× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Anders Gran ser i kameraet. Han har på en rød T-skjorte og bak han sitter to damer.

YrkesintervjuFlyktningkonsulent favoritt ikon

Anders veileder flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge, slik at de kan bli integrert i samfunnet.

Anders Gran
39 år
Flyktningkonsulent
Flyktning- og innvandrertjenesten, Færder kommune

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg ville jobbe med mennesker i vanskelige situasjoner og utdannet meg til informasjonsrådgiver. Først jobbet jeg på med returarbeid på et asylmottak. Etter en stund ønsket jeg å få et helhetlig inntrykk av flyktningsituasjonen. I dag jobber jeg i en kommune med folk som har fått oppholdstillatelse i Norge og integreres i samfunnet. Jeg ser at de kan lykkes og oppnår mål de har jobbet mot lenge. Når en person som jeg har hjulpet gjennom introduksjonsprogrammet kommer til meg og sier; – Anders, nå har jeg kjøpt meg hus! Da blir jeg rørt og stolt.

img_4757-001.jpg

Anders Gran står midt i et klasserom. Han har på rød t-skjorte og snakker til fem personer som sitter på pulter rundt han.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg har egentlig ingen vanlige arbeidsdager og nettopp derfor trives jeg godt. En dag kan jeg gjøre et hus klart for at en flyktning skal flytte inn. Neste dag holder jeg innlegg for flyktninger på en skole, eller har kontordag med administrative oppgaver. Vi er syv kollegaer og jobber for at de som har fått oppholdstillatelse skal integreres og trives i kommunen. Jeg jobber med introduksjonsdeltakere, det vil si de som har kommet til kommunen de siste to årene. Jeg jobber også med dem som bare skal ha norskundervisning.

Arbeidsoppgavene knyttet til norskundervisning går ut på å sende ut informasjon og skrive vedtak om rett til gratis undervisning. Introduksjonsprogrammet er mer omfattende. Vi finner bolig, klargjør den, tar imot personene, koordinerer med skole, barnehage, helsetjeneste og tannleger. Vi tar de imot og gir veiledning om kommunen. Noen har for eksempel aldri hatt en bankkonto og det er mye nytt å lære for mange av dem. 

Jeg jobber også mye med å kartlegge introduksjonsdeltakernes bakgrunn. Vi legger en individuell plan etter deres kompetanse og gir vedtak om pengestøtte til skolegang. Det er mye koordinering med for eksempel NAV og sosialtjenesten i kommunen. I introduksjonstiden skal de ha språkpraksis i bedrift. Noen har tre uker, andre har seks måneder. I begynnelsen bruker de mye tolk. Noen trenger mer hjelp enn andre og sliter med å navigere i det norske samfunnet.

Personene i introduksjonsprogrammet kommer fra mange steder i verden. I det siste har det kommet flest syrere og eritreere.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Det er et krav om treårig relevant høgskole. Hos oss er det ønskelig med personer fra flere forskjellige fagområder. Vi har helsepersonell, lærere, sosionomer, sosiologer, økonomer og meg som er informasjonsrådgiver. Fordi vi møter mange ulike mennesker i ulike situasjoner er det viktig å ha mange ulike faggrupper. Det varierer litt fra kommune til kommune hvordan flyktningtjenesten er organisert.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det passer ikke for dem som ikke liker å jobbe med mennesker. Er du ikke tålmodig og løsningsorientert, er ikke dette et egnet yrke. Flyktningene kommer til Norge med mange tunge historier og det må du kunne takle.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Å se at mennesker gradvis får kontroll over situasjonen sin. De finner sin plass og vokser veldig. Jeg liker også å få innsikt i mange kulturer og språk.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg skulle ønske at lokalsamfunnet forstår hvor stor og viktig rolle de har for å hjelpe til i integrering av flyktninger. Noen ganger føler jeg at jeg jobber i motbakke. Vi er svært avhengig av ekstern hjelp.

img_4752-001.jpg

Anders Gran sitter i en svart skinnsofa. Han sitter vendt mot venstre og har på seg en svart og grå genser med hette. Foran seg har han en bærbar pc. Han ser på pc-skjermen samtidig som han snakker med en kvinne i rød jakke som sitter vendt mot kameraet.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du må like mennesker og kunne litt om mye. Det kommer godt med å ha empati. Du må kunne ha flere baller i lufta og snu deg fort. Du må også være bestemt til tider og ta ansvar. Vi har veiledningsplikt og må kunne vite hvor vi finner svar. Det er mange spørsmål om livet i Norge og jeg må vite hvor jeg finner svar. Lovverket endrer seg hele tiden og du må ha kunnskap om flere lovverk. Selv blir jeg innimellom både rørt, lei meg og sint, og jobber hardt med å legge følelsene igjen på kontoret.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du kan jobbe med flyktningrelaterte oppgaver for eksempel på asylmottak, på bemannende boliger for enslige mindreårige, i kommuner og NAV. Kort sagt, det er mange typer jobber som har noe med veiledning og rådgivning å gjøre. Det er stadig stillinger innenfor Utlendingsdirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– En nybegynnerlønn ligger på omtrent 410 000 korner i året.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Per i dag kommer det ganske få flyktninger til Norge og mange kommuner nedbemanner. Derfor er det litt vanskelig å få jobb akkurat nå, men bildet kan forandre seg i morgen. Det vil alltid være flyktninger som kommer til Norge.

 

 

Tekst:
Bente Haraldstad Delmas
    • Det er et krav om treårig relevant høgskole.
    • Du må like mennesker og kunne litt om mye.
    • Det er mye koordinering med for eksempel NAV og sosialtjenesten i kommunen.

Yrkesbeskrivelser