Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg er en spenningssøkende person og ville ikke ha et yrke hvor jeg gjorde det samme hver dag. Akkurat det har jeg fått til! Klisjeen om at ingen dager er like, passer perfekt i jobben som yrkesdykker. Jeg begynte med fritidsdykking og tenkte etter hvert at det ville vært fint å ha dykking som jobb. 

Bilete
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg er frilanser og har fram til i dag aldri vært uten jobb. Dykkerverden er en liten, og gjør du en god jobb blir du fort belønnet med oppdrag. Det siste halve året har jeg jobbet med rehabilitering av en fergekai i Bergensområdet. Her starter alle dager med et morgenmøte hvor vi går gjennom dagens oppgaver. Sikkerheten for dykkeren er det viktigste og vi har flere sjekklister vi går gjennom i løpet av en arbeidsdag. Å være dykker på dypet er som å være en cola boks som har falt ned fra hyllen mange ganger. Den blir eksplosiv. Vi dykkere må behandles deretter og gå opp sakte til vi kommer i vater. Det er en farlig jobb hvis ikke sikkerheten er i fokus.

Jeg er både dykker og dykkerleder. For tiden jobber vi på cirka ni meters dyp og er under vann tre timer per dag. De resterende timene sitter jeg bak dykkerpanelet og overvåker dybde, luftmengde, kamera og kommuniserer for de andre dykkerne. Vi er på grunt vann og trenger ikke å ta hensyn til dykkersyke som for eksempel i Nordsjøen hvor de går ned i dykkerklokke til mange hundre meter. Mitt sertifikat er til maks 50 meter. Som de fleste dykkere begynte jeg karrieren i fiskeoppdrettsnæringen. Det kunne være dype dykk og jeg var omringet av fisk. Neste jobb var med drikkevann, deretter vindmøller og nå med anleggsdykking. For meg er dette optimalt. Vi driver med alt fra sveising og brenning til hydraulikk -og luftverktøy. Under vann gjør vi alle mulige jobber som du gjør på land. Forskjellen er at alt går tregere under vann. Du er nesten vektløst og med alt utstyret går jobben i sakte film.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg tok grunnkurs i byggfag og toårig linje i teknisk tegning. Deretter jobbet jeg noen år som snekker på anlegg. Så begynte jeg på dykkerutdanning ved Høgskolen på Vestlandet. Det var en ettårig skole og en komplett dykkerutdanning med sertifikat ned til 50 meter. For å bli metningsdykker, også kalt klokkedykker, må du utenlands. Skottland og Frankrike tilbyr klokkedykkerkurs som kvalifiserer til dykk dypere enn 50 meter. Du kan også videreutdanne deg til å bli dykkeleder, eller formann som styrer dykkeoperasjonen fra land. Det aller beste er å ha et fagbrev i bunn og så ta yrkesdykkersertifikat.

Norsk yrkesdykkerskole gir kurs av kortere varighet som gir yrkesdykkersertifikat. De samarbeider med den franske statlige dykkerskolen i Marseille.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Jobben er ikke kjønnsavhengig, men vi er flest menn. I dag har vi en kvinne blant oss og vil gjerne ha flere. Du må verken ha vannskrekk, klaustrofobi eller være mørkeredd. Du må være i fysisk god form. Havet rommer mange rariteter og når ser noe som kan virke skremmende må du holde hodet kaldt.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker miljøet. Vi blir sveiset sammen og får et godt kameratskap. Variasjonen og spenningen ved yrket er også noe jeg setter stor pris på. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Kulda er verst. Norge er et kaldt land og det er tøft å dykke en vinterdag. Når det er is i vannet er dette en kald jobb. Til tross for kulda har jeg det fint som dykker, men det sikre er at du bør tåle å fryse litt. 

Bilete
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Det kommer godt med å være litt eventyrlysten og like å jobbe hardt. Mye av jobben blir gjort på land og det må du også like. Å være en lagspiller er superviktig og det å kunne tåle litt press i hektiske perioder.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Som nevnt har jeg selv jobbet ved fiskeoppdrett, med drikkevannsdykking og med vindmøller. Nå driver jeg med anleggsdykking. Noen jobber med arkeologi, som redningsmenn og andre som undervannsfotografer. Du kan ta videreutdanning i metningsdykking og jobbe offshore. Som redningsdykker eller metningsdykker kreves etterutdanning. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Fra 400 000 opp til 700 000 kroner i året. Jeg tror man ofte tjener bedre som frilanser enn som fast ansatt.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Oppdrettsbransjen er ofte den enkleste veien til fast jobb. Som frilanser bør du ha erfaring for å få oppdrag. For å finne en fast jobb må en dykker ofte flytte dit jobben er.

Under vann gjør vi alle mulige jobber som du gjør på land.
Det kommer godt med å være litt eventyrlysten og like å jobbe hardt.