× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Ine Hotvedt Kjærra kledd i operasjonsutstyr på operasjonssalen på Sentralsykehuset i Vestfold.

YrkesintervjuAnestesisykepleier favoritt ikon

– Jeg er skikkelig stolt av å være anestesisykepleier. Det var min drøm fra jeg startet på sykepleierutdanningen, sier Ine Hotvedt Kjærra.

Ine Hotvedt Kjærra
43 år
Anestesisykepleier
Sentralsykehuset i Vestfold

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg søkte siviløkonomutdanning og sykepleierutdanning parallelt. Jeg kom inn på alt og visste ikke hva jeg skulle velge, så jeg spurte faren min. «Du er jo en sykepleier Ine», sa han. Å høre på han var ikke dumt. Moren min er helsesøster og jeg har fått masse omsorg nedarvet gjennom morsmelken. Jeg valgte å følge hans råd og ble sykepleier. Det viste seg å være rett! Jeg elsker jobben min og den forskjellen jeg kan gjøre for enkeltindividet i sårbare situasjoner.

img_3735.jpg

Ine Hotvedt Kjærra foran en monitor som viser pasientens tilstand under operasjonen.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber tredelt turnus på operasjonsavdelingen i Tønsberg. En dagvakt begynner med at jeg får en plan over dagens oppgaver på operasjonsstuen. Dagene er veldig forskjellige og det kan være alt fra et omfattende inngrep – til opptil åtte korte operasjoner. Her inne på operasjonsstuen har vi både planlagte og akutte inngrep. Det er stort sett en kirurg, to operasjonssykepleiere og en anestesisykepleier. Jeg leser meg opp på hver enkelt pasient før jeg tar imot pasienten og jobber på delegert ansvar fra anestesilegen. Vedkommende har bestemt hvilken type narkose pasienten skal ha, og jeg gjør i stand medikamenter og utstyr ut fra forordning. Før inngrepet, når pasienten ligger på operasjonsbordet kopler jeg på hjerteovervåkning, blodtrykksmansjett, måler oksygeninnholdet i blodet og setter inn venflon (red.anm.: plastslange som føres inn i en blodåre med nål).

Anestesi betyr ufølsom og jeg legger pasientene i alt fra dyp søvn til lokalbedøvelse. Anestesilegen og jeg har tett kontakt under hele operasjonen. Når pasienter får full narkose er vi alltid to anestesipersonell som innleder eller avslutter en narkose, enten en lege og meg eller to anestesisykepleiere. Er pasienten alvorlig syk og det haster med operasjon, kan vi være flere. Min plass er ved hodeenden til pasienten hvor jeg overvåker smerter, blodtrykk, puls, respirasjon, ansiktsfarge, anestesidybde og annet om påkrevd. Det krever full konsentrasjon og tett kommunikasjon med resten av teamet, for at alt skal fungere godt. Jeg må hele tiden vite hva som foregår og det betyr at vi på operasjonsstuen har en kontinuerlig dialog. Etter inngrepet vekker jeg pasienten og triller vedkommende til postoperativ avdeling hvor overvåkningen overtas av intensivsykepleier. Der er min jobb avsluttet. Når jeg jobber nattevakt har vi kun akuttinngrep og det er en helt annen virkelighet enn om dagen.

Som anestesisykepleier har vi også mange andre funksjoner på sykehuset. Vi rykker ut til akuttmottaket, psykiatrisk avdeling og hjerteavdelingen ved for eksempel hjertestans og andre akutte situasjoner og bistår med å legge venfloner. Vi er en yrkesgruppe som er gode på å sette venfloner og blir ofte tilkalt om andre ikke får det til.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Du må først bli autorisert sykepleier. Etter bachelorgraden kreves minimum to års relevant praksis som sykepleier før du kan begynne på spesialiseringen. Anestesiutdanning er ett og et halvt års videreutdanning på høgskole eller universitet, hvorav 30 uker av utdanningen er praksis i en anestesiavdeling. Master i anestesisykepleie er 2-årig. Mange sykehus har behov for anestesisykepleiere og tilbyr 80 % lønn i masterstudie med en treårig bindingstid.

Jeg hadde en bachelor i sykepleie og seks års erfaring fra diverse avdelinger da jeg søkte anestesiutdanning. Spesialutdanningen varte i ett år og seks måneder på fulltid. 

img_3743.jpg

Ine Hotvedt Kjærra i medisinrommet på operasjonsavdelingen. Her finner hun de medikamentene hun trenger for narkose til neste inngrep.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Jeg vil kalle jobben høyteknologisk med mange forskjellige monitorer som må overvåkes samtidig som du ser pasienten. Du må ha et «sveipe-blikk» på alt slik at pasienten ivaretas. Du må ha kunnskap om medikamenter og anestesigasser og deres effekt. Hvis du synes det virker krevende og føler at akutte og kritiske situasjoner er vanskelig, og heller ikke liker å jobbe i et tverrfaglig team, så er ikke dette rett jobb.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker å jobbe selvstendig i et travelt, tverrfaglig miljø med engasjerte mennesker. Å bety noe for noen, betyr mye for meg. At det er en høy faglig standard passer meg veldig bra og også det at arbeidshverdagen aldri er lik. Jeg gleder meg til jobb hver dag. På operasjonsstuen har jeg kontroll og mestrer mitt område.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det jeg misliker mest at helsevesenet har blitt en pengemaskin og at vi skal tjene penger på pasientene. Jeg setter spørsmålstegn ved et helsevesen som har mye fokus på effektivisering og noen ganger glemmer mennesket som har behov for helsehjelp.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for

– For å være en god anestesisykepleier må du være rolig, alltid ha en plan B, være tydelig, årvåken, trygg, informere de rundt deg hva du ser og like raske skift. Du må også være oppdatert på den teknologi og medikamenter som omfatter din jobb og holde deg faglig oppdatert til enhver tid. Medikamentlære, fysiologi, sykdomslære og anatomi bør være noe du liker og du må takle akutte situasjoner. Kravene er høye, men helt avgjørende og kan gjøre en forskjell for mange. Det er verdt alt det og mye til.

img_3728.jpg

Ine Hotvedt Kjærra foran en monitor som viser pasientens tilstand under operasjonen.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du kan jobbe på sykehus, både offentlig og privat. Vi er på mange arenaer innenfor akuttmedisin, ambulanse, luftambulanse, leger uten grenser og Norsk røde kors. Du kan også være frilanser i et team på privatklinikker.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Jeg har 525 000 kroner i grunnlønn i året. Jeg jobber turnus og får mellom 50–60 000 kroner årlig i tillegg.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er et stort behov for spesialsykepleier. Mange vil snart gå av med pensjon og det er kjempeviktig at vi får nye krefter.

Tekst:
Bente Haraldstad Delmas
    • Jeg gleder meg til jobb hver dag. På operasjonsstuen har jeg kontroll og mestrer mitt område.
    • For å være en god anestesisykepleier må du være rolig, alltid ha en plan B, være tydelig, årvåken, trygg, informere de rundt deg hva du ser og like raske skift.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser