× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
HMS-ingeniør Caroline Sakariassen avbildet fra skulderhøyde og opp, iført en rød skjorte.

YrkesintervjuHMS-ingeniør favoritt ikon

– Det at vi skal bidra til at ansatte blir friskere, tryggere og mer motiverte syns jeg gjør jobben min meningsfylt, sier Caroline Sakariassen. Hun er HMS-ingeniør, og jobber med bedriftshelsetjeneste.

Caroline Sakariassen
40 år
HMS-ingeniør
AktiMed, Haugesund

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Da jeg skulle velge studie var jeg interessert i biologi og ytre miljø. Så oppdaget jeg linja som het HMS-ingeniør. Den inneholdt litt om ytre miljø og mange emner som hadde med biologi å gjøre, og virket spennende. Midt i studiet hadde vi et fag som het forebyggende helsearbeid. Takket være en veldig engasjert foreleser fikk jeg øynene opp for dette spennende og viktige fagfeltet. Jeg oppdaget det som heter bedriftshelsetjeneste. Helsetjeneste høres kanskje ikke ut som et sted for en ingeniør, men det er det virkelig. Så målet ble å finne jobb i en bedriftshelsetjeneste hvor jeg kunne få jobbe med arbeidshelse for ansatte i mange forskjellige bedrifter.

jobb.jpg

HMS-ingeniør Caroline Sakariassen i verneklær, hjelm med hørselvern og vernebriller står ved en benk og studerer et dokument. På benken er det ulike måleinstrumenter. Foto.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Arbeidsoppgavene kan stort sett deles i tre: Kundeoppfølging, kartlegging/rådgivning og kontorarbeid. Vi har mange faste kunder, og hver rådgiver har sine kunder som de er ansvarlig for å følge opp. Selv har jeg ca. 50–60 bedrifter i forskjellige bransjer som er «mine». Noen er små bedrifter, andre store. Hvert år avtaler jeg en samarbeidsplan med kunden. Da bestemmer vi hvilke tjenester bedriftshelsetjenesten skal hjelpe dem med det året. 

Rådgivning og kartlegginger i arbeidsmiljø dekker et stort felt. Vi lager systemer for HMS, og er med på risikokartlegging og vernerunder. Da ser vi blant annet på hva som kan være en risiko for dem som jobber i en bedrift. Vi er med og undersøker om ansatte er utsatt for noe som kan være helseskadelig i arbeidsmiljøet. Det kan være støv, støy, vibrasjon, belysning, et hav av ulike kjemikalier, inneklima, radon og muggsopp.

Alt dette og kundeoppfølging gjør også at det blir en del kontorarbeid, alt fra administrasjon av oppdrag til rapporter som vi skriver.

Arbeidet foregår altså både på eget kontor og ute hos kundene. Når vi er ute på veien får vi besøke veldig mange forskjellige virksomheter, fra skip som jobber offshore til frisører, barnehager, industri, bygg og anlegg, hotell og restaurant, trykkeri, fiskeoppdrett, kraftstasjoner og steinknuseri. Listen er ikke uendelig, men iallfall lengre enn at alt kan ramses opp.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å bli HMS-ingeniør kan du ta en bachelor med studieretning HMS. Jeg studerte på det som nå heter Høgskulen på Vestlandet, hvor de fortsatt har dette valget. For å jobbe med dette i bedriftshelsetjenesten kan du også ha annen realfaglig bakgrunn, for eksempel innenfor biologi og kjemi. Noen kan ha en helt annen yrkesretning, men tar videreutdannelse som yrkeshygieniker fra NTNU eller verneingeniør fra Teknologisk Institutt. Rent praktisk må du kunne kjøre bil for å komme deg rundt til bedriftene. Det er en fordel å ha litt teknisk innsikt når du skal bruke måleutstyr og forskjellig programvare.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Du bør nok være i normalt god form for å dra rundt til mange ulike bedrifter i forskjellige lokaler og på områder som kan være vanskelig tilgjengelig. Men jobben som HMS-ingeniør kan også tilrettelegges, så det er nok en jobb som kan passe for de fleste som er interesserte i fagfeltet.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Aller best liker jeg det gode samarbeidet med de kjekke kollegaene mine. Kollegaene mine har variert faglig bakgrunn. I bedriftshelsetjenesten jobber blant annet fysioterapeuter, ergoterapeuter, bedriftsleger, sykepleiere, psykologer og jordmødre. Vi jobber for et felles mål, og det er at vi skal bidra til bedre helse på norske arbeidsplasser. Det at vi skal bidra til at ansatte blir friskere, tryggere og mer motiverte syns jeg gjør jobben min meningsfylt!

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det som er styrker kan også være svakheter. Selv om jeg er glad i variasjon og nye oppgaver jeg må sette meg inn i, kan det jo innimellom bli litt for mange ulike oppdrag og fagområder å holde styr på. Da er det viktig å hele tiden ha god struktur og gode systemer. Det gjør det enklere å ha oversikt og gir en enklere hverdag. Og det er godt å ha flinke og kjekke kollegaer jeg kan spørre om råd.

img_1020.jpg

Bildet viser HMS-ingeniør Caroline Sakariassen inne på et bilverksted. Vi ser henne fra livet og opp fra siden, og hun holder en arm opp i luften. I hånden holde hun en støymåler. Vi ser en mann kledt i svart som står og sveiser. Han er iført hørselsvern.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du bør trives med en variert arbeidsdag, og være glad i å treffe og prate med folk. En dose kreativitet er heller ingen ulempe når du skal hjelpe bedrifter til å fylle krav i lov og forskrift på en effektiv og god måte. Jobben er fleksibel og jeg styrer mye selv, så det er absolutt en fordel å ha en noenlunde god struktur.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– HMS-ingeniører kan jobbe på forskjellige typer arbeidsplasser, ikke bare i bedriftshelsetjenesten. Mange jobber som rådgivere i kvalitet- og HMS-avdelinger i større bedrifter. Jobb som kvalitetsleder eller HMS-leder er en mulighet. Da er det en fordel å ha noen års erfaring i yrket. Noen jobber også som konsulenter, med egne firma eller via utleiefirma. Det er nok også mulig å jobbe med tema relatert til ytre miljø, psykososialt arbeidsmiljø og personal/ HR, alt etter hvilket interessefelt du har og hvilke videreutdanninger du eventuelt tar.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Dette vil variere mye ut fra hvilken type jobb og bedrift du ender opp i, og om du er rådgiver eller leder. Det er også forskjell på om du jobber i en offentlig eller privat virksomhet. Men rundt 500–600 000 kroner i året er nok en grei pekepinn for de fleste. Lønnen vil øke med mer ansvar og høyere stilling.

Hvordan tror du sjansene er for å få̊ jobb innen dette yrket?

– Uten å ha sjekket statistikk, så har jeg inntrykk av at mulighetene er gode, og at det er mange stillinger som lyses ut. Det har skjedd en stor forandring de siste årene, og stadig flere bedrifter har egne ansatte som jobber med kvalitet og HMS.

Tekst:
Elin Tollevik Garvik
    • Jobben er fleksibel og jeg styrer mye selv, så det er absolutt en fordel å ha en noenlunde god struktur.
    • Vi er med og undersøker om ansatte er utsatt for noe som kan være helseskadelig i arbeidsmiljøet.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser