× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Fysiker Vilde Flugsrud i sort T-skjorte, avbildet fra livet og opp, ute på en balkong med en murbygning i bakgrunnen.

YrkesintervjuFysiker favoritt ikon

Vilde Flugsrud er fysiker, og jobber i finansbransjen. – Jeg fikk stillingen fordi jeg er god i matematikk og programmering, sier hun.

Vilde Flugsrud
26 år
Graduate/Analytiker
DNB, Oslo

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg valgte denne jobben fordi her får jeg lære masse om finansverdenen samtidig som jeg får bruke det jeg kan om programmering og matematikk. Grunnen til at jeg valgte å studere fysikk var at jeg likte faget godt, og fordi det var en spennende utfordring å kombinere det å lære om hvordan verden er bygd opp og henger sammen med det å lære programmering og datamodellering, som Universitetet i Oslo har veldig fokus på.

foto_eli_b._rye_uio_vilde_i_meglerhallen.jpg

Vilde Flugsrud avbildet med meglerhallen hvor hun jobber i bakgrunnen.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Dagen starter kl. 8 med et morgenmøte der makroøkonomene oppdaterer oss på hva som skjer i de internasjonale markedene, eller de legger fram en større analyse de har jobbet med over tid. Etter det pleier vi også å ha et møte innad i teamet. En gang før eller etter disse morgenmøtene setter jeg av en liten halvtime på å skrive en oppdatering til kundene våre på rentemarkedet. Jeg har noen langsiktige prosjekter hvor jeg utarbeider større analyser, og så skal jeg egentlig jobbe en del med programmering, men ofte slukes dagene mine opp av å hjelpe kunder med å handle i renter og obligasjoner. Jeg chatter med kunder før de velger å selge eller kjøpe. Det er en viktig del av jobben å følge med på hva som skjer i verden. Marked og renter kan gå opp eller ned avhengig av hendelser som skjer helt andre steder.

Selv om jeg er ganske fersk i jobben, har jeg allerede fått være med på kundemøter for å lære, blant annet i London. Til høsten skal jeg jobbe en måned på DNBs New York-kontor. Det blir spennende – det er jo selveste Wall Street!

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg har møtt flere her som forteller at favorittfaget deres på videregående var fysikk, og at de egentlig hadde lyst til å studere det, men ikke turte fordi de ikke visste om jobbmulighetene. Selv ble de økonomer eller informatikere. Men det interessante er jo at bedrifter ansetter fysikere i begge de stillingskategoriene. Fysikere er problemløsere, og med vår programmerings- og matematikkompetanse passer vi ypperlig innen finans. Jeg opplever virkelig det motsatte av hva disse folkene trodde: med fysikk har du et vell av karrieremuligheter. Av personlige egenskaper krever denne jobben at du synes det er greit å sitte i et støyende landskap der det skjer mye på en gang. Slik det er hos oss, må du kunne konsentrere deg uten å lukke døra og må tåle å hoppe inn og ut av pågående prosesser. Det er fint med litt konkurranseinstinkt og at man synes det er gøy å følge med på finansmarkedene og utviklingen rundt om i verden.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Jobben passer ikke for den som ønsker å sitte på eget kontor og fordype seg i detaljer hele dagen. I denne jobben blir du avbrutt i ett sett, og du får ikke så mye tid for deg selv. Dette er heller ikke jobben for den som kun vil programmere dagen lang. Men det fins sånne jobber, altså – vi har en diger avdeling for tech og innovasjon. Et helt eget hus, faktisk. Med saccosekker og laid-back stemning inspirert av tech-selskaper som Google.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det er gøy å få kombinere tall og programmering med det å handle i finansmarkedene og jobbe med investorer både i og utenfor Norge. Jeg liker at jeg får jobbe både teknisk og analytisk, samtidig som det er en del av jobben min å følge med på det som skjer i verden.

Det kjennes som et stort privilegium å få betalt for å lære så mye nytt; fra fysikk til finans. I fysikken lærte jeg om det faste, om de fysiske lovene. I finansverdenen jobber vi med hvordan samfunnet fungerer, og hvordan vi kan lage matematiske modeller for å forutsi hvordan det går, basert på det som har skjedd før.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Du venner deg til å bli avbrutt, men det er litt slitsomt. Noen ganger ser software og grensesnitt flott ut for dem som er på utsiden, mens jeg på «innsiden» av datasystemet må booke en handel manuelt i tre ulike systemer. Det er ikke så imponerende, og her henger finansbransjen etter mange andre bransjer. Samtidig er det nettopp derfor vi nå ser den teknologiske utviklingen komme i voldsom fart, ettersom bankene nå også er nødt til å bli med på utviklingen som har blitt drevet frem av tech-selskaper som Facebook og Amazon.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Dersom du liker å jobbe med tall, og både har interesse for det analytiske og det kundeorienterte og synes utviklingen i markedene er spennende, kan du passe i denne jobben. Siden kundekontakten er viktig må du ha nok teknisk innsikt til å bli ekspert på de finansielle instrumentene og kunne komme med ideer og råd, og samtidig kommunikasjonsferdigheter nok til å diskutere dette med kundene uavhengig av om de er spesialister eller uerfarne. Du må like å orientere deg bredt, og ha flere baller i lufta til enhver tid. Det er en grunn til at mange av meglerne her har seks skjermer hver.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det finnes mange muligheter for fysikere som vil jobbe innen finans. Foreløpig har jeg en graduate-rolle, som tilsvarer en trainee-stilling for nyutdannede. Da blir man kjent med områder i hele banken, og her er det mange og varierte muligheter.

Det er mange fagfelter i banken som kan være aktuelle for fysikere. Noen av avdelingene vi samarbeider tettest med driver med trading, risikomodellering, analyse innenfor kredittmarkedet og makroøkonomi.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Startlønnen min stemmer ganske greit med Teknas gjennomsnittlige startlønnsstatistikk. For en fysiker med mastergrad i privat sektor ligger den på rundt kroner 500 000 årlig.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Som fysiker er det lett å få seg relevant jobb. Vi har mange bein å stå på, og har en skikkelig attraktiv og aktuell kompetanse som kan brukes veldig mange steder. Jeg kunne gått mange veier utenom finans, for eksempel forsker, ingeniør, programmerer eller data scientist. Fysikere har en enorm faglig bredde: du lærer hvordan verden fungerer, i tillegg til at du bygger solid kunnskap innen matte og databeregninger. Med den plattformen kan du skape og gjøre så mye! Enten du vil bygge raketter eller en liten app, så har du faktisk verktøyene til det.

Tekst:
Anna Valberg
    • Fysikere er problemløsere, og med vår programmerings- og matematikkompetanse passer vi ypperlig innen finans.
    • Som fysiker er det lett å få seg relevant jobb. Vi har mange bein å stå på, og har en skikkelig attraktiv og aktuell kompetanse som kan brukes veldig mange steder.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser