Hvorfor valgte du dette yrket?

– Så lenge jeg husker har jeg villet jobbe med mennesker. Det å være til hjelp og gjøre en forskjell har alltid vært ønsket mitt. Jobben min er å være en partner, et støttende stillas, som har hovedfokus på å gjøre livskvaliteten til beboerne så god som mulig. Ingen dag er lik og det er både fint og spennende.

Bilete
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

Jeg jobber todelt turnus med dag og kveldsvakter. Vi jobber en-til-en, og er derfor fem miljøterapeuter eller miljøarbeidere på huset til enhver tid. Husets fem beboere har hver sin leilighet og et fellesareal med stue og kjøkken. Det at vi er fem kolleger på jobb, gir et veldig sosialt og trygt miljø. Jeg bistår med alt som skal skje i løpet av dagen. Det kan være morgenstell, måltider, avtaler utenfor huset, handling, besøk, turer, arbeidstrening og aktiviteter. Beboerne er fra 27 til 50 år. Til tross for at det er mange daglige rutiner som for eksempel måltider og stell, har vi frihet til å komme med forslag om hva vi kan gjøre. «Grenseløs tro på menneskets muligheter» er mottoet til vårt. Å gi døvblinde muligheten til å utvikle seg, ha livskvalitet og tilgang til verden er det viktigste i jobben min.

Jeg følger to team av beboere, men kan være sammen med de andre beboerne også ved behov. Det er veldig ulikt hvordan beboerne kommuniserer ut ifra om de har restsyn eller resthørsel. Taktil kommunikasjon blir vektlagt her. Da bruker man hendene mens man utformer tegn. Det handler om å kommunisere via berøring. 

Å alltid tenke muligheter framfor begrensninger er kjempeviktig. Vi må gi beboerne mestringsfølelse der vi kan. Det kan være en utfordring i hverdagen, for det er innarbeidet hos oss å være effektive.    

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg tok først fagbrev som barne – og ungdomsarbeider, og deretter barnehagelærerutdanning. Jeg har også tatt en barnehagerettet videreutdanning og jobbet som pedagogisk leder i barnehage i tolv år. Etter at jeg hadde jobbet her i tre år, fikk jeg tilbud om en videreutdanning på masternivå i atypisk kommunikasjon. Ved ansettelse fikk jeg tegnspråkkurs og har lært taktil kommunikasjon underveis.

Det er flere veier å gå for å bli miljøterapeut. Her har vi vernepleiere, sosionomer, lærere, barnevernspedagoger og sykepleiere. Yrket åpner for ulike erfaringer og kunnskap som bidrar til allsidig kompetanse.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Noen av beboerne er rullestolbrukere og aktive i hverdagen. Du sitter sjelden stille, og jobben krever en relativt god fysisk form.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker å være sammen med mennesker som har et annet perspektiv på livet. Det er rørende hvor glade de blir over ting vi tar for gitt, og det gjør at man kjenner på takknemlighet. Det kan vi andre lære mye av. Jeg liker også å jobbe tett med kollegaer og være i et fellesskap.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er lite glamour og jobben kan til tider være fysisk krevende. Jeg er veldig tett på mine beboere og det er ingenting her som heter intimgrense.

Bilete
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Det viktigste er troen på at mennesker med store utfordringer kan utvikle seg. Du bør være en omsorgsperson, tolerant, godhjertet og tålmodig. Et genuint ønske om å gjøre en forskjell kommer veldig godt med. Å ha humor og kunne by på seg selv er en god egenskap.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Veldig mange miljøterapeuter jobber i ulike typer boliger, i rusbehandling, skoler, sykehus, andre typer behandlingssentre, og på institusjoner.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Jeg har maks ansiennitet og hadde jeg jobbet 100 % ville jeg tjent rundt 500 000 kroner i året.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg ser stillinger stadig vekk og tror bestemt sjansene er gode, nettopp fordi du kan ha mange ulike bakgrunner.