× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Odd Marius Elstad

YrkesintervjuMiljørådgiver favoritt ikon

Odd Marius Elstad jobber for at et positivt klimaavtrykk skal lønne seg. – Her får jeg være med å skape resultater, og se at verden forandrer seg litt, sier han.

Odd Marius Elstad
40 år
Miljørådgiver
Entro, Oslo/Trondheim/Bergen.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Interessen startet i studietiden. Jeg studerte først geografi, og det var der jeg fikk høre om programmet for industriell økologi. Jo mer jeg leste om det, jo mer interessert ble jeg. Og jeg er ingen naturverner i utgangspunktet. Studiet ga verktøy for å løse utfordringer i praksis, og hadde en resultatorientert tilnærming, blant annet gjennom møter med næringsliv i utdanningen. Det var utrolig gøy.

miljoradgiver3_ehmurvold_1.jpg

Miljørådgiver Odd Marius Elstad går i det åpne kontorlandskapet på jobben.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Nå har jeg en stilling som leder for kunnskapsutvikling og strategi, og veksler mellom å jobbe i Oslo og noe i Trondheim og Bergen. Hverdagene er veldig varierte, og det blir mye multitasking. Her er det mange prosjekter som går parallelt. Primæroppgaven er energi- og miljørådgivning, med et bredt spekter av kunder og behov. Oftest må vi selge inn våre tjenesten til kunden, og avtalene kan spenne fra enkeltprosjekter til rammeavtaler over flere år. Generelt handler det om å se mulighetene hos de forskjellige kundene. Fellesnevneren for våre oppdragsgivere er ønsket om å redusere energikostnader og få en best mulig miljøprofil. Jobben starter med en kartlegging, før vi iverksetter tiltak. Noen ganger kan det for eksempel være kompetanseheving av driftsansatte, andre ganger kan det handle om forbedring av avfallsløsninger som øker sorteringsgraden og gir reduserte kostnader. Spekteret er bredt, og sammen med kollegaer med ulik kompetanse kommer vi frem til lønnsomme løsninger og tiltak. For miljøet betyr det lavere energibruk og CO₂-utslipp, for kundene lavere kostnader. Det er en veldig givende bransje å jobbe i.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Flere utdanninger og bakgrunner er aktuell til en stilling som miljørådgiver. Hos oss har vi et bredt spekter, alt fra folk med mastergrad i fag som energi, bygg og industriell økologi, til elektrikere og vaktmestere. Noen ganger kan jobben for oss kan godt starte i teknisk rom hos en bedrift, da er det nyttig å ha noen som forstår seg på det praktiske. Andre ganger starter jobben sammen med ledelsen i bedriften, da må man forstå det strategiske. Ofte kan man starte et sted, og ende et helt annet. Det er det som gjør det så spennende. Først og fremst må du ha engasjement. Da vil du trives langt bedre.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Om du ikke liker å jobbe med mennesker vil ikke denne jobben passe særlig godt. Du må trives med å jobbe med kunder. Vi bruker mye tid sammen med dem.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker best variasjonen. Her får jeg være med å skape resultater, og se at verden forandrer seg litt.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er ikke alltid man får til det man ønsker. Finansiering kan stoppe prosjekter, selv om vi jobber knallhardt for å gjøre prosjekter lønnsomme. Det skal være jo lønnsomt å ha et positivt klimaavtrykk. Det kan også skje at rapporter havner i en skuff, og da er de jo totalt verdiløse. Målet vårt er å utgjøre en forskjell, både for kunden og miljøet. Litt kjedelig kan det også være at det er kunden som soler seg i glansen av resultatene som er oppnådd, mens vi som har gjort jobben står i kulissene.

miljoradgiver2_ehmurvold.jpg

Miljørådgiver Odd Marius Elstad er på plass på kontoret i Trondheim.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du må ha et engasjement, og tro på det du holder på med.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Som miljørådgiver kan man jobbe som interne rådgivere i bedrifter. Det vil også være muligheter innen offentlig forvaltning, som i større kommuner, stat, fylkesmann og Miljødirektoratet. I tillegg i offentlige selskap som Avinor og Bane NOR, vil jeg tro.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønnen i bransjen reguleres av fagforeningene, NITO, Tekna og lignende. Jeg antar en startlønn for Tekna-medlemmer ligger på 500 000 kroner i året og oppover. Jobber man i privat næringsliv ligger man et godt stykke over de offentlig ansatte. Ofte er det lønnsvinnere.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– De senere årene har denne bransjen blitt mer attraktiv, og vi har hatt mange søkere på stillinger hos oss. En god del søkere kommer fra oljebransjen, og viser til at de ønsker seg inn i en mer grønn næring. En del nyutdannede har nok også hatt vanskelig for å få jobb. Men mulighetene kommer nok an på hvor åpen man er. Det kan være lurt å tenke litt utenfor boksen.

Tekst: Eva Hilde Murvold

    • Målet vårt er å utgjøre en forskjell, både for kunden og miljøet.
    • Flere utdanninger og bakgrunner er aktuell bakgrunn til en stilling som miljørådgiver.

Yrkesbeskrivelser