× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Portrettbilde av Svein-Arne Kausland iført mørk dress.

YrkesintervjuPersonalsjef favoritt ikon

– Jeg bruker hele mitt erfaringsgrunnlag i jobben hvor jeg har personalansvar for 1300 ansatte, sier Svein-Arne Kausland.

Svein-Arne Kausland
53 år
Personalsjef
Tryg forsikring, Norge
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har bakgrunn som politimann og drev med etterforskning. Jeg ville fra offentlig til privat sektor og en av mulighetene var forsikring. En bakgrunn fra forsvaret og politiet er attraktivt i forsikringsselskap. Jeg begynte med å etterforske forsikringssvindel og underveis fikk jeg interesse for ledelse. Dette førte meg til jobben som leder for Trygs utredningsavdeling, og deretter til stillingen som personalsjef. Vi kaller det HR-sjef. Jeg hadde ikke sett for meg at jeg ville få denne jobben, og det var en stor overraskelse da jeg fikk vite at ledelsen ønsket meg i denne stillingen.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg bruker hele mitt erfaringsgrunnlag i jobben hvor jeg har personalansvar for 1300 ansatte. HR er et samspill mellom mennesker og vi er en stor HR-avdeling som hjelper hverandre med å utføre personalpolitikken på best mulig måte. Noen av oppgavene er lønn, utvikling, rekruttering og kompetanse. Det viktigste er at HR jobber på lag med ledelsen. Tryg har kontorer i Norge, Sverige og Danmark og jeg sitter i den nordiske ledergruppen. Vi gjør vårt beste for å samkjøre Trygs overordnete HR-policy med de forskjellige landenes regelverk. Akkurat nå driver jeg med å digitalisere HR -funksjonene. Det er en stor og viktig oppgave som vil lette og effektivisere jobben.

Jeg har 15 medarbeidere som rapporterer direkte til meg, og sammen er vi sparringpartnere for ledergruppen når det kommer til personalspørsmål. Å diskutere, motivere og oppmuntre hver enkelt er en viktig arbeidsoppgave.

For kort tid tilbake så det ut til å bli streik i hele finanssektoren, men den fikk vi heldigvis avverget for Trygs vedkommende. Nettopp det å kunne håndtere en streik er viktig, og også å kunne igangsette utfallet av lønnsoppgjøret og partenes nye avtaler. Jeg har et nært samarbeid med bedriftshelsetjenesten og oppfølging av sykefravær. Også oppfølging av resultater og vurdering av den enkelte medarbeiders prestasjoner. Jeg prøver å hjelpe den enkelte til å levere så bra som mulig og følge opp. Vi har også et ansvar for at alle ansatte får lønn hver måned.

Jeg får mange direkte henvendelser. Alt fra mindre utfordringer til store personlige problemer med for eksempel sykdom, konflikter, mobbing og trakassering. Alt må behandles, blant annet med å korrigere adferd og årsak og komme med gode løsninger. Jeg er også med i rekrutteringsprosesser både med ledere og medarbeidere.

kausland_eli_1.jpg

Personalsjef Svein-Arne Kausland i samtale med en medarbeider utenfor bildet.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg er utdannet i Forsvaret og ved Politihøgskolen, og har jobbet meg opp til å bli HR-sjef for Tryg Norge. I tillegg har jeg gjennomført sertifisering på Change Management. Noe som gav meg mange nye tanker og ideer til nye prosjekter.

Det er mange veier å gå til en jobb som denne, men en grunnleggende egenskap er å ha forretningsforståelse. Mange tilbyr utdanning i personalledelse, administrasjon og økonomi. Det er mye juss i jobben og en juristbakgrunn er vanlig, men som oftest blir man HR-sjef etter mange år i samme bedrift. Personlig egnethet er kjempeviktig.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Er du lite strukturert så passer det ikke. En viktig HR-oppgave er å få med seg folket. Du må derfor være litt modig og like mennesker. Synes du det er ugreit å være i sentrum og ikke er ydmyk overfor det faktum at ulikheter er en styrke, så passer det ikke. 

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg vil gå så langt at jeg sier at jeg elsker denne jobben. Den er fantastisk! Jeg bryr meg om folk, og det å lytte og kunne være med å utvikle selskapets strategi og retning på personalsiden er veldig givende.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det verste er nedbemanningsprosesser. Personlige skjebner kan være vonde. Jobben er grunnmuren for de fleste og faller den bort – kan det bli veldig leit.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Det er alltid lettere å ha denne type rolle når du har et stort hjerte for selskapet du jobber for. Du bør kunne ta avgjørelser og prioritere beinhardt i forhold til arbeidsoppgaver. Jeg kunne ha jobbet døgnet rundt, men må være god på å delegere og stole på medarbeiderne mine. HR er en stabsavdeling som ikke gir direkte inntekter, og jeg må oppnå resultater med begrensede ressurser. Til tross for at jeg er 53 år må jeg også være innovativ og tenke nytt. Å finne en god balanse mellom livserfaring og nytenking er viktig i en jobb som min.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Selv er jeg antagelig kommet til topps, men vil gi full gass og kan brukes i mange andre funksjoner. Det er mange muligheter i både det offentlige og private. Det er sjelden en nyutdannet får jobb som HR-sjef. Livserfaring og personlig egnethet er kriterier som blir vektlagt. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Dette er antagelig ikke en lederjobb for dem som mener at lønnen er det viktigste. Det er mye ansvar i forhold til betaling. Jeg antar at en million pluss noe er en anstendig lønn. Det er en markedspris og lønnen blir forhandlet individuelt.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg anser de som gode hvis du føler du er rett person til å jobbe med personalsaker. Som nevnt begynner du som oftest i en HR-relatert stilling og jobber deg oppover. Det er stor konkurranse. Vi hadde nylig 60 søkere på en stilling hos oss.

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

    • Det er alltid lettere å ha denne type rolle når du har et stort hjerte for selskapet du jobber for.
    • Jeg bryr meg om folk, og det å lytte og kunne være med å utvikle selskapets strategi og retning på personalsiden er veldig givende.

Yrkesbeskrivelser