× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Robert Mikkelson Espeland i lokomotivet.

YrkesintervjuLokomotivfører favoritt ikon

– Du må kunne prestere under press. Kunne ta raske avgjørelser og trives i eget selskap. sier Robert Mikkelson Espeland.

Robert Mikkelson Espeland
37 år
Lokomotivfører
NSB

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Å bli lokomotivfører var et litt tilfeldig valg, men passer meg veldig bra. Det er en jobb jeg har for livet og jeg har alltid likt å reise med tog og komme meg rundt. Jeg har kjørt tog i ni år, er kjempefornøyd og har et samfunnsnyttig og miljøvennlig yrke. 

img_1898-001.jpg

Robert Mikkelson Espeland bak spakene.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Alle lokomotivførere jobber turnus. Jeg kan begynne alt fra klokken fire om morgenen og til 12 om natten. Jeg jobber fra Oslo S og har alltid oppmøte der. Jeg kommer litt før avgang for å gå gjennom dagens oppgaver og eventuelle endringer. Jeg kjører både lokaltog og regiontog. Dagen kan starte med lokaltog rundt omkring Oslo og så regiontog til Lillehammer.

Om bord i toget får jeg oppdatering fra avtroppende lokfører om eventuelle avvik. Jeg sjekker at alle innstillinger er riktige. Hvis turen starter på Oslo S tar jeg en prat med konduktøren og hører om det er noe spesielt jeg bør vite om dagens rute. Jeg får signal fra togekspeditør eller fjernstyrt signal fra togleder, og gir startsignalet til konduktøren. Dørene lukkes og toget kjører. Underveis regulerer jeg farten i henhold til signaler og skilting. Det er mye å tenke på med hastigheten på toget, som stigning, fall, bremseevne, vær og føreforhold, tilstanden til sporet og komforthensyn. En lokfører prioriterer sikkerheten først, deretter ruten og så komfort.

Jeg sitter stort sett alene. En gang iblant stikker konduktøren innom. Det er langt ifra en ensformig jobb og det skjer noe nytt hver dag. Det er ofte større eller mindre avvik på hvert skift. Er det for eksempel noe galt med signalsystemet er det mange prosedyrer som må følges. Ansvaret som lokfører er stort, men følger du alle prosedyrer og regelverket, som er selve rammen rundt oss, så vil jeg si jobben er relativt fri. Det er like mange måter å kjøre bil på som det er å kjøre et tog på. Jeg har frihet under ansvar. Daglig kan jeg kose meg over vakker natur, fantastisk lys og værfenomener. Det kan også oppstå situasjoner som er mer krevende enn å nyte utsikten.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg tok den eneste utdanningen som finnes i Norge. Den er ettårig og på norsk jernbaneskole. (Red.anm.: Dette heter nå Norsk fagskole for lokomotivførere.) Da jeg gikk der var utdanningen lønnet. Jeg fikk kontrakt med NSB som lokomotivføreraspirant og var aspirant i seks måneder. Andre selskaper kan ha kortere aspirant perioder. For å komme inn på norsk jernbaneskole må du bestå en arbeidspsykologisk test hvor det blant annet er lagt vekt på simultankapasitet. Grunnutdanning er fortsatt ettårig, men er ikke lenger lønnet. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det passer ikke for dem som ikke vil jobbe turnus. Du må være veldig presis. Jeg kan for eksempel begynne kl. 17.12. Er du ikke av typen som følger regler er dette ikke en jobb for deg.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg er litt usikker på hva jeg liker best, men generelt vil jeg si jeg er veldig glad i yrket mitt.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Å stå opp klokken tre om natten for å gå på jobb.

img_1895.jpg

Robert Mikkelson Espeland styrer toget.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du må kunne prestere under press. Kunne ta raske avgjørelser og trives i eget selskap. Du bør også ha gode kommunikasjonsevner, være veldig nøyaktig og ha både godt fargesyn og hørsel. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– De fleste jobbene er innenfor jernbanen. Dette er en spisskompetanse som nesten kun kan brukes i jernbanen, og lokomotivførere er sjeldent interessert i å bytte jobb. Jernbanetilsynet vil gjerne ha folk med lokførerkompetanse. Noen andre muligheter er som mellomleder eller som instruktør. Selv jobber jeg som innleid instruktør på norsk jernbaneskole.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– En vanlig årslønn er omtrent 700 000 kroner i året med alle tillegg. Det er gode muligheter til å tjene mer penger.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Du er ikke garantert jobb når du tar denne utdanningen. Togselskapene samarbeider med skolen og man prøver å unngå å utdanne lokførere til arbeidsledighet. Akkurat nå er det gode sjanser. Det er mange som skal gå av med pensjon i nærmeste framtid.

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

    • Det er langt ifra en ensformig jobb og det skjer noe nytt hver dag.
    • Du bør ha gode kommunikasjonsevner, være veldig nøyaktig og ha både godt fargesyn og hørsel. 

Yrkesbeskrivelser