Hvorfor valgte du dette yrket?

– Da jeg var liten fortalte alle meg at jeg burde bli snekker fordi jeg var så flink med hendene. Det ble jeg også, men forsto tidlig jeg ville utvikle meg innen yrket og videreutdannet meg til byggmester. Med mesterbrevet i lommen var det kortere vei til å bli takstmann. I dette yrket bruker jeg alt jeg har av erfaringer og kunnskaper.

Bilete
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg er uavhengig takstmann og driver også et byggmesterfirma med ansatte. Dagene er en god blanding av kontorarbeid og befaringer. Som de fleste takstmenn har jeg spesialisert meg, og jobber mest med boligreklamasjon, skade og byggelånsoppfølging.

Byggelånsoppfølging er at jeg følger med på at det er samsvar mellom lån og framdrift på byggeplassen. Det er bankene som krever at en takstmann tar økonomisk kontroll på byggeplassen og følger med på budsjettet. Lånet, om det så er 100 000 kroner eller 100 millioner kroner, må stå i samsvar med det som faktisk skjer på byggeplassen. For å følge med tar jeg jevnlige stikkprøver, attesterer innkomne fakturaer og rapporterer. 

Boligreklamasjon er min andre store oppgave, og antall klagesaker øker. Det skyldes først og fremst at både kjøps – og salgsforsikringer har blitt vanlig. Det er mye lettere for folk å klage når de er forsikret. De fleste henvendelsene jeg får kommer fra jurister, men både eier og kjøper kan kontakte meg. Jeg setter meg nøye inn i alle dokumenter, reiser på befaring og gjør min vurdering av saken. Ti dager etter befaring skal jeg ha sendt rapport til oppdragsgiver. Noen ganger blir det ingen rapport fordi det ikke er en reell klagesak. Jeg er ofte i retten, både som fagkyndig meddommer og fagkyndig vitne.

Jeg har tidligere jobbet hjemmefra, men nå har jeg tatt skrittet og flyttet inn i et kontorfellesskap. Nå har jeg kolleger rundt meg som jeg kan diskutere med når jeg er i tvil om en sak. Det er det en trygghet i. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket

– Først tok jeg fagbrev som tømrer og noen år senere tok jeg byggmesterutdannelsen. Etter det startet jeg på grunnkurs i taksering på det som da var Høgskolen i Stavanger. Det var et samlingsbasert studie. Etter grunnkurset hadde jeg myndighet til å taksere verdien på bolig. Jeg har også videreutdannet meg med flere kurs med ulike sertifiseringer. Skadetaksering, næringseiendom og skadeskjønn er noen av kursene jeg har tatt.

En byggfaglig bakgrunn er hovedregelen for å bli takstmann. For å kvalifisere deg hos NITO, Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer, må du ha bakgrunn som ingeniør, arkitekt, byggmester eller et annet byggrelatert mesterbrev .

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Har en ikke alle sansene i behold, passer det dårlig. Du må for eksempel kunne lukte mugg. Å krype, klatre og åle seg fram i trange rom, som kjellere og loft, er en del av jobben. Det krever en viss fysisk form.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det beste er kontakten med alle typer mennesker og yrker. Jeg liker også at jeg aldri blir utlært.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg kommer opp i triste situasjoner som vanskelige skilsmisser, arveoppgjør og folk som har blitt lurt ved boligkjøp. Det er den vonde delen av yrket. 

Bilete
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Punkt én er å være ryddig og framstå som en seriøs aktør. Du trenger kunder før du starter som selvstendig. Både nettverk og gode antenner er viktig for å lykkes. Det er store krav til kunnskap om blant annet tekniske krav, monteringsanvisninger på byggeplassene, forskrifter og lovverk. Det viktigste og ofte det vanskeligste er å vite hvor informasjonen er. Det er mange som leser rapportene til en takstmann, så å være god i norsk og glad i å skrive er en stor fordel. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du kan starte for deg selv eller drive som byggkonsulent og byggeleder. Noen store firmaer har egne ansatte takstmenn. De fleste nyutdannede jobber med boligsalgsrapport og sammen med eiendomsmeglere. Det er i tillegg muligheter i statlig sektor og i forsikringsbransjen.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Du kan forvente en god lønn. I Oslo ligger startlønnen rundt 600 000 kroner i året. Er du ansatt i et firma eller en bedrift, kan du ta selvstendige oppdrag ved siden av og tjene enda mer.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Å starte for seg selv krever et nettverk for å ha et kundegrunnlag, og det er nok lettere å bli ansatt i et firma enn å starte for seg selv. Det blir imidlertid stadig mer vanlig med kontorfellesskap, noe som gjør det enklere å starte for seg selv. 

En byggfaglig bakgrunn er hovedregelen for å bli takstmann.
Å krype, klatre og åle seg fram i trange rom som kjellere og loft, er en del av jobben og krever en viss fysisk form.
Det er mange som leser rapportene til en takstmann, så å være god i norsk og glad i å skrive er en stor fordel.