× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Robert Adams er vaktmester.

YrkesintervjuVaktmester/driftsoperatør favoritt ikon

– Jeg tenker ofte at jeg ikke kunne ha funnet en triveligere jobb, sier Robert Adams.

Robert Adams
55 år
Vaktmester/driftsoperatør
Tønsberg kommune, Tønsberg
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det var en tilfeldighet. I regi av NAV begynte jeg som vikar for en annen vaktmester på en barneskole på 90-tallet. Jeg visste ingenting om jobben. Fant fort ut at det var trivelig og at det passet meg. Etter tre år med vikariater fikk jeg fast jobb i kommunen. Jeg har bakgrunn i trykkeribransjen, men de kunnskapene har jeg ikke hatt så mye bruk for i denne jobben. Jeg har straks 20-års jubileum som vaktmester. Det har vært gode år i en veldig selvstendig og takknemlig jobb. 

img_1634.jpg

Robert Adams gjør klart utstyr i varebilen han bruker i jobben.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg

– Til daglig har jeg ansvaret for fem kommunale bygg i Tønsberg. Det er en idrettshall med samfunnssal, en ungdomsskole, to barnehager og et avlastningssenter. Jobben er i bunn og grunn å ta vare på bygningene utvendig og innvendig. Jeg har ingenting å gjøre med løst inventar, men har ansvaret for vedlikehold av alle faste installasjoner. Jeg passer på at brukerne har tilgang til vann, ventilasjon og varme. I stillingsinstruksen ligger også tilsyn av brannvern og innbruddsalarmer. Jeg er innom alle bygningene ukentlig. For det meste holder jeg til i idrettshallen og på ungdomsskolen som er de største byggene. Det som må gjøres noteres i en perm av brukerne. Når jeg har gjort jobben signerer jeg i permen. Er det akutte problemer, så ringer de meg. Jeg bruker også et elektronisk system med alle faste oppgaver. Eksempler er å lese av vannforbruk, jevnlige kontroll på dusjene og alt varmeutstyr. Det oppstår alltid noe nytt som verken er i permer eller i det elektroniske systemet. Dessverre er det ofte hærverk som må ryddes opp i. Det er også vifter som slutter å fungere, ventilasjonsanlegg som streiker eller at strømmen går. Jeg jobber under en teamleder som har hovedansvaret for vedlikehold av Tønsberg kommunes kommunale bygninger og det er jevnlige teammøter. Som oftest jobber jeg alene, men trenger jeg hjelp så kan en kollega hjelpe med for eksempel tunge løft.

Det er mye å passe på – alt fra tak, vegger, lys og alle typer små og store reparasjoner. Det er viktig at jeg kjenner på egne begrensninger og bestiller hjelp som for eksempel rørlegger og elektriker når jeg selv ikke har nødvendig fagbrev til å utføre jobbene. Med vedlikehold av fem bygninger blir det mange spørsmål. Det er en sosial bit av jobben jeg liker godt. Jeg tenker ofte at jeg ikke kunne ha funnet en triveligere jobb.   

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å få den formelle tittelen byggdrifter/vaktmester kreves det ett år på skole og en treårig lærlingperiode i bedrift. Mange har et fagbrev som elektriker, rørlegger, maler eller noe annet. Det er sjeldent et krav, men det kommer godt med å kjenne til det byggetekniske. Jeg jobber i både eldre bygg med gamle tekniske installasjoner og nye, og ser tydelig at vaktmesterrollen blir mer og mer teknisk. Sentraldriftanlegg i nye bygninger krever bedre og bedre tekniske ferdigheter.

Jeg har gått på vaktmesterskolen. Det var en ettårig utdanning på kveldstid. Det var ikke et krav, men en nyttig innføring i byggteknikk, elektriske anlegg, energiøkonomisering og relevante lover og regler. I dag kan du ta fagbrev som vaktmester. Det er en annen struktur i dag enn det var da jeg begynte.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Er du ikke serviceinnstilt passer dette dårlig. Ti tommeltotter er umulig, du må være praktisk anlagt. Bygg blir mer og mer kompliserte med sentraldriftanlegg og på nyere bygg bør du være oppdatert innen IT. Er du ikke i relativt god fysisk form så kan mange tusen skritt om dagen, mye klatring og løft, bli i overkant anstrengende.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker godt at jeg har forskjellige arbeidsplasser og et stort spenn i typen oppgaver. Jeg liker kombinasjonen mellom faste og akutte arbeidsoppgaver. Det gjør jobben min interessant.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Å rydde opp etter hærverk er det verste jeg vet. Det skjer ganske ofte og er helt unødvendige skader.

img_1630.jpg

Robert Adams sjekker et brannslukningsapparat.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du bør være er imøtekommende og kunne stå på når det trengs. Som person bør du være selvstendig, pliktoppfyllende og ha en reell ansvarsfølelse overfor bygninger og brukere. Å være litt over gjennomsnittet praktisk anlagt gjør en vaktmester/byggdrifter spesielt godt egnet.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du kan jobbe både i det offentlig og det private. Det blir mer og mer vanlig å starte for seg selv. Å bruke nettjenester er en vanlig måte å starte for seg selv på.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Jeg tjener omtrent 400 000 kroner i året. Hadde jeg hatt fagbrev ville lønnen vært høyere.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er mange søkere til hver jobb. Med de rette kvalifikasjoner, fagbrev, erfaring med bygg eller erfaringer fra lignende jobber, så tror jeg sjansene er relativt gode.

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

    • Å rydde opp etter hærverk er det verste jeg vet.
    • For å få den formelle tittelen byggdrifter/vaktmester kreves det ett år på skole og en treårig lærlingperiode i bedrift.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser