× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Liselotte Wettby er prest på Sykehuset i Vestfold.

YrkesintervjuPrest favoritt ikon

– Jeg er et medmenneske og en samtalepartner i livets vanskeligste dager, sier Liselotte Wettby.

Liselotte Wettby
53 år
Prest
Sykehuset i Vestfold

Hvorfor valgte du dette yrket?

– En prest spurte meg en gang om jeg kunne tenke meg å studere teologi. Jeg var veldig interessert i faget og bestemte meg for å prøve. Nyrekruttering til studiet foregår ofte på denne måten. Etter ett års studie gikk jeg ut i en praksisperiode, ble overbevist om at jeg ville fortsette å studere teologi og har aldri angret. Jobben er veldig allsidig. Jeg kan forme litt av arbeidsdagen selv og vektlegge det jeg mener er viktig. Presteyrket har forandret seg mye. Selv har jeg vært med på en reise fra veldig få kvinnelige prester til veldig mange.

img_2405.jpg

Liselotte Wettby foran alteret i kapellet på Sykehuset i Vestfold.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber som sykehusprest på Sykehuset i Vestfold. Hovedoppgaven min er sjelesorgsamtaler med pasienter og pårørende. Vi snakker blant annet om smerte, utfordringer og sorg. Livskvalitet er et viktig tema. Det gjelder å gripe fatt i det gode når livet er utrolig slitsomt. Dette er et stort sykehus og jeg har mange samtaler i løpet av en dag. De er ofte krevende. I min jobb snakker jeg enten til enkeltmennesket i sjelesorgsamtaler eller underviser grupper. Jeg er etisk refleksjonsveileder på sykehuset og gir de ansatte kurs i etikk og refleksjon.

Det helt spesielle ved å være sykehusprest er at jobben oftest dreier som om livets ende. De kirkelige handlingene har alltid en smak av både glede og sorg. På et sykehus er ritualene som oftest nøddåp, vielser, syninger, nattverd og forbønnshandlinger for pasienter.

 Jeg jobber under generell beredskap som betyr at jeg kan kontaktes ved behov. Når jeg blir kalt ut er det ved forventet død. Vi er to sykehusprester på sykehuset. Jeg forholder meg til enormt mange mennesker og inngår relasjoner med uhelbredelig syke. Det er godt at vi er to om å dele oppgavene. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Du må ta en master i teologi og være presteordinert. Det vil si at du er godkjent av en biskop. For å være sykehusprest bør du ha en videreutdanning i sjelesorg. Jeg var menighetsprest i mange år før jeg videreutdannet meg og begynte som sykehusprest.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Er du introvert så passer det ikke. Du må like å ha kontakt med mennesker i alle aldre og i såre faser av livet. I min jobb må du verken ha sykehusskrekk eller være redd for sorg og følelser.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det nakne møtet med mennesket er det mest krevende, men også det fineste.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg er ikke glad i den administrative delen som for eksempel å skrive statistikk.

img_2423.jpg

Liselotte Wettby i samtale i kapellet på sykehuset.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du bør ha en tro og være genuint interessert i andre mennesker. Jeg er opptatt av at du er faglig interessert. Du må være en type som kan bygge tillit og personlig egnethet er uhyre viktig.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det vanlige er å jobbe i kirken. Du kan også være institusjonsprest i fengsel eller som meg – på sykehus. Andre muligheter er for eksempel som gateprest, jobbe i en sjømannskirke utenlands eller i forsvaret. Teologi åpner for et bredt spekter av muligheter, og mange jobber som rådgiver, coach, i HR eller i begravelsesbyrå.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Jeg tjener det samme som en sogneprest som er litt over 600 000 kroner i året.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er stor prestemangel i Norge og sjansene er veldig gode. Som sykehusprest er det ikke enkelt å få jobb fordi det er få stillinger. Er du villig til å flytte på deg finner du jobb.

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

    • I min jobb må du verken ha sykehusskrekk eller være redd for sorg og følelser.
    • Det nakne møtet med mennesket er det mest krevende, men også det fineste.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser