går helt fint å jobbe ute også på vinteren. Så lenge man jobber holder man varmen.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å kunne ta svennebrev som murer tar man et år på bygg- og anleggsteknikk, så et år med byggteknikk på videregående skole. Etter det er det to år som murerlærling.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Jobber passer ikke for den som er redd for å bli skitten i løpet av arbeidsdagen. Man kan heller ikke være redd for å bruke kroppen på jobb.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg trives aller best med det vi jobber med nå, – riving og muring av tegnstein. Rehabiliteringsprosjekter synes jeg generelt er artig. Det kreves stor nøyaktighet helt fra grunnarbeidet starter for at resultatet skal bli godt.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg trives egentlig med alt. Det er ingenting jeg misliker.

Bilete
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– En murer må være nøyaktig og ha et godt handlag. Man må like å bruke kroppen og være tålmodig. Man må også være god til å samarbeide med andre, både andre yrkesgrupper og kollegaer.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Med et svennebrev som murer kan man videreutdanne seg ved å ta mesterbrev i faget. Mesterbrevet gir mer kompetanse innen økonomi og ledelse, og er nyttig om man vil drifte firma selv. Det gir et grunnlag for oppgaver som å regne ut kostnader på en jobb, gi anbud, kalkulere pris på materialer og lignende. En murer kan også videreutdanne seg på teknisk fagskole, eller bli byggingeniør. Selv kan jeg tenke meg en bas-stilling etter hvert, med ansvar for en seks eller sju murere. Det kan man få når man har fått litt erfaring i yrket. Murerkompetansen kan nok også komme godt med om man ønsker seg jobb som forhandler av sånt som mørtel eller flislim. Eller som selger hos byggvarehus med flis for eksempel.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønnen ligger på mellom 450.000 kroner og 500.000 kroner i årslønn. Det kommer litt an på hvor du jobber, og om firmaet har akkord - eller bonusordninger.
Lønnen påvirkes også om det blir mye overtid. Ettersom vi jobber på prosjekter, kan det bli hektiske innspurter med lange dager. Da får vi overtidsbetalt.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er stor etterspørsel etter murerlærlinger i dag, så det er lett å få lærlingplass. Flere velger nok å bli tømrer, enn murer etter videregående. Da jeg var lærling , var vi kun sju lærlinger i fylket det året.
Så det var ikke vanskelig å få jobb. Murere er veldig ettertraktede.

Med et svennebrev som murer kan man videreutdanne seg ved å ta mesterbrev i faget.
Jobber passer ikke for den som er redd for å bli skitten i løpet av arbeidsdagen.
En murer må være nøyaktig og ha et godt handlag.