× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fagbrev på jobb favoritt ikon

Fra høsten 2018 blir det mulig å ta fagbrev på jobb.

Fagbrev på jobb er en ny ordning der personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. Nå er forskriften fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 

Les mer om fagbrev og svennebrev 

Målgruppen voksne i arbeidslivet

Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, og som har noe praksis fra lærefaget, men som har behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven.

Ordningen skal stille samme krav til kompetanse i faget, og til gjennomføring av eksamener og fag- eller svenneprøven, som for lærlinger eller praksiskandidater

Ett års praksis

Du trenger ett års praksis i faget for å kunne bruke ordningen. Da søker du om å inngå en kontrakt med fylkeskommunen og arbeidsgiver, som gir veiledning og opplæring som leder frem til fagprøven. 

Slipper fellesfag

Du har fritak fra fellesfagene når du tar fagbrev på jobb. Ordningen legger likevel vekt på opplæring i grunnleggende ferdigheter, som hører med til arbeidsoppgavene som skal gjøres.  

Mer informasjon

Regjeringen: Nå blir det mulig å ta fagbrev på jobb