Hvorfor valgte du dette yrket?

– Allerede som liten gutt var fugler en stor hobby. Jeg brukte fritiden på å kike på fugler i skogen og på å ringmerke fugler på Store Færder Ornitologiske Stasjon. Flere i det ornitologiske miljøet studerte biologi, og jeg forsto at det måtte bli min vei for å kunne følge drømmen om å jobbe med natur og fugl.

Bilete
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber ikke utelukkende med fugl, men med et bredt spekter av oppgaver med naturoppsyn i Vestfold fylke, og med et stort prosjekt i Myanmar. Oppdraget til Statens naturoppsyn er å ta vare på nasjonale miljøverdier og vi har en viktig rolle i overvåking av naturen i Norge. Det vil si at jeg har mange ulike oppgaver for å følge med på naturen, klimaendringer og det lokale artsmangfoldet. Fugler er inspirerende, moro, vakre, fascinerende, og ikke minst kan de være en viktig indikator for å måle naturens tilstand. Fugler er en god indikator på endringer i naturen, for eksempel klimaendringer. De er lette å registrere, telle og følge med på.

Vanlige arbeidsoppgaver er å sjekkealle hekkekoloniene for sjøfugl og å telle fuglene. Fuglene telles både på reir og når de ligger på vannet. Dette avhenger av hvilken art og metode som gir riktig mål på bestanden. Vi kartlegger også kongeørn i innlandet og havørn på kysten. Da besøker vi kjente plasser hvor ørna hekker og dokumenter om de faktisk hekker. 

Det hender at forskere har behov for hjelp fra oss. Da bidrar vi med lokalkunnskap og praktisk tilrettelegging når det for eksempel skal ringmerkes mye grågås. Vi samarbeider også tett med Store Færder ringmerkingsstasjon som drives av frivillige. De tipser oss hvis det er noe vi bør reagere på og er en kjemperessurs av kunnskapsrike frivillige ornitologer.

En annen arbeidsoppgave er å fjerne mink. Arten hører ikke hjemme i Norge, og i skjærgården gjør den store innhogg i sjøfuglbestanden. Vi jakter ned og avliver mink der den gjør mest skade. I dag ser vi for eksempel at bestanden på teist, en nydelig lokal liten fugl, øker etter mange års fjerning av mink.

Vær, årstid og prioriteringer generelt styrer dagene. Vinterstid kan det hende jeg kjører snøskuter til fjells for å sjekke status på kongeørn og hubro. Sommerstid farter vi rundt i skjærgården i båt for å se til nasjonalparker, sjøfugler, sjeldne planter og mye annet. Jeg er heldig og valget av utdanning og jobb bunner i en dyp ideologisk tanke om hvordan jeg best kan bidra til å gjøre kloden bedre.

Vi har også en slags myndighetsrolle og holder oppsyn med at folk ikke går i land i sjøfuglreservater. Vårt overordnede mål er å ta vare på og gjenskape den opprinnelige naturen som er viktig for både flora, insekter og dermed for fuglelivet. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

Jeg studerte biologi i seks år på Universitetet i Oslo, og har i ettertid forsøkt å redde verden som best jeg kan. Jeg kunne mye om fugl da jeg begynte å studere og det å jobbe i felt har gitt meg mye kunnskap.

Hvis du ønsker å jobbe med fugl må du komme deg inn i en fugleforening så tidlig som mulig. Det er der du lærer om fugl og artsmangfold, og får inspirasjon til å gå videre. De aller fleste som vil jobbe med fugl studerer biologi eller naturforvaltning.

Det er få jobber i Norge med tittelen ornitolog. Ornitologi er ofte en hobby og man blir lært opp i ornitologiske foreninger. Hobbyornitologer er svært dyktige fagfolk. De følger med på arters utvikling, dokumenterer endringer i fuglefaunaen, skriver artikler og publiserer viktig kunnskap om naturen i Norge. Gjennom årtier med ringmerking har frivillige ornitologer skaffet oss kunnskap om fuglenes forflytninger rundt på hele kloden. Det har vært viktig grunnlag for internasjonale samarbeidsavtaler og forvaltning av natur.

De fleste som vil jobbe med ornitologi gjør som meg og studerer biologi. For å forske kreves en doktorgrad.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Er du ikke genuint opptatt av naturen og har et ønske om å ta vare på den, så er ikke dette et egnet yrke. Det er mange feltdager ute i ulikt terreng. Du må like å være ute i all slags vær og være i god form. Du må være innstilt på å måtte ta vare på deg selv ute i felt, kanskje flere dager i strekk.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det er flere ting jeg liker best. Det å kunne jobbe selvstendig og at jeg bidrar til å ta vare på naturen. Jeg har et ideologisk verdigrunnlag om å forvalte jorden og ta vare på vår arv. Alt liv har rett til å være på denne kloden. Uten et rikt artsmangfold og fungerende økosystemer blir verden også ulevelig for oss. Å ta vare på dette for fremtiden er viktig for meg. Det gjør jeg til fullt monn i denne jobben.

Hva liker du minst med yrket ditt? 

– Jeg kan til tider savne å ha kolleagaer i et nært felleskap. Andre ganger er det en befrielse å jobbe alene.

Bilete

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du må ha en stor interesse for natur og fugleliv. Du må også kunne tåle å jobbe utendørs hele året. Det må like feltlivet, være metodisk, strukturert og kunne organisere deg praktisk utendørs. Jeg tenker at er du ikke i god form, ja da blir du i god form i en jobb som denne. Det er masse aktivitet og gode opplevelser.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er mange muligheter. Du kan bli naturveileder og jobbe i nasjonalparker, offentlig forvaltning, hos fylkesmannen, i direktorater, eller drive med forskning og undervisning. Konsulentfirmaer og etater som Statens vegvesen trenger folk med kompetanse på natur til arealplanlegging. Også innen bistandsarbeid ogi finansinstitusjoner trengs det folk med naturfaglig kompetanse.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønnen varierer veldig etter type stilling. I en jobb som min i det offentlige, med lang erfaring, tjener man godt over 600 000 kroner i året. Om du ikke blir rik på penger, blir du desto rikere på opplevelser og livskvalitet.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er relativt få jobber i dag. Det var det også da jeg begynte. Du må være veldig dedikert og tørre å ha en langsiktig plan. Få deg kompetanse både i det frivillige og ta en utdanning i biologi eller naturforvaltning. Bygg nettverk og si ja til alle muligheter som byr på relevante jobber.

De aller fleste som vil jobbe med fugl studerer biologi eller naturforvaltning.
Du må like å være ute i all slags vær og være i god form.
Du må ha en stor interesse for natur og fugleliv.