× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Førstekonsulent Shanette Mary Shope ved arbeidspulten sin.

YrkesintervjuKonsulent i offentlig sektor favoritt ikon

Shanette Mary Shope har en variert arbeidshverdag som førstekonsulent hos Arbeidstilsynet.

Shanette Mary Shope
41 år
Førstekonsulent
Arbeidstilsynet, Trondheim.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har opprinnelig bakgrunn fra reiseliv. Etter videregående gikk jeg reiseliv og EDB, og fikk senere jobb på kundesenteret i et flyselskap. Etter det jobbet jeg flere år i reisebyrå og deretter på hotell. I 2013 flyttet jeg til Trondheim, og der var jobbmarkedet var veldig annerledes enn i Oslo. Det viste seg vanskelig å jobbe videre i samme bransje, men jeg var så heldig å komme inn i et engasjement hos Arbeidstilsynet med den arbeidserfaringen jeg hadde, som igjen førte til fast jobb. Her trives jeg veldig godt, og får fortsatt jobbe med det jeg er glad i.

konsulentioffentligsektor2_ehmurvold.jpg

Førstekonsulent Shanette Mary Shope konsentrert foran dataskjermen.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber med administrative oppgaver i fellestjenesten i Arbeidstilsynet. Her er vi flere konsulenter, og noen oppgaver deler vi på, mens andre fordeler vi etter spesialfelt. Mitt spesialfelt er administrasjon av kurs og konferanser. Innen etaten er det mye kursing, og folk kommer fra hele landet og deltar. Da er det min oppgave å tilrettelegge alt det praktiske, alt fra hotell, materiell, gave til kursholdere og så videre. Det er mye som skal på plass, og jeg bruker mye tid på dette.

Jeg sørger også for noe av det praktiske når det kommer nyansatte. Da skal de utstyres med tjenestebevis, det må opprettes profil hos reisebyrå for bestilling av reiser og arbeidsplass må tilrettelegges med pult, stol og lys med mere. I tillegg sørger jeg for bestillinger av varer og tjenester til internt bruk. Dette kan være alt fra tørkepapir til kaffe. Jeg bidrar også i veiledningen av lærlingene i kontor- og administrasjonsfaget som er her hos oss.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– I mitt tilfelle var nok reiselivserfaringen viktig, i og med at jeg jobber mye med det. Mine kollegaer her har ulik bakgrunn, så det kan nok være mange veier inn i dette yrket. Samtidig tror jeg nok at et fagbrev innen kontor- og administrasjonsfaget vil telle en del. I jobben jeg har er det viktig at man er strukturert og nøyaktig. Her er det mange tidsfrister å forholde seg til. Man må også tørre å ta tak i ting når det dukker opp noe.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Denne jobben passer nok ikke for den som er veldig utålmodig og synes det må skje noe nytt hele tiden. Den passer heller ikke for den som jobber dårlig under press. Arbeidsdagene mine varierer, og jeg har ofte mange baller i luften, samtidig som jeg har en viss forutsigbarhet på det som skal skje.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker best at det er variert og at jeg er litt på farten, og får ofte mulighet til å bevege meg litt i løpet av arbeidsdagen. Jeg trives veldig godt med at jeg kommer i kontakt med så mange mennesker, både i og utenfor etaten. Det gir meg et stort nettverk.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er vanskelig å svare på. Jeg gleder meg hver dag til å gå på jobb. Jeg kan oppleve å være presset på tid, men jeg er veldig glad i det jeg holder på med og har fantastiske kollegaer.

konsulentioffentligsektor3_ehmurvold.jpg

Shanette Mary Shope jobber konsentrert.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Det må være noen som ønsker å jobbe med kontor og administrasjon, og setter pris på å være strukturert og nøye i arbeidet sitt.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Med den administrative erfaringen vil det nok være behov for innen mange ulike bransjer. Ettersom jeg er ansatt i staten, har jeg også mulighet for etter- og videreutdanning. Dette er en særavtale som statlige ansatte har.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønnen følger den gjeldende tariffavtalen i staten og de statlige lønnstrinn. Denne ligger på mellom 400 000 og 500 000 kroner i årslønn.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er alltids behov for administrativ kompetanse, både de med og uten erfaring. Men et fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget vil nok bety mye.

Tekst: Eva Hilde Murvold

    • Et fagbrev innen kontor- og administrasjonsfaget vil telle en del.
    • Jeg trives veldig godt med at jeg kommer i kontakt med så mange mennesker, både i og utenfor etaten.

Yrkesbeskrivelser