Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg er en tallglad person som også trives med å jobbe med mennesker. Yrkesvalget mitt var ikke helt enkelt. Jeg jobbet lenge med økonomi. En del av jobben var å gi kurs, og jeg fant ut at jeg likte å undervise og bestemte meg for å bytte beite. Jeg ville kombinere faget økonomi med noe samfunnsnyttig og det å jobbe med mennesker. Etter tolv år som økonom tok jeg praktisk pedagogisk utdanning (PPU), fagdidaktikk i økonomi og ble lektor. Så begynte jeg å jobbe som lærer. Det er syv år siden og jeg trives kjempegodt med blandingen av tall og unge mennesker.

Bilete
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg underviser i økonomi, administrasjon og matematikk på videregående, i år har jeg første og andre klasse. En time starter ofte med undervisning på tavlen eller en videosnutt. Så får de praktiske oppgaver relatert til temaet. Det kan være både individuelt og i grupper. Et par dager i uken har jeg mye undervisning. Det betyr ofte en del forarbeid før timene og møter med andre lærere og elever er en del av arbeidsdagen. Jeg har alltid rettingsbunker med presentasjoner, innleveringer og prøver. Forsøker å gjøre så mye jeg kan i arbeidstiden på skolen, men retter også i ro og mak hjemme. 

Klare rutiner og regler er veldig greit for at alle i klassen skal få arbeidsro. Ofte samler jeg inn mobilene. De trenger de jo ikke i klassen! Å holde på elevenes konsentrasjon krever mye av meg som lærer, og jeg forsøker alltid å fornye meg og finner saker i media som jeg tror vil skape engasjement. Å stille åpne spørsmål til klassen for å få i gang en debatt er virkningsfullt når det skorter på konsentrasjonen.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg studerte økonomi på høyskolen i Vest-Agder i fire år. Masteren min tok jeg i England. Jeg hadde med en toåring og med han som et herlig påheng i bagasjen tok masteren drøyt et år. I dag kan du ta en femårig lektorutdanning. Du kan også gjøre som meg og ta en master i et relevant fag og deretter bygge på med praktisk- pedagogisk utdanning (PPU).

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Jeg tror begrensingen ligger i personlige egenskaper. Det er ikke alle som passer som lærer. Liker du ikke å jobbe med unge mennesker så passer ikke dette yrket.

Bilete
Lisens
1

Hva liker du best med yrket ditt?

– Først og fremst har jeg mange flinke elever og gode kollegaer som beriker jobben. Som lærer er ikke en dag lik en neste. Det er stadig nye utfordringer, og jeg føler at jeg bidrar i samfunnet med noe som er nyttig og viktig.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Den største utfordringen er umotiverte elever, som overhodet ikke er interessert i å lære. Det kan være mange grunner til at de ikke følger med i timen, men for en lærer kan det føles tøft.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– De som liker å jobbe med mennesker og vil ha en stadig variasjon i jobben. I min type jobb er klare regler, tydelig tale og tålmodighet viktig. Men vel så viktig er det å være entusiast og følge med i tiden på elevenes premisser. Være fleksibel, grei og kul. Det er mange ting på en gang, men sammen bestemmer det om du er en god lærer.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– For uten om å undervise kan du jobbe mer administrativt som for eksempel fagkoordinator eller leder for en fagavdeling. Med pedagogikk og et definert fagfelt kan du også jobbe på privatskoler, gi kurs eller jobbe utenlands. Pedagogikk og lærererfaring åpner for mange typer jobber.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Jeg har cirka 640 000 korner i årslønn med maks ansiennitet .

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg tror bestemt at alle som utdanner til dette yrket har veldig gode muligheter for å få jobb, men må kanskje belage seg på å undervise i fag som ikke er førstevalget. 

Bilete
Lisens
1