Samarbeidsavtale i yrkesfaglig fordypning

Følgende skole og bedrift har formalisert samarbeid i faget "Yrkesfaglig fordypning - YFF". Samarbeidet gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Elever eller andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolen og den oppgitte kontaktperson.

Skoleinformasjon

Tomas Vik Hammerhaug

Bedriftsinformasjon

Avtaleinnhold

Periodevis
Første termin, Andre termin
28. februar 2021

Avtalereferanse

Tomas Vik Hammerhaug
Nordland Fylkeskommune